565 resultaten


ID: 134162 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteeldomein Ambroos

Joseph Wauterslaan 9, 15 (Zemst)
Landschappelijk park, oorspronkelijk 4 hectare, aangelegd omstreeks 1800 rond een voormalig buitenhuis van de jezuïeten, met relicten van de vroegere slot- en ringgrachten en een symmetrie die ongebruikelijk is voor een ­jardin 'anglais'; na 1965 voor driekwart in villakavels opgedeeld.


ID: 134158 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteel Wolfslinde met park

Leiweg 41-43 (Zemst)
Heropgebouwde villa uit 1927 in Lodewijk XIV-stijl omgeven door landgoed van bij de 4 hectare, waarvan de helft landschappelijk park, met als historische kern een symmetrische 'jardin anglais' van 40 are.


ID: 134166 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteeldomein Linterpoort

Linterpoortenlaan 105-109 (Zemst)
In 1775 gebouwd neoclassicistisch kasteel omgeven door park in gemengde stijl aangelegd omstreeks 1810, aanvankelijk 3 hectare 70 are, met vijvertje, deels bebost, met gedeeltelijk ommuurde moestuin en diverse bomen uit de eerste helft van de 19de eeuw.


ID: 134159 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteeldomein Impel

Motstraat 2, 2A (Zemst)
Landhuis in neoclassicistische stijl uit 1783 met koetshuis uit 18121-1820, gebouwd op site van middeleeuwse motte, in de 18de eeuw reeds voorzien van een formele aanleg met 300 m lang kanaal en eilandtuin; park tussen 1812 en 1820 omgevormd tot een romantisch 'rivierlandschap' van 5,5 hectare met onder andere boogbrug.


ID: 134163 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteeldomein Lacourt

Tervuursesteenweg 183 (Zemst)
Villa uit 1934, omgeven door een landschappelijk park van 1 hectare 60 are, oorspronkelijk bijna 2 hectare, aangelegd omstreeks 1870.


ID: 300020 | Landschappelijk element

Afsluitingshaag van beuk en haagbeuk met fruitbomen

Biekorfstraat 18 (Zoersel)
Langs de Biekorfstraat nummers 16 en 18 is de straatzijde afgesloten met een afsluitingshaag van beuk en haagbeuk. In de haag komen een appelaar (Court pendu) en perelaar voor. Volgens de eigenares is de appelaar circa 100 jaar oud. De perelaar zou circa 50 jaar oud zijn. De locatie was al bewoond op het einde van de 18de eeuw en maakte toen deel uit van het gehucht Raffendonck. De weg, die de huidige Biekorfstraat is, verschijnt voor het eerst op de topografische kaart van Vandermaelen. Op de militaire topografische kaart van 1868 is het erf met moestuin al met een afsluitingshaag gescheiden van de weg.


ID: 201179 | Bouwkundig element

Buttes New British Cemetery

Lange Dreve zonder nummer (Zonnebeke)
De geschiedenis van Buttes New British Cemetery en zijn omgeving hangt nauw samen met die van de vlakbij gelegen begraafplaats Polygon Wood Cemetery.


ID: 132039 | Landschappelijk element

Hakhout op talud langs oude spoorwegsite

Passendalestraat zonder nummer (Zonnebeke)
Op de taluds en in de bermen langs het oude spoorwegtracé staan nog de restanten van een oude hakhoutbeplanting met een soortenrijk assortiment.


ID: 132729 | Landschappelijk element

Drie opgaande beuken in pastorietuin

Erwetegem (Zottegem)
Aansluitend bij de 19de-eeuwse pastorie is er een grote achtertuin uit die zelfde periode. Een deel van de nog representatieve oorspronkelijke beplantingen is bewaard. Drie opgaande beuken behoren nog tot dit plantenassortiment.


ID: 301920 | Landschappelijk element

Bruine beuk Egmontpark

Zottegem, Zottegem, Zottegem (Zottegem)
In de tweede helft van de 19de eeuw werd op de historische site aansluitend bij het Egmontkasteel een park aangelegd. De bruine beuk vermeld op de inventarisatiefiche dateert uit deze periode.