558 resultaten


ID: 132648 | Landschappelijk

Afsluitingshaag van bruine beuk

Knutsegemstraat zonder nummer (Zottegem)
Een afsluitingshaag langs de Knutsegemstraat aangelegd met bruine beuk.


ID: 132724 | Landschappelijk

Lovertheaterdreef met beuk en zomereik bij kasteeldomein van Leeuwergem

Lovertheaterdreef zonder nummer (Zottegem)
Een dreef bestaande uit hoofdzakelijk zomereik die vanaf het dorp van Leeuwergem toegang verleent tot het kasteel van Leeuwergem. De dreef bestaat uit opgaande eiken met een aantal beuken die er vermoedelijk als inboet zijn geplant. Alle toegangswegen naar het kasteel zijn beboomde dreven, een drevenpatroon dat al sinds de 18de eeuw vastligt.


ID: 303020 | Landschappelijk

Beukenprieel in pastorietuin

Oombergenstraat 37 (Zottegem)
De pastorietuin herbergt nog een loverprieel en een oud bomenbestand als herinnering aan de 18de- en 19de-eeuwse tuinaanleg. Ook in de tweede helft van de 20ste eeuw zijn boomaanplantingen uitgevoerd die het assortiment sterk verrijken. De bomen die nog representatief zijn voor 18de en 19de eeuw zijn in de erfgoedinventaris opgenomen; waaronder een beukenprieel met nog restanten van de metalen steunconstructie. De beuken zijn ten gevolge van achterstallig onderhoud hoog opgeschoten.


ID: 300776 | Landschappelijk

Beeldbepalende opgaande bruine beuk

Sint-Andriessteenweg 155 (Zottegem)
In de tuin bij het huis, Sint-Andriessteenweg 155, staat een enorme beeldbepalende bruine beuk. De boom heeft een grote, laag vertakte, kruin met een doormeter van 26 m en een totale hoogte van 25 m. De stam heeft op een hoogte van 150 cm boven het maaiveld een omtrek van 502 cm. Bomen met een omtrek van meer dan 5 m zijn uiterst zeldzaam.


ID: 134242 | Landschappelijk

Villa Van Goidtsnoven met park

Stationsstraat 7 (Zoutleeuw)
Rond 1879 gebouwde villa en speels koetshuis omgeven door landschappelijk park van oorspronkelijk 1 hectare 22 are, nadien verkleind tot 94 are, een tot vijver omgevormd gedeelte van de buitengracht van de oude stads­vest; aantrekkelijk en goed bewaard geheel met enkele zeldzame bomen.


ID: 134238 | Landschappelijk

Villa en hoeve Pardon met park

Tien Bundersweg 27 (Zoutleeuw)
Rond 1860 gebouwde villa en hoeve omgeven door landschappelijk park van 1,5 hectareen; ommuurde moestuin; de oor­spronkelijke structuur en een deel van de oorspronkelijke beplantingen bleven bewaard.


ID: 303081 | Landschappelijk

Gemengde dreef bij Kasteel van Olsene

Kasteelstraat zonder nummer, Rijksweg zonder nummer (Zulte)
De kasteeldreef van Olsene werd reeds op de Ferrariskaart (ca. 1775) weergegeven. Ze vertrekt bij de poortgebouwen van het kasteel aan de Grote Steenweg en loopt achthonderd meter ver in noordnoordwestelijke richting. De dreef stopt bij het langgestrekt hoevetje langs de Rotsstraat en komt voorbij het Bedevaartsoord Olsene Rotse. Het is in hoofdzaak een dreef met opgaande zomereiken uit de eerste aanwezige plantgeneratie, die werd aangevuld met bruine en gewone beuk, hier en daar een esdoorn, een enkele plataan en Amerikaanse eik. Op de zandige schrale bodem zijn er zaailingen van esdoorn, berk, Amerikaanse vogelkers, lijsterbes en sporkehout.


ID: 130102 | Landschappelijk

Afsluitingshaag van beuk bij moestuin

Beekmeers 32 (Zwalm)
Bij de hoeve, aan de overkant van de toegangsweg is een moestuin aangelegd op een driehoekig perceel en volledig afgesloten met een scheerhaag. Het is een beukenhaag met al dan niet natuurlijke bijmenging van haagbeuk, es, hulst, haagliguster, eik, vlier en iep. De haag werd potdicht gemaakt om indringing te voorkomen.


ID: 132752 | Landschappelijk

Opgaande beuk in pastorietuin

Beerlegemsebaan 61 (Zwalm)
In de voortuin van de pastorie staat een opgaande beuk met een stamomtrek van bij de 4 meter. Door zijn in planting is hij in het dorp beeldbepalend.


ID: 130145 | Landschappelijk

Twee opgaande bruine beuken

Biestmolenstraat 33 (Zwalm)
Twee opgaande bruine beuken staan in de voortuin en zijn symetrisch ingeplant ten opzichte van de woning Biestmolenstraat 33. De beuken zijn met ruime plantafstanden geplant en kregen hierdoor ruimte om uit te groeien tot mooi ontwikkelde en beeldbepalende bomen.