555 resultaten


ID: 300776 | Landschappelijk element

Beeldbepalende opgaande bruine beuk

Sint-Andriessteenweg 155 (Zottegem)
In de tuin bij het huis, Sint-Andriessteenweg 155, staat een enorme beeldbepalende bruine beuk. De boom heeft een grote, laag vertakte, kruin met een doormeter van 26 m en een totale hoogte van 25 m. De stam heeft op een hoogte van 150 cm boven het maaiveld een omtrek van 502 cm. Bomen met een omtrek van meer dan 5 m zijn uiterst zeldzaam.


ID: 134242 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Villa Van Goidtsnoven met park

Stationsstraat 7 (Zoutleeuw)
Villa met koetshuis, gebouwd in 1879 door notaris Willem Van Goidtsnoven. De sobere architectuur van de villa contrasteert met het speelse karakter van koetshuis, met onder meer een polygonaal torentje met leien spits en een open onderbouw. Omgeven door landschappelijk park van oorspronkelijk 1 hectare 22 are, nadien verkleind tot 94 are, een tot vijver omgevormd gedeelte van de buitengracht van de oude stads¬vest; aantrekkelijk en goed bewaard geheel met enkele zeldzame bomen.


ID: 134238 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Villa en hoeve Pardon met park

Tien Bundersweg 27 (Zoutleeuw)
Rond 1860 lieten de erfgenamen van Jean Pardon, stadssecretaris van Tienen, een villa en een hoeve optrekken. Een verbouwing rond 1902 in opdracht van advocaat Paul Pardon bepaalt het huidige uitzicht van de villa. De oor­spronkelijke structuur van de moes- en lusttuin, een deel van de oorspronkelijke beplantingen en een belvédere bleven bewaard.


ID: 303081 | Landschappelijk element

Gemengde dreef bij Kasteel van Olsene

Kasteelstraat zonder nummer, Rijksweg zonder nummer (Zulte)
De kasteeldreef van Olsene werd reeds op de Ferrariskaart (ca. 1775) weergegeven. Ze vertrekt bij de poortgebouwen van het kasteel aan de Grote Steenweg en loopt achthonderd meter ver in noordnoordwestelijke richting. De dreef stopt bij het langgestrekt hoevetje langs de Rotsstraat en komt voorbij het Bedevaartsoord Olsene Rotse. Het is in hoofdzaak een dreef met opgaande zomereiken uit de eerste aanwezige plantgeneratie, die werd aangevuld met bruine en gewone beuk, hier en daar een esdoorn, een enkele plataan en Amerikaanse eik. Op de zandige schrale bodem zijn er zaailingen van esdoorn, berk, Amerikaanse vogelkers, lijsterbes en sporkehout.


ID: 130102 | Landschappelijk element

Afsluitingshaag van beuk bij moestuin

Beekmeers 32 (Zwalm)
Bij de hoeve, aan de overkant van de toegangsweg is een moestuin aangelegd op een driehoekig perceel en volledig afgesloten met een scheerhaag. Het is een beukenhaag met al dan niet natuurlijke bijmenging van haagbeuk, es, hulst, haagliguster, eik, vlier en iep. De haag werd potdicht gemaakt om indringing te voorkomen.


ID: 132752 | Landschappelijk element

Opgaande beuk in pastorietuin

Beerlegemsebaan 61 (Zwalm)
In de voortuin van de pastorie staat een opgaande beuk met een stamomtrek van bij de 4 meter. Door zijn in planting is hij in het dorp beeldbepalend.


ID: 130145 | Landschappelijk element

Twee opgaande bruine beuken

Biestmolenstraat 33 (Zwalm)
Twee opgaande bruine beuken staan in de voortuin en zijn symetrisch ingeplant ten opzichte van de woning Biestmolenstraat 33. De beuken zijn met ruime plantafstanden geplant en kregen hierdoor ruimte om uit te groeien tot mooi ontwikkelde en beeldbepalende bomen.


ID: 130124 | Landschappelijk element

Afsluitingshaag van gewone beuk

Brouwerijstraat 2 (Zwalm)
Langs de toegangsweg is er een mooi onderhouden afsluitingshaag. Het is een scheerhaag van gewone beuk.


ID: 130224 | Landschappelijk element

Opgaande beuk in meidoornhaag

Gaverbosdreef 41 (Zwalm)
De tuin bij het huis Gaverbosdreef 41 wordt aan de straatzijde afgesloten met een geschoren meidoornhaag met daarin een opgaande beuk. De boom heeft de kans gekregen om in de haag uit te groeien als opgaande boom en is hierdoor een beeldbepalend element in de Gaverbosdreef.


ID: 130116 | Landschappelijk element

Kasteeldreef kasteeldomein Beerlegem

Kasteeldreef zonder nummer (Zwalm)
De kasteeldreef, een drie meter brede kasseiweg, met aan beide zijden een lijnaanplanting van opgaande beuken. De oude beukendreef is omstreeks 1985 gekapt en succesvol heraangeplant. De dreef bestaat uit twee bomerijen met een tussenafstand van zeven meter. De bomen in de rijen zijn eveneens met een tussenafstand van zeven meter geplant. De dreef heeft een lengte van 360 meter en voorzag in een lommerrijke toegangsweg naar het kasteel.