64 resultaten


ID: 200083 | Bouwkundig element

Kasteeltje Van Tildonk

Kasteeldreef 1 (Haacht)
Het blokvormig woonhuis draagt het jaartal 1642 en stond tot voor kort boven op een kunstmatig aangelegde aarden heuvel omgeven door een ringgracht. Omwille van stabiliteitsproblemen werden circa 1987 de heuvel afgevlakt en de grachten gedicht.


ID: 134494 | Landschappelijk element

Restanten van de tuin van Hof ter Elst

Klein Terbankstraat 65 (Haacht)
Arm van een ringgracht, enkele bomen en een heuveltje – relicten van een buiten­ goed (1,27 hectare) met hof van plaisantie en sterrenbos, na brand in 1837 heropgebouwd in neoclassicistische stijl, afgebroken in 1981; tuin vernield na de vestiging van een staaldraadfabriek in 1951.


ID: 134488 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Villa de Coune met tuin

Kloosterstraat 50 (Haacht)
De villa werd in 1904 gebouwd als jachtpaviljoen door generaal Victor de Coune (1839-1920), schoonzoon van de voormalige burgemeester Constant Claes. Omgeven door een tuin, oorspronkelijk 1,60 hectare, nu gehalveerd; relicten van oorspronkelijke beplanting, onder meer rij bruine beuken.


ID: 41863 | Bouwkundig element

Hoeve Craeneveld

Kraneveld 1 (Haacht)
Ruime omgrachte hoeve van het gesloten type geïsoleerd ingeplant midden in de bebouwde akkers. Bewaarde gebouwen in traditionele stijl die hoofdzakelijk dateren uit de 17de eeuw.


ID: 200084 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Domein van het ursulinenklooster

Kruineikestraat