De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Je zoekopdracht leverde 138 resultaten.

Vorige [ 1 2 3 4 5 6 7 ] Volgende

Rijshoutaanplanting op Scheldeschorren

Bornem (Bornem)

Langs de Scheldedijk ligt een schorrengebied dat in de 19de en 20ste eeuw gebruikt werd voor de wijmen- of wissenteelt. De voormalige grienden zijn verbost maar de aanwezigheid van soorten zoals schietwilg, gele bindwilg, katwilg en amandelwilg wijst nog op het vroeger gebruik en beheer als hakhout.

ID: 132529

Knotwilgen als perceelsrandbegroeiing

Bornem (Bornem)

Ten noorden van de dorpskern van Bornem ligt een uitgestrekt weilandgebied doorsneden door de spoorlijn en de N60. De perceelsgrenzen van de weilanden worden gemarkeerd door rijen knotwilgen.

ID: 132544

Gemengde houtwal

Bornem (Bornem)

De perceelsgrens van een akkerland wordt gefixeerd door middel van een houtwal. De gemengde houtkant bestaat uit es, hazelaar, wilg en zomereik met bijmenging van vlier en Amerikaanse vogelkers.

ID: 132584

Hakhoutstoven van zomereik

Bornem (Bornem)

Langs een onverharde weg in het verlengde van Heuvel staan twee imposante hakhoutstoven van zomereik.

ID: 132606

Jonge lindendreef

Barelstraat zn, Kluisstraat zn (Bornem)

Tussen de Barelstraat en de Kluisstraat loopt een onverharde dreef met aan weerszijden een rij jonge opgaande Hollandse lindes.

ID: 132558

Omgracht hakhoutperceel

Barelstraat zn (Bornem)

Parallel met de Koningsbeek en grenzend aan een lindendreef ligt een volledig omgrachte smalle langgerekte strook hakhout op een talud. Het hakhoutperceel vormt de grens van een akkerperceel en omvat esdoorn, zwarte els, meidoorn, es, boswilg, zomereik en knotwilg. Er wordt nog beheer als hakhout toegepast.

ID: 132559

Knotbomenrij als perceelsafsluiting

Barelstraat zn (Bornem)

Een smalle strook grasland wordt langs drie zijden begrensd door een lage rij knotwilgen. De bomenrij markeert de perceelsgrens en wordt verder aangevuld met hakhout.

ID: 132560

Knotbomenrij en hakhout bij vlasrootput

Barelstraat zn (Bornem)

Bereikbaar via een onverharde wegel vanaf de Barelstraat ligt een smalle langwerpige waterplas met beboste oevers. Het gaat om een voormalige vlasrootput die al zichtbaar is op 19de-eeuwse kaarten. De huidige beplanting rondom de put bestaat uit een knotbomenrij en groepjes es, zwarte els, en kornoelje die als hakhout worden beheerd.

ID: 132561

Rijshoutaanplanting

Beerdonkstraat zonder nummer (Bornem)

Een jonge aanplanting van populier heeft een onderetage van verschillende wilgensoorten waaronder de gele bindwilg. Deze wilgensoort werd vroeger intensief gekweekt omwille van de buigzame twijgen die jaarlijks geoogst werden voor de mandenvlechterij. De uitgeschoten wilgen vormen een relict van de vroegere wijmencultuur.

ID: 132614

Rijshoutaanplanting

Beerdonkstraat zonder nummer (Bornem)

Een perceel weiland telt nog talrijke jong uitgeschoten wilgen. Onder de verschillende wilgensoorten is ook de gele bindwilg. Deze wilgensoort werd in de 19de en 20ste eeuw intensief gekweekt omwille van de buigzame twijgen die jaarlijks geoogst werden voor de mandenvlechterij. De uitgeschoten wilgen vormen een relict van de vroegere wijmencultuur in de polder.

ID: 132615

Opgaande es als hoekboom

Benedenstraat 22 (Bornem)

Een opgaande es markeert de hoek van een huiskavel langs de straatzijde en vormt een beeldbepalend element in de straat.

ID: 132601

Hoogstamboomgaard langs Scheldedijk

Benedenstraat zn (Bornem)

Tegen de Scheldedijk en bijna volledig ingesloten door bos, ligt een uitgestrekte hoogstamboomgaard met vooral perelaars en appelaars. De fruitbomen zijn aangeplant op kleine ruggen tegen de natte ondergrond en de boomgaard wordt begraasd door ganzen.

ID: 132613

Gemengde scheerhaag als erfafsluiting

Binnendijkstraat 29 (Bornem)

Het erf met boomgaard en moestuin van een dorpswoning is langs de straatzijde over de volledige lengte begrensd door een scheerhaag. De gemengde haag bestaat uit meidoorn, haagbeuk, haagliguster en taxus en is ingeplant op de perceelsgrens.

ID: 132644

Haagbeuken scheerhaag

Binnendijkstraat 31 (Bornem)

De moestuin van een woning is langs de straatzijde afgesloten door een haag van haagbeuk. In de haag is nog duidelijk de scheerhoogte af te lezen van het jaarlijks onderhoud. De haag kent een natuurlijke bijmenging van vlier, liguster en hazelaar.

ID: 132645

Gelegde haag met gele wijmen

Binnendijkstraat 59 (Bornem)

Een huiskavel wordt langs de straatzijde afgesloten door achtereenvolgens een sloot en een wilgenhaag. De haag bestaat uit wijmen die in dezelfde richting schuin werden gelegd door ze deels door te snijden om zo een ondoordringbare afsluiting te verkrijgen.

ID: 132627

Rij mispels als perceelsrandbegroeiing

Binnendijkstraat zn (Bornem)

Een perceel weiland langs de Binnendijkstraat is aan de straatzijde begrensd door een sloot en een rij mispels.

ID: 132641

Tien opgaande platanen als deel van zichtas

Binnendijkstraat zonder nummer (Bornem)

Op de Scheldeoever tegenover het Kasteel van Bornem staan in het zicht van het kasteel drie opvallende bomengroepen. Het gaat om clusters van opgaande platanen die hier werden aangeplant om het zicht op het kasteel te begeleiden.

ID: 132630

Opgaande bomengroep

Binnendijkstraat zonder nummer (Bornem)

Op de Scheldeoever tegenover het Kasteel van Bornem staat in het zicht van het kasteel een opvallende bomengroep. Een es, een zomereik en een plataan werden hier samen aangeplant langs een onverharde losweg tussen twee akkerpercelen.

ID: 132640

Restant van taxushaag als deel van parkaanleg

Binnendijkstraat zonder nummer (Bornem)

Langs de Binnendijkstraat staan aan de straatzijde twee restanten van een inmiddels uitgegroeide taxushaag. De haag was aangeplant op de perceelgrens van een weiland tegenover het Kasteel van Bornem. De beplanting op de tegenoverliggende Scheldeoever werd hier aangebracht om het zicht op het kasteel te begeleiden.

ID: 132642

Rijshoutaanplanting van gele wijmen

Binnendijkstraat zonder nummer (Bornem)

Voormalige dichte aanplant van gele wilgen op de natte gronden nabij de Schelde. Eens voldoende groot, werden de wilgentenen geoogst voor het mandenvlechten, beschoeien van oevers etc.

ID: 132643

Je zoekopdracht leverde 138 resultaten.

Vorige [ 1 2 3 4 5 6 7 ] Volgende
Download als CSV-bestand
Tonen in Google Earth
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.