559 resultaten


ID: 300428 | Landschappelijk element

Beeltjensdreef

Beeltjensdreef zonder nummer (Westerlo)
De Beeltjensdreef werd aangelegd door Jean-Philippe Eugene de Merode in 1722. Aanvankelijk liep deze dreef van aan de kapel van de Huypensberg (nu gelegen op de Merodedreef) tot aan de Molen in Zoerle (gelegen op de Asberg). Dit was een van de vele dreven die de toenmalige markies van Westerlo liet aanleggen binnen zijn heerlijkheid.


ID: 133314 | Landschappelijk element

Geënte bruine beuk als markeringsboom

Karel Wernerdreef (Westerlo)
Op het kruispunt van de Karel Werner en Karel Lodewijkdreef, staat een geënte bruine beuk. De boom werd geënt op circa 1,50 m. Vermoedelijk werd de boom aangeplant als markeringsboom.


ID: 300836 | Landschappelijk element

Karel Wernerdreef

Karel Wernerdreef (Westerlo)
Langs het meest zuidelijke gedeelte van de Karel Wernerdreef staat nog een enkele rij van 7 beuken met omtrekken van circa 3 m. Deze dreef werd aangelegd in de tweede helft van de 19de eeuw ter ontginning van de naaldhoutbossen die in die periode op de Asberg geplant werden. Onroerend Erfgoed [Antwerpen], Aanduidingsdossier A025 'Grote Nete van Zammel tot Zoerle, Beeltjens en de depressie van Goor-Asbroek', (Kinnaer A., 2014).


ID: 300427 | Landschappelijk element

Opgaande beuken als relict van de Kwarekkendreef

Kwarekkendreef (Westerlo)
De Kwarekkendreef werd in 1718 aangelegd onder impuls van Jean Philippe Eugène de Merode, die over heel zijn grondgebied dreven liet aanleggen. Aanvankelijk liep deze dreef over de zuidrand van de donk, maar bij de aanleg van de Marlyhoeve, in de tweede helft van de 18de eeuw, werd een deel van de dreef verlegd naar de noordrand van de donk.


ID: 301568 | Landschappelijk element

Geënte bruine beuk als markeringsboom

Rietstraat zonder nummer (Westerlo)
Ten zuiden van de dorpskern van Westerlo, op een kruispunt van wegen, staat een geënte bruine beuk. De boom werd geënt op circa 1,50 m. Vermoedelijk werd de boom aangeplant als markeringsboom.


ID: 130815 | Landschappelijk element

Bruine beuk bij Brouwerij Meganck

Korte Massemsesteenweg 34/36 (Wetteren)
De beboomde tuin, met vijvertje en tuinpaviljoen, bij de voormalige Brouwerij Meganck is intact gebleven. De beplantingen en de aanleg zijn nog representatief voor de periode van aanleg eind 19de eeuw. Een mooi gevormde bruine beuk (Fagus sylvatica ‘Atropunicea’) is een mooi bewaard element uit de brouwerstuin.


ID: 130533 | Landschappelijk element

Cirkelvormige hakhoutstoof van gewone beuk Speelbos

Warandestraat zonder nummer (Wetteren)
In het stuifduinengebied Speelbos-Warandeduinen komen eeuwenoude hakhoutstoven voor van zomereik en gewone beuk. Het zijn hakhoutstoven, deels met een beperkte omvang, maar ook met zéér omvangrijke stoven die cirkelvormig zijn uitgestoeld. Deze fenomenen zijn in de stuifduingebieden ontstaan door toedoen van de mens en dit ten gevolge van de samenloop van verschillende beheersactiviteiten; meestal een combinatie van hakhoutbeheer en een begrazing met schapen.


ID: 130538 | Landschappelijk element

Cirkelvormige hakhoutstoof van gewone beuk Speelbos

Warandestraat zonder nummer (Wetteren)
In het stuifduinengebied Speelbos-Warandeduinen komen eeuwenoude hakhoutstoven voor van zomereik en gewone beuk. Het zijn hakhoutstoven, deels met een beperkte omvang, maar ook met zéér omvangrijke stoven die cirkelvormig zijn uitgestoeld. Deze fenomenen zijn in de stuifduingebieden ontstaan door toedoen van de mens en dit ten gevolge van het samen verlopen van verschillende beheersactiviteiten; meestal een combinatie van hakhoutbeheer en een begrazing met schapen.


ID: 130539 | Landschappelijk element

Cirkelvormige hakhoutstoof van gewone beuk Speelbos

Warandestraat zonder nummer (Wetteren)
In het stuifduinengebied Speelbos-Warandeduinen komen eeuwenoude hakhoutstoven voor van zomereik en gewone beuk. Het zijn hakhoutstoven, deels met een beperkte omvang, maar ook met zéér omvangrijke stoven die cirkelvormig zijn uitgestoeld. Deze fenomenen zijn in de stuifduingebieden ontstaan door toedoen van de mens en dit ten gevolge van het samen verlopen van verschillende beheersactiviteiten; meestal een combinatie van hakhoutbeheer en een begrazing met schapen.


ID: 130541 | Landschappelijk element

Hakhoutstoof van gewone beuk Speelbos

Warandestraat zonder nummer (Wetteren)
In het stuifduinengebied Speelbos-Warandeduinen komen eeuwenoude hakhoutstoven voor van zomereik en gewone beuk. Het zijn hakhoutstoven, deels met een beperkte omvang, maar ook met zéér omvangrijke stoven die cirkelvormig zijn uitgestoeld. Deze fenomenen zijn in de stuifduingebieden ontstaan door toedoen van de mens en dit ten gevolge van het samen verlopen van verschillende beheersactiviteiten; meestal een combinatie van hakhoutbeheer en een begrazing met schapen.