1444 resultaten


ID: 301436 | Bouwkundig geheel

Bunkers KW-linie Antwerpen

Boechout, Bonheiden, Duffel, Hove, Kontich, Lier, Lint, Mechelen, Mortsel, Putte, Ranst, Sint-Katelijne-Waver, Wommelgem, Zandhoven (Antwerpen)
Deel van de verdedigingslinie tussen Koningshooikt en Waver, gebouwd in 1939 om België te beschermen tegen een Duitse inval.


ID: 135059 | Landschappelijk geheel

Dijlevallei tussen Mechelen en Rijmenam

Bonheiden, Rijmenam (Bonheiden), Boortmeerbeek, Hever (Boortmeerbeek), Haacht (Haacht), Keerbergen (Keerbergen), Mechelen, Muizen (Mechelen)
Deze ankerplaats is gelegen in de gemeenten Mechelen, Bonheiden en Boortmeerbeek. Het betreft een uitgestrekt, kleinschalig rivierlandschap langsheen beide oevers van de Dijle met relicten van het oude alluvium zoals dijken, afgesneden meanders, natte hooi- en graasweiden, broekbosjes en talrijke oude heggen en houtkanten. Het microreliëf, bestaande uit de geleidelijke overgang van alluviale en zware kleigrond, over drassige veenbodems, naar droge zandgrond en van oeverwalmateriaal en komgronden, tot plaatselijke zandopduikingen is gaaf bewaard gebleven en heeft een grote vegetatiekundige diversiteit tot gevolg. Ook de perceelsstructuur, van de van oudsher aanwezige graas- en hooilanden, zijn grotendeels historisch stabiel gebleven. Samen met historische kastelen en hoeven op de hogere delen in de vallei, vormen ze een gevarieerd en schilderachtig geheel.


ID: 200544 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kanaal Leuven-Dijle

Boortmeerbeek, Hever (Boortmeerbeek), Tildonk, Wespelaar (Haacht), Herent (Herent), Buken, Kampenhout (Kampenhout), Leuven, Wilsele (Leuven), Mechelen, Muizen (Mechelen), Hofstade (Zemst)
Het kanaal Leuven-Dijle verbindt het Brabantse hinterland met het Scheldebekken. Het kanaal werd aangelegd in 1752 en kende enkele aanpassingen in de jaren erna om ze bevaarbaar te houden. Ze heeft een totale lengte van 30 kilometer, het tracé werd in de loop van de tijd niet aangepast. Ook de vijf sluizen dateren allen uit deze aanlegperiode: Tildonk, Kampenhout, Boortmeerbeek, Battel en Zennegat. Langs weerzijden liggen op de meeste plaatsen dijken om het water op het juiste niveau te houden. Jaagpaden, nu veelal behouden als fietspad liggen langs het volledige traject. In Leuven komt het kanaal in de stad in de Kanaalkom.


ID: 99012 | Varend element

Alice

Mechelen (Antwerpen)
De Alice is een stalen bakdekkruiser die in Hoboken werd gebouwd in 1932.


ID: 99019 | Varend element

Milenka

Mechelen (Antwerpen)
De Milenka is een stalen bakdekkruiser gebouwd in Oestgeest (Nederland) in 1935.


ID: 99020 | Varend element

Broomside

Mechelen (Antwerpen)
De Broomside is een houten bakdekkruiser gebouwd in 1940 in Norfolk (Groot-Brittannië).


ID: 99074 | Varend element

Ziet op u Zelven

Mechelen (Antwerpen)
De boeierschuit Ziet op u Zelven werd in 1884 gebouwd in Alblasserdam (Nederland).


ID: 99103 | Varend element

Kobbe

Mechelen (Antwerpen)
De Kobbe is een sleepboot die in 1916 in Dordrecht werd gebouwd.


ID: 1541 | Bouwkundig element

Vrijstaande stadswoning

't Leitje 23 (Mechelen)
Vrijstaand huis van vier traveeën en twee bouwlagen, met markerende lange ankers en steil zadeldak, minstens opklimmend tot de eerste helft van de 17de eeuw.


ID: 74604 | Bouwkundig element

Gebouwencomplex

't Plein 1 (Mechelen)
Bakstenen gebouwencomplex onder aaneengesloten zadeldaken gelegen aan de Dijle. Overblijfsel van de achterbouw van het Onze-Lieve-Vrouwegasthuis.