549 resultaten


ID: 130145 | Landschappelijk element

Twee opgaande bruine beuken

Biestmolenstraat 33 (Zwalm)
Twee opgaande bruine beuken staan in de voortuin en zijn symetrisch ingeplant ten opzichte van de woning Biestmolenstraat 33. De beuken zijn met ruime plantafstanden geplant en kregen hierdoor ruimte om uit te groeien tot mooi ontwikkelde en beeldbepalende bomen.


ID: 130124 | Landschappelijk element

Afsluitingshaag van gewone beuk

Brouwerijstraat 2 (Zwalm)
Langs de toegangsweg is er een mooi onderhouden afsluitingshaag. Het is een scheerhaag van gewone beuk.


ID: 130224 | Landschappelijk element

Opgaande beuk in meidoornhaag

Gaverbosdreef 41 (Zwalm)
De tuin bij het huis Gaverbosdreef 41 wordt aan de straatzijde afgesloten met een geschoren meidoornhaag met daarin een opgaande beuk. De boom heeft de kans gekregen om in de haag uit te groeien als opgaande boom en is hierdoor een beeldbepalend element in de Gaverbosdreef.


ID: 130116 | Landschappelijk element

Kasteeldreef kasteeldomein Beerlegem

Kasteeldreef zonder nummer (Zwalm)
De kasteeldreef, een drie meter brede kasseiweg, met aan beide zijden een lijnaanplanting van opgaande beuken. De oude beukendreef is omstreeks 1985 gekapt en succesvol heraangeplant. De dreef bestaat uit twee bomerijen met een tussenafstand van zeven meter. De bomen in de rijen zijn eveneens met een tussenafstand van zeven meter geplant. De dreef heeft een lengte van 360 meter en voorzag in een lommerrijke toegangsweg naar het kasteel.


ID: 130175 | Landschappelijk element

Opgaande beuk in holle weg

Konkelstraat zonder nummer (Zwalm)
De Konkerstraat is een holleweg die diep geërodeerd is in de oostelijke steile helling van de vallei van de Moldergembeek. Om verdere erosie te beperken werden onder andere de taluds van de holle weg beplant, meestal met hakhout. In deze beplanting heeft er zich een enorme opgaande beuk ontwikkeld. De boom met een stamomtrek van 320 cm, is zéér hoog opgesleund en heeft een kruindoormeter van 23 meter.


ID: 133336 | Landschappelijk element

Opgaande bruine beuk in pastorietuin

Noordlaan 11 (Zwalm)
De aanplantingen in de pastorietuin dateren uit een aanlegfase uit de tweede helft van de 19de eeuw. De hellende tuin is in landschappelijke stijl aangelegd en herbergt een plantenassortiment dat nog representatief is. De opgaande bruine beuk is er één van.


ID: 130087 | Landschappelijk element

Afsluitingshaag van haagbeuk bij boerenarbeidershuis

Paulatemstraat 31 (Zwalm)
Afsluitingshaag horende bij het boerenarbeidershuis gelegen langs de Paulatemstraat. Zeer opvallend is dat de haag bij het toegangshekje in een sierlijke boog is geleid en geschoren. In de haag zijn er inmengingen, al dan niet op natuurlijke wijze ontstaan, van buxus, beuk, haagliguster, vlier en taxus. Door ze jaarlijks te scheren wordt de haag op traditionele wijze onderhouden. De haag is geplant langs de perceelsgrens en is een voorbeeld van een scheerhaag dienstig als afsluiting.


ID: 130169 | Landschappelijk element

Bomenrij van vijf opgaande bruine beuken

Terweeënstraat zonder nummer, Vredesplein 19, 23 (Zwalm)
Vijf opgaande bomen, vermoedelijk een tot bomen uitgegroeide haag, zijn beeldbepalend en zichtbaar vanaf de Terweeënstraat en Franskouter. Het zijn bruine beuken en de zwaarste stamomtrek bedraagt meer dan 3 meter.


ID: 133081 | Landschappelijk element

Kapel Milanendreef

Kapel Milanendreef zn (Zwevegem)
De Kapel Milanendreef bewaart een lang en recht tracé van een vroegere dreef uit de omgeving van het voormalige kasteelgoed van Zwevegem, leidend naar de portaalzijde van de Milanenkapel