64 resultaten


ID: 134497 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Woning Vincart met tuin

Dorpsstraat 10 (Haacht)
Burgerhuis dat gebouwd werd in de jaren 1880 door Léon Vincart, "bestierder van den tramway" in Tunis in de jaren 1880, achtereenvolgens ook vice-consul van België in Tunis, consul in Hong-Kong, Macao, Bangkok, consul-generaal in Seoel en Caracas. Achteraan een tuin (12 are); resten van oude aanleg en beplanting (bruine beuken op een wal).


ID: 41868 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Jan de Doper

Dorpsstraat 23 (Haacht)
Groot gebouw bestaande uit een toren, drie beuken van twee traveeën, een vooruitspringend transept en een polygonaal koor, dat in het oosten uitloopt op een sacristie.


ID: 134498 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Villa Persoons met tuin

Dorpsstraat 29 (Haacht)
Eclectische villa, gebouwd in 1918 door Jules Persoons, de burgemeester van Tildonk. Omgeven door tuin (48 are) in landschappelijke stijl.


ID: 306733 | Bouwkundig element

Burgerhuis Les Anémones

Dorpsstraat 6, 8A-B (Haacht)
Het eclectische burgerhuis Les Anémones werd volgens het kadaster opgericht in 1884 voor geneesheer en burgemeester Olivier de Behault du Carmois. Het torentje aan de zuidzijde werd omstreeks 1902 bijgebouwd.


ID: 306737 | Bouwkundig element

Gekoppelde burgerhuizen in art deco

Elisabeth Willemslaan 23-25 (Haacht)
Twee identieke, gekoppelde art-decoburgerhuizen in spiegelbeeld, op het kadaster geregistreerd in 1935 en gebouwd in opdracht van een Vermeylen Karel-Rene, handelaar te Heverlee. Deze woningen bewaren gedeeltelijk het originele schrijnwerk, dat in de bovenlichten is ingevuld met kleurrijke glas-in-loodraampjes in art deco.


ID: 306738 | Bouwkundig element

Gekoppelde burgerhuizen in art deco

Elisabeth Willemslaan 53-55 (Haacht)
Twee gekoppelde art-decoburgerhuizen in spiegelbeeld, geregistreerd in het kadaster in 1930 en opgericht in opdracht van onderwijzer Arthur Claes en beroepsmilitair Joost Claes. Deze woningen bewaren gedeeltelijk het originele schrijnwerk, dat deels is ingevuld met kleurrijke glas-in-loodraampjes in art deco.


ID: 306186 | Landschappelijk element

Opgaande beuk als herdenkingsboom

Elisabeth Willemslaan zonder nummer (Haacht)
In de Elisabeth Willemslaan in Wespelaar, ter hoogte van de gemeentelijke basisschool ‘Klimop’, staat een herdenkingsboom. Deze rode beuk (Fagus sylvatica ‘Atropunicea’) is op 11 november 1975 aangeplant ter herdenking aan de dertigjarige vrede.


ID: 134499 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Interbellumvilla's met omringende tuinen

Gebr. Persoonsstraat 1-2 (Haacht)
Twee villa’s met art-deco-inslag, gebouwd in 1926-1933 als eerste twee woningen op het net verkavelde terrein van fabrikant en burgemeester Jules Persoons, gelegen tussen de dorpskern en de vaart Leuven-Mechelen. Ze worden omgeven door beboomde tuinen van elk ca. 30 are.


ID: 306730 | Bouwkundig element

Kapel Behoudenis der Kranken

Goltfuslaan zonder nummer (Haacht)
De wegkapel “Behoudenis der Kranken”, volgens jaartalsteen qua oorsprong opklimmend tot in 1668, is één van de oudst bewaarde kapellen te Haacht. Vermoedelijk werd de oorspronkelijke kapel gebouwd tijdens de pestepidemie van 1668.  


ID: 306602 | Bouwkundig geheel

Dorpskern Wespelaar

Grote Baan, Nieuwstraat (Haacht)
Hoewel Wespelaar vanaf de Tweede Wereldoorlog langzaam werd opgenomen in de lintbebouwing langs de Grote Baan tussen Boortmeerbeek en het station Wespelaar-Tildonk, komt het historische karakter van het dorp nog goed tot uiting.