555 resultaten


ID: 133097 | Landschappelijk element

Kapelhof met opgaande bomenrijen

Boskapeldreef zn. (Wingene)
De boskapel werd ingeplant op het einde van een perceel dat als kapelhof werd ingericht. De toegang tot de kapel verloopt over de lengte van het perceel en wordt er geflankeerd door bomenrijen van opgaande beuk en zomereik.


ID: 205755 | Bouwkundig element

Hoeve Het Heerschip ter Haerschaere

Tieltsteenweg 21 (Wingene)
Oorspronkelijk genoemd "Het Heerschip ter Haerschaere", een achterleen van St.-Amansche-Wingene.


ID: 133099 | Landschappelijk element

Kapelhof met opgaande bomen

Vagevuurstraat zn (Wingene)
Beboste kapelhof met een boomaanplanting van winterlindes rond de kapel. Vermoedelijk is dit nog een restant van de zeven linden waarvan sprake op het infobord bij de kapel.


ID: 300892 | Landschappelijk element

Afsluitingshagen bij hoevetje

Anzegemseweg zonder nummer, Groenstraat zonder nummer (Wortegem-Petegem)
De goed onderhouden, oude afsluitingshagen bij het hoevetje bestaan uit vijf te onderscheiden onderdelen. Naast scheerhagen van haagbeuk, beuk, hulst en haagliguster is er ook een op stam gezette hulst. Tegen de noorwestzijde van het erf bevindt zich een scheerhaag van ruwe iep wat eerder uitzonderlijk is.


ID: 300166 | Landschappelijk element

Dreef van opgaande bomen

Ginhoven zonder nummer (Wuustwezel)
De Hofdreef is een circa 1 kilometer lange dreef van zomereik, beuk, winterlinde en Amermikaanse eik. De dreef werd in verschillende fasen aangelegd tussen 1755 en 1823, en verbindt het kasteeldomein ‘het Hof van Wuustwezel’ met de dorpskern van Wuustwezel. De oudste bomen in de dreef dateren mogelijk nog van de vroeg 19de-eeuwse aanleg.


ID: 134152 | Landschappelijk element

Park van het Kasteel Mariadal

Hector Henneaulaan, Kouterweg, Maria Dallaan, Parklaan (Zaventem)
Kasteeldomein Mariedal, huidig gemeentelijk park van circa 5 hectare met twee vijvers, in 1938 ontstaan uit de samenvoeging van het hof Ter Meeren en het pachthof van Ophem, twee landschappelijke kasteeldomeinen met vijvers uit het einde van de 19de eeuw; pinetum van 1962; recente heraanleg met verharding van paden en oevers.


ID: 134148 | Landschappelijk element

Tuin van de Villa Familie Van Meerbeek

Leuvensesteenweg 702 (Zaventem)
Vroeg-19de-eeuws landhuis met koetshuis, in 1888 omgebouwd tot neoclassicistische villa, in oorsprong omgeven door domein van ongeveer 7 hectare met een landschappelijk park van 1 hectare 37 are, aangelegd volgens het 'schotelmodel'; monumentale komkommermagnolia.


ID: 134150 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Park van het Kasteel ter Meeren

Mechelsesteenweg 98, Medekensstraat 4 (Zaventem)
Landschappelijk park van bijna 5 hectare met serpentinevijver ('rivier') aangelegd rond een kasteel in neo-Vlaamserenaissance-stijl, resultaat van de historiserende restauratie van een laatmiddeleeuws slot door Joseph Schadde in 1865; diverse oude bomen, ijskelder en monumentale gietijzeren boogbrug.


ID: 130792 | Landschappelijk element

Liefkensdreef

Ambroossteenweg (Zemst)
De Liefkensdreef of Bollebaan is een voetpad aan de zuidzijde van de Ambroossteenweg, ter hoogte van de Boomgaardstraat. Dit pad is aan weerszijden van een rij beuken (Fagus sylvatica) en enkele gewone haagbeuken (Carpinus betulus) voorzien.


ID: 134165 | Landschappelijk element

Kasteeldomein Relegem

Hoogstraat 220, 226, 230 (Zemst)
Omgracht kasteel uit de tweede helft van de 18de eeuw met middeleeuwse kern en kasteelhoeve; omliggend landschappelijk park van circa 8 hectare; ontstaan uit de samenvoeging van twee kasteeldomeinen met vroeglandschappelijke, in 1810-1820 aangelegde tuinen; relicten van de oude toestand, monumentale bomen.