De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Je zoekopdracht leverde 254 resultaten.

Vorige [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 .. 13 ] Volgende

Opgaande Canadapopulier bij brug

Eric Sasselaan zonder nummer (Antwerpen)

Een enorme Canadapopulier staat in een stadspark dat is aangelegd aansluitend bij een restant van de ravelijngracht van de Brialmontvesting (1859-1863). De beeldbepalende populier heeft een stamomtrek van 540 cm, een hoog gesleunde takvrije stam van 6 meter en is circa 35 meter hoog (gemeten in 2011).

ID: 132419

Vrijheidsboom Grote Markt Antwerpen

Grote Markt zn (Antwerpen)

Op de Grote Markt van Antwerpen werd naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van de bevrijding van Antwerpen een vrijheidsboom geplant. Het plantvak is met vier kettingpalen afgeboord en voorzien van een bronzen bord met tekst. De vrijheidsboom is een nog jonge opgaande linde. Op de plaats waar nu de bronzen Brabofontein staat, heeft tot 1882 de vrijheidsboom gestaan die na de Franse revolutie werd geplant.

ID: 133110

Opgaande bruine beuk Sint-Willibrorduskerk

Heilig Hartstraat zn (Antwerpen)

Het pleintje voor de Sint-Willibrorduskerk wordt gedomineerd door een imposante opgaande bruine beuk. De beuk stond oorspronkelijk waarschijnlijk in de afgesloten tuin van de pastorie wat zijn groeikracht en ontwikkeling verklaart. Gezien zijn standplaats en omvang is het mogelijks een vrijheidsboom van 1830 of 1789.

ID: 130558

Opgaande zomerlinde Rivierenhof

Hooftvunderlei zonder nummer, Sterckshoflei zonder nummer, Ter Rivierenhof zonder nummer (Antwerpen)

De zomerlinde maakt deel uit van het park van het kasteel Rivierenhof en staat in het grasland tegenover de ingang van het Sterckxhof en vormt er visueel een eenheid mee. De lindeboom is met zijn grootte en zijn volume een belangrijk beeldbepalend object in het park. De zomerlinde (Tilia platyphyllos) in het Rivierenhof, evenals een cirkelvormige zone met een straal van 30 meter er rond, is beschermd als monument.

ID: 131461

Opgaande wilg bij burgerwoning

Steenstraat 101 (Antwerpen)

In de achtertuin van een burgerwoning te Ekeren, staat een enorm uit de kluiten gewassen schietwilg. In het jaar van inventarisatie (2006) vertoonde de boom al de kenmerken van een veteraanboom. Hij is beeldbepalend en had een stamomtrek van circa 5 meter en was 24 meter hoog.

ID: 130405

Knotpopulier als perceelsrandbeplanting

Broederlozestraat zonder nummer (Boechout)

Langs de weg en als perceelsrandbegroeiing staat een zwaar ontwikkelde knotpopulier met een stamomtrek van bij de 4 meter. De knothoogte bedraagt circa 2 meter en aan de kant van de weide heeft de boom een grote stamcaviteit.

ID: 132525

Oever met elzenhakhout Oude Dijlemeander

Dijleweg zonder nummer (Bonheiden)

Oevers van de afgesneden Dijlemeander zijn met zwarte els beplant. De elzenhoutkant is er aangebracht als oeverversteviging en wordt als hakhout onderhouden.

ID: 132055

Houtwal in Dijlevallei

Hollakenbaan zonder nummer (Bonheiden)

In de Dijlevallei ligt tussen twee percelen akkerland een houtwal beplant met een uitgebreid plantenassortiment. De houtwal is aangeplant op de perceelsgrens om de eigendomssituatie hier vast te leggen.

ID: 131534

Rijshoutaanplanting op Scheldeschorren

Bornem (Bornem)

Langs de Scheldedijk ligt een schorrengebied dat in de 19de en 20ste eeuw gebruikt werd voor de wijmen- of wissenteelt. De voormalige grienden zijn verbost maar de aanwezigheid van soorten zoals schietwilg, gele bindwilg, katwilg en amandelwilg wijst nog op het vroeger gebruik en beheer als hakhout.

