64 resultaten


ID: 41874 | Bouwkundig element

Dorpswoningen

Grote Baan 44, 57, 63, 71 (Haacht)
Bak- en natuurstenen woningen met twee of twee en halve verdieping daterend van circa 1800.


ID: 216652 | Bouwkundig element

Gemeentehuis van Wespelaar

Grote Baan 55 (Haacht)
Het gemeentehuis werd opgetrokken in 1871 naar een ontwerp van L. Van Arenbergh en kadastraal geregistreerd in 1872.


ID: 41873 | Bouwkundig element

Woonhuis van 1739

Grote Baan 73 (Haacht)
Sterk verbouwde woning in traditionele bak- en zandsteenstijl; zijpuntgevel met muurvlechtingen, daterend van 1739.


ID: 41872 | Bouwkundig element

Oranjerie en tempel in kasteelpark

Grote Baan 75-77 (Haacht)
Merkwaardig kasteelpark uit het vierde kwart van de 18de eeuw naar ontwerp van architect Henry.


ID: 134503 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteelpark van Wespelaar

Grote Baan 75-77 (Haacht)
Parkelementen van vroege landschappelijke 'Engelse' tuin van 17 hectare, aangelegd in 1797 naar ontwerp van Ghislain Henry (1754-1820) op een voormalige site van een middeleeuwse kasteelmotte; bewaard tuinpaviljoen, oranjerie en 'fabriekjes', waaronder piramide, kunstmatige grot en Floratempel naar ontwerp van Henry evenals talrijke beelden (op heden kopieën) vervaardigd door beeldhouwer Gilles-Lambert Godecharle (1750-1834) en – vanaf 1817 – een 'Elyseum' met borstbeelden van belangrijke historische figuren en een obelisk. Het eclectisch kasteel naar ontwerp van architect Henri Beyaert (1823-1894) werd in 1954 afgebroken.


ID: 302531 | Landschappelijk element

Eeuwfeestboom Wespelaar

Grote Baan zn (Haacht)
De linde werd in 1930 aangeplant ter gelegenheid van het eeuwfeest van België. Aan de voet van de eeuwfeestboom staat een geroteerd gedenkteken met vermelding van de aanleiding tot het aanplanten van de herdenkingsboom.


ID: 41871 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Hubertus en Sint-Lucia

Grote Baan zonder nummer (Haacht)
De neogotische beuken van 1860 verbinden de twee uiterste delen van de voormalige kerk. Aan de westzijde een stevige toren van zandsteen, opgetrokken in gotische stijl op een vierkant grondplan.


ID: 200147 | Bouwkundig element

Hansbrug

Hansbrugweg zonder nummer (Haacht), Hansbrug zonder nummer (Keerbergen)
Uitzonderlijk oud en zeldzaam geworden voorbeeld van een ijzeren geklinknagelde balansbrug uit de periode 1890-95.


ID: 130794 | Landschappelijk element

Drie opgaande lindebomen bij de Onze-Lieve-Vrouw-van-Troostkapel

Kapelleweg (Haacht)
Bij de Onze-Lieve-Vrouw-van-Troostkapel staan drie opgaande lindes.Deze werden aangeplant in 1980 ter vervanging van voorgaande oudere exemplaren. Het aanplanten van lindebomen bij (Maria)kapellen is een traditioneel gebruik, dat zijn oorsprong vond in de voorchristelijke boomverering. Bij opmeting in 2007, waren de lindebomen alle ca. 14 m hoog. De stamomtrekken, gemeten op 150 cm hoogte, bedragen 108 cm, 119 cm en 127 cm.


ID: 200122 | Bouwkundig element

Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Troost

Kapelleweg zonder nummer (Haacht)
De kapel in het gehucht Hambos vormt een zowel in- als uitwendig gaaf bewaard voorbeeld van een laat-barokke bak- en kalkstenen wegkapel uit de eerste helft van de 18de eeuw.