559 resultaten


ID: 134541 | Landschappelijk element

Villatuin

Koersel-Dorp 32 (Beringen)
Villatuin met grasveld en volwassen bomengordel uit begin 20ste eeuw.


ID: 134535 | Landschappelijk element

Gemeentelijk park

Koolmijnlaan 206 (Beringen)
Villapark van ongeveer 7 hectare, de voormalige tuin bij de direc­teurswoning van de mijn, nu gemeentelijk park, daterend uit het begin van de 20ste eeuw maar veelvuldig aangepast.


ID: 134544 | Landschappelijk element

Beplanting rondom de driesprong

Pastoor Grausstraat, Tervantstraat (Beringen)
Beeld­be­pa­lende bomen voor het gehucht, daterend van rond 1930.


ID: 134537 | Landschappelijk element

Parkje van het kasteel Quanonen

Pastorijstraat 2 (Beringen)
Parkje in landschappelijke stijl uit de tweede helft van de 19de eeuw en uitgebreid rond 1900.


ID: 134538 | Landschappelijk element

Pastorietuin

Pastorijstraat 49 (Beringen)
Pastorietuin van rond 1900 ten zuiden van de oudere pasto­rie, bestaande uit een grasveld met bomenrand, hoge bomen en een kerkwegel.


ID: 131942 | Landschappelijk element

Vier bruine beuken bij Landhuis Groot Huys

Baron Tibbautstraat 2 (Berlare)
Vier zwaar ontwikkelde bruine beuken hadden, in het jaar van de inventarisatie, stamomtrekken van 333, 374, 379 en 468 cm. Ze staan op een aangelegde verhevenheid en begeleiden er het wandelpad in het park bij het Landhuis Groot Huys.


ID: 134710 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Villa Victor Rigaux met tuin

Kamstraat 3 (Bever)
De villa, oorspronkelijk een sober, bakstenen dubbelhuis, werd opgericht in opdracht van brouwer Victor Rigaux-Devroede omstreeks 1894, zie jaarsteen. Tegen de oostelijke perceelsgrens werd een klein koetshuis gebouwd. De villatuin van 60 are uit dezelfde periode, is aangelegd volgens het 'schotelmodel' met gelobd vijvertje, boogbrugje, ondertunneld belvedèreheuveltje en een prieel van goudenregen.


ID: 134713 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Pastorie van de Sint-Martinusparochie met tuin

Plaats 60, 60B (Bever)
Pastorie van 1902 in een gedeeltelijk ommuurde tuin van 38,50 are met restanten van de oorspronkelijke beplanting.


ID: 303072 | Landschappelijk element

Opgaande bruine beukendreef bij Hof ter Welle

Anna Piersdreef zonder nummer (Beveren)
De toegangsdreef naar het Hof ter Welle is aangeplant met bruine beuken. De lommerrijke beukendreef heeft plantafstanden van 15 meter in de rijen en 7 meter tussen de rijen. De dreef is beeldbepalend en bovendien vrij van autoverkeer.


ID: 303074 | Landschappelijk element

Kasteeldreef met opgaande bruine beuken bij Hof te Saksen

Bosstraat zonder nummer (Beveren)
De toegangsdreef vanaf de Bosstraat naar het Hof ter Saksen is aangeplant met bruine beuken. De beeldbepalende beukendreef heeft ruime plantafstanden van 15 meter in de rijen en 7 meter tussen de rijen en is bovendien vrij van autoverkeer.