ID: 132529

Knotwilgen als perceelsrandbegroeiing

Bornem (Bornem)

Ten noorden van de dorpskern van Bornem ligt een uitgestrekt weilandgebied doorsneden door de spoorlijn en de N60. De perceelsgrenzen van de weilanden worden gemarkeerd door rijen knotwilgen.

ID: 132544

Gemengde houtwal

Bornem (Bornem)

De perceelsgrens van een akkerland wordt gefixeerd door middel van een houtwal. De gemengde houtkant bestaat uit es, hazelaar, wilg en zomereik met bijmenging van vlier en Amerikaanse vogelkers.

ID: 132584

Hakhoutstoven van zomereik

Bornem (Bornem)

Langs een onverharde weg in het verlengde van Heuvel staan twee imposante hakhoutstoven van zomereik.

ID: 132606

Jonge lindendreef

Barelstraat zn, Kluisstraat zn (Bornem)

Tussen de Barelstraat en de Kluisstraat loopt een onverharde dreef met aan weerszijden een rij jonge opgaande Hollandse lindes.

ID: 132558

Omgracht hakhoutperceel

Barelstraat zn (Bornem)

Parallel met de Koningsbeek en grenzend aan een lindendreef ligt een volledig omgrachte smalle langgerekte strook hakhout op een talud. Het hakhoutperceel vormt de grens van een akkerperceel en omvat esdoorn, zwarte els, meidoorn, es, boswilg, zomereik en knotwilg. Er wordt nog beheer als hakhout toegepast.

ID: 132559

Knotbomenrij als perceelsafsluiting

Barelstraat zn (Bornem)

Een smalle strook grasland wordt langs drie zijden begrensd door een lage rij knotwilgen. De bomenrij markeert de perceelsgrens en wordt verder aangevuld met hakhout.

ID: 132560

Knotbomenrij en hakhout bij vlasrootput

Barelstraat zn (Bornem)

Bereikbaar via een onverharde wegel vanaf de Barelstraat ligt een smalle langwerpige waterplas met beboste oevers. Het gaat om een voormalige vlasrootput die al zichtbaar is op 19de-eeuwse kaarten. De huidige beplanting rondom de put bestaat uit een knotbomenrij en groepjes es, zwarte els, en kornoelje die als hakhout worden beheerd.

ID: 132561

Rijshoutaanplanting

Beerdonkstraat zonder nummer (Bornem)

Een jonge aanplanting van populier heeft een onderetage van verschillende wilgensoorten waaronder de gele bindwilg. Deze wilgensoort werd vroeger intensief gekweekt omwille van de buigzame twijgen die jaarlijks geoogst werden voor de mandenvlechterij. De uitgeschoten wilgen vormen een relict van de vroegere wijmencultuur.

ID: 132614

Rijshoutaanplanting

Beerdonkstraat zonder nummer (Bornem)

Een perceel weiland telt nog talrijke jong uitgeschoten wilgen. Onder de verschillende wilgensoorten is ook de gele bindwilg. Deze wilgensoort werd in de 19de en 20ste eeuw intensief gekweekt omwille van de buigzame twijgen die jaarlijks geoogst werden voor de mandenvlechterij. De uitgeschoten wilgen vormen een relict van de vroegere wijmencultuur in de polder.

ID: 132615

Opgaande es als hoekboom

Benedenstraat 22 (Bornem)

Een opgaande es markeert de hoek van een huiskavel langs de straatzijde en vormt een beeldbepalend element in de straat.

ID: 132601

Hoogstamboomgaard langs Scheldedijk

Benedenstraat zn (Bornem)

Tegen de Scheldedijk en bijna volledig ingesloten door bos, ligt een uitgestrekte hoogstamboomgaard met vooral perelaars en appelaars. De fruitbomen zijn aangeplant op kleine ruggen tegen de natte ondergrond en de boomgaard wordt begraasd door ganzen.

ID: 132613

Je zoekopdracht leverde 254 resultaten.

Vorige [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 .. 13 ] Volgende
Download als CSV-bestand
Tonen in Google Earth
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.