555 resultaten


ID: 301927 | Landschappelijk element

Bruine beuk Egmontpark

Zottegem, Zottegem, Zottegem (Zottegem)
In de tweede helft van de 19de eeuw werd op de historische site aansluitend bij het Egmontkasteel een park aangelegd. De bruine beuk vermeld op de inventarisatiefiche dateert uit deze periode.


ID: 300725 | Landschappelijk element

Treurbeuk Bijlokepark

Bijlokepark zonder nummer (Zottegem)
In het Bijlokepark, bij een vijver en tegenover café De Zoeten Inval staat een treurbeuk. Hij heeft een stamomtrek van 269 cm en een gevorkte stam op ongeveer 3 meter. Zijn groeivorm werd beïnvloed door het snoeien van de onderste takken waardoor hij deels zijn typische treurvorm verloren heeft.


ID: 132776 | Landschappelijk element

Dreef van opgaande beuk bij kasteeldomein Leeuwergem

Hebbegem zonder nummer (Zottegem)
Een dreef bestaande uit hoofdzakelijk gewone beuk die vanaf de Nieuwegestraat toegang verleent aan het kasteel van Leeuwergem. De dreef bestaat uit opgaande beuken met een aantal zomereiken die er als inboet zijn geplant. Alle toegangswegen naar het kasteel zijn beboomde dreven, een drevenpatroon dat al sinds de 18de eeuw vastligt.


ID: 132777 | Landschappelijk element

Beukendreef bij kasteeldomein Leeuwergem

Hebbegem zonder nummer (Zottegem)
Een dreef bestaande uit hoofdzakelijk gewone beuk die vanaf de Dassegemstraat toegang verleent tot het kasteel van Leeuwergem. De dreef bestaat uit opgaande beuken met een aantal zomereiken en canadapopulieren die er als inboet zijn geplant. Alle toegangswegen naar het kasteel zijn beboomde dreven, een drevenpatroon dat al sinds de 18de eeuw vastligt.


ID: 132726 | Landschappelijk element

Concentrische beukenrij bij sfinxenvijver kasteeldomein Leeuwergem

Kasteeldreef 1 (Zottegem)
Het weidse perspectief van uit het kasteel over de grote spiegelvijver wordt tegen de bosrand afgesloten met een concentrische bomenrij van opgaande beuk. De aanplant bij de sfinxenvijver werd uitgevoerd met bruine beuken. De nu niet meer zo intacte bomenrij vertoont zware entwonden. Alle beuken verkregen een uniforme bruine bladkleur door monoklonaal materiaal te verzamelen en dit te enten op onderstammen van gewone beuk.


ID: 132721 | Landschappelijk element

Dubbele beukendreef bij kasteeldomein Leeuwergem

Kasteeldreef zonder nummer (Zottegem)
De Kasteeldreef bestaat uit twee delen die van elkaar worden gescheiden door de Kruisdreef. Het eerste deel, vanaf de Europaweg tot de Kruisdreef, is een enkele beukendreef. Het tweede deel is een zéér lange dubbele dreef (circa 475 meter lang) van opgaande gewone beuken die gesitueerd is tussen de Kruisdreef en het plein vóór de voorhof van het kasteel. Deze laatste dreef wordt hier beschreven in de inventarisatiefiche. Het is een aanplanting die halverwege de 20ste eeuw werd uitgevoerd. Na de Tweede Wereldoorlog zijn er veel bomen gekapt in het kasteeldomein om met de opbrengst de belastingen op eigendommen en de successierechten te betalen voor de tijdens de oorlog overleden familieleden. Het is een dubbele dreef met een onregelmatig plantverband. Bij het kruispunt met de Kruisdreef staan er ook oudere lindebomen.


ID: 132722 | Landschappelijk element

Beukendreef Kasteeldreef bij kasteeldomein Leeuwergem

Kasteeldreef zonder nummer (Zottegem)
De Kasteeldreef bestaat uit twee delen die van elkaar worden gescheiden door de Kruisdreef. Het eerste deel, vanaf de Europaweg tot de Kruisdreef, is een beukendreef van jonge opgaande bomen die op het einde van de 20ste eeuw werd uitgevoerd ter vervanging van zéér oude beuken die nog uit de periode van de aanleg van het domein in de 18de eeuw dateerden. De bomen werden geveld om veiligheidsredenen.


ID: 132648 | Landschappelijk element

Afsluitingshaag van bruine beuk

Knutsegemstraat zonder nummer (Zottegem)
Een afsluitingshaag langs de Knutsegemstraat aangelegd met bruine beuk.


ID: 132724 | Landschappelijk element

Lovertheaterdreef met beuk en zomereik bij kasteeldomein van Leeuwergem

Lovertheaterdreef zonder nummer (Zottegem)
Een dreef bestaande uit hoofdzakelijk zomereik die vanaf het dorp van Leeuwergem toegang verleent tot het kasteel van Leeuwergem. De dreef bestaat uit opgaande eiken met een aantal beuken die er vermoedelijk als inboet zijn geplant. Alle toegangswegen naar het kasteel zijn beboomde dreven, een drevenpatroon dat al sinds de 18de eeuw vastligt.


ID: 303020 | Landschappelijk element

Beukenprieel in pastorietuin

Oombergenstraat 37 (Zottegem)
De pastorietuin herbergt nog een loverprieel en een oud bomenbestand als herinnering aan de 18de- en 19de-eeuwse tuinaanleg. Ook in de tweede helft van de 20ste eeuw zijn boomaanplantingen uitgevoerd die het assortiment sterk verrijken. De bomen die nog representatief zijn voor 18de en 19de eeuw zijn in de erfgoedinventaris opgenomen; waaronder een beukenprieel met nog restanten van de metalen steunconstructie. De beuken zijn ten gevolge van achterstallig onderhoud hoog opgeschoten.