64 resultaten


ID: 306075 | Bouwkundig geheel

Bunkers KW-linie Vlaams-Brabant

Bertem, Boortmeerbeek, Haacht, Herent, Huldenberg, Kampenhout, Keerbergen, Kortenberg, Leuven, Oud-Heverlee, Overijse, Tervuren (Vlaams-Brabant)
Deel van de verdedigingslinie tussen Koningshooikt en Waver, gebouwd in 1939 om België te beschermen tegen een Duitse inval.


ID: 135059 | Landschappelijk geheel

Dijlevallei tussen Mechelen en Rijmenam

Bonheiden, Rijmenam (Bonheiden), Boortmeerbeek, Hever (Boortmeerbeek), Haacht (Haacht), Keerbergen (Keerbergen), Mechelen, Muizen (Mechelen)
Deze ankerplaats is gelegen in de gemeenten Mechelen, Bonheiden en Boortmeerbeek. Het betreft een uitgestrekt, kleinschalig rivierlandschap langsheen beide oevers van de Dijle met relicten van het oude alluvium zoals dijken, afgesneden meanders, natte hooi- en graasweiden, broekbosjes en talrijke oude heggen en houtkanten. Het microreliëf, bestaande uit de geleidelijke overgang van alluviale en zware kleigrond, over drassige veenbodems, naar droge zandgrond en van oeverwalmateriaal en komgronden, tot plaatselijke zandopduikingen is gaaf bewaard gebleven en heeft een grote vegetatiekundige diversiteit tot gevolg. Ook de perceelsstructuur, van de van oudsher aanwezige graas- en hooilanden, zijn grotendeels historisch stabiel gebleven. Samen met historische kastelen en hoeven op de hogere delen in de vallei, vormen ze een gevarieerd en schilderachtig geheel.


ID: 200544 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kanaal Leuven-Dijle

Boortmeerbeek, Hever (Boortmeerbeek), Tildonk, Wespelaar (Haacht), Herent (Herent), Buken, Kampenhout (Kampenhout), Leuven, Wilsele (Leuven), Mechelen, Muizen (Mechelen), Hofstade (Zemst)
Het kanaal Leuven-Dijle verbindt het Brabantse hinterland met het Scheldebekken. Het kanaal werd aangelegd in 1752 en kende enkele aanpassingen in de jaren erna om ze bevaarbaar te houden. Ze heeft een totale lengte van 30 kilometer, het tracé werd in de loop van de tijd niet aangepast. Ook de vijf sluizen dateren allen uit deze aanlegperiode: Tildonk, Kampenhout, Boortmeerbeek, Battel en Zennegat. Langs weerzijden liggen op de meeste plaatsen dijken om het water op het juiste niveau te houden. Jaagpaden, nu veelal behouden als fietspad liggen langs het volledige traject. In Leuven komt het kanaal in de stad in de Kanaalkom.


ID: 126647 | Bouwkundig geheel

Antitankgracht

Haacht (Haacht)
De antitankgracht van Haacht strekt zich over een lengte van 3 kilometer uit tussen de Hansbrug over de Dijle en het gehucht Wakkerzeel.


ID: 300492 | Landschappelijk geheel

Dijlevallei tussen Wijgmaal en Haacht

Haacht, Tildonk (Haacht), Keerbergen (Keerbergen), Wilsele (Leuven), Rotselaar, Werchter (Rotselaar), Tremelo (Tremelo)
De ankerplaats strekt zich in het noorden uit van Haacht tot Wijgmaal bij Leuven. De Dijlebeemden bevatten nog sporen van meerdere paleomeanders. Dichter langs de Dijle liggen oeverwallen, ze liggen iets hoger en bestaan uit drogere grond, hier bevinden zich veelal akkers en bewoning langs smalle wegen. In de lager gelegen en nattere komgronden overheersen populierenaanplantingen en weilanden. Het verval van de Dijle was voldoende om talrijke watermolens op deze rivier te bouwen. Een goed voorbeeld hiervan is de Molen Van Doren. Ten westen van Werchter ligt de Craeneveldhoeve, een ruime omgrachte hoeve van het gesloten type, geïsoleerd ingeplant temidden van de akkers. Een anti-tankgracht werd tijdens de Tweede Wereldoorlog door het gebied aangelegd.


ID: 41870 | Bouwkundig element

Beekhoeve

Beekstraat 4 (Haacht)
Sterk verbouwde hoeve van middelgrote omvang uit de 18de eeuw.


ID: 216461 | Bouwkundig element

Besemhoef

Bessemhoefweg 3 (Haacht)
L-vormige 19de-eeuwse hoeve op een middeleeuwse site met nagenoeg intacte, ruime walgracht, gelegen in het samenvloeiingsgebied van Dijle en Demer.


ID: 306731 | Bouwkundig element

Eclectisch burgerhuis

De Costerstraat 26 (Haacht)
Burgerhuis in eclectische stijl, volgens het kadaster heropgebouwd in 1918 voor Petrus Casteels, beenhouwer en later rentenier in Wespelaar, nadat zijn woning van 1913 in 1915 geregistreerd werd als “in puinen”.


ID: 302492 | Bouwkundig geheel

Dorpskern Tildonk

Dorpsstraat, Kruineikestraat, Pastoor Lambertzdreef (Haacht)
De dorpskern van Tildonk kwam tot ontwikkeling ter hoogte van de kruising van twee oude wegen namelijk de heerbaan Leuven-Mechelen (nu Kruineikestraat) en de Aarschotsebaan (nu Woeringstraat) rond een kleine dries waarop de Sint-Jan-de-Doperkerk direct aansloot.


ID: 134497 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Woning Vincart met tuin

Dorpsstraat 10 (Haacht)
Burgerhuis dat gebouwd werd in de jaren 1880 door Léon Vincart, "bestierder van den tramway" in Tunis in de jaren 1880, achtereenvolgens ook viceconsul van België in Tunis, consul in Hongkong, Macao, Bangkok, consul-generaal in Seoel en Caracas. Achteraan een tuin (12 are); resten van oude aanleg en beplanting (bruine beuken op een wal).