557 resultaten


ID: 134407 | Landschappelijk

Park Elzenhof

Nieuwland 1-3 (Aarschot)
Landschappelijk park met vijver, aangelegd rond 1850 naast buitenverblijf, later omgebouwd tot eclectisch kasteel; oorspronkelijk 7 hectare lusthof, rond 1900 bijna 14 hectare, later weer gehalveerd; diverse oude en zeldzame bomen.


ID: 134022 | Bouwkundig / Landschappelijk

Villa Il Palazetto met tuin

Brusselbaan 34 (Affligem)
Een in 1871 gebouwde neoclassicistische villa omgeven door een landgoed; oorspronkelijk circa 96 are, de gedeeltelijk ommuurde moestuin inbegrepen; siertuin met opmerkelijke dikke tamme kastanjes en bruine beuken.


ID: 134258 | Landschappelijk

Relict van het park van een retraitehuis

Stationsstraat 2 (Alken)
Enkele monumentale bomen op het terrein van de Brouwerij Alken, overblijfsels van het park van het retraitehuis van de jezuïetenorde.


ID: 134261 | Landschappelijk

Parkje en hoogstamboomgaard van hoeve de Oude Vlieg

Steenweg 239 (Alken)
Klein parkje van 1 ha met een aanleg in landschappelijke stijl van rond 1900, maar ontstaan midden 19de eeuw bij een gesloten hoeve, met 17de en 18de-eeuwse kern maar uitzicht uit midden 19de eeuw. Hoogstamboomgaard met veekeringshaag.


ID: 134262 | Landschappelijk

Restant van een herenboerenparkje en twee barriers

Steenweg 457 (Alken)
Twee neoclassicistisch geïnspireerde, 19de-eeuwse 'barriers' naar een herenboerenhuis en naar de naastliggende boomgaard.


ID: 132032 | Landschappelijk

Opgaande beukenrijen bij kerkhof Gijverinkhove

Pater Walter Oyaertplein zonder nummer (Alveringem)
Het kerkhof is aan de buitenzijde afgeboord met een dubbele bomenrij van beuk. Het is als dreef tevens de toegangsweg naar de achtergelegen beschermde pastoriesite. De boomsoortenkeuze is voor de streek atypisch, doorgaans worden de kerkhoven in de Westhoek beplant met bomenrijen van geleide of gekandelaarde linden.


ID: 302881 | Landschappelijk

Hertoghepark

Desguinlei, Karel Oomsstraat, Markgravelei (Antwerpen)
Het domein Hertoghe vormt samen met het Hof van Leysen een overblijfsel van het Leikwartier, aangelegd tijdens de tweede helft van de 16de eeuw. In dit stadspark staan enkele kampioenbomen, waaronder een zwarte moerbei en een robinia.


ID: 130558 | Landschappelijk

Opgaande bruine beuk Sint-Willibrorduskerk

Heilig Hartstraat zn (Antwerpen)
Het pleintje voor de Sint-Willibrorduskerk wordt gedomineerd door een imposante opgaande bruine beuk. De beuk stond oorspronkelijk waarschijnlijk in de afgesloten tuin van de pastorie wat zijn groeikracht en ontwikkeling verklaart. Gezien zijn standplaats en omvang is het mogelijks een vrijheidsboom van 1830 of 1789.


ID: 300029 | Landschappelijk

Kasteeldomein Hof van Veltwijck

Veltwijcklaan 27 (Antwerpen)
Het kasteeldomein van het Hof van Veltwijck bestaat uit een gebouwencomplex in traditionele bak- en zandsteenstijl, gelegen binnen een rechthoekig omgracht landschapspark (binnenpark), en een buitenpark met gekasseide lindedreef.


ID: 306489 | Landschappelijk

Herdenkingsbomen 75 jaar België

Marktplein 23 (Ardooie)
In de voortuin van de pastorie van Ardooie staan twee opgaande bomen, welke zijn aangeplant ter herdenking aan het 75-jarig bestaan van België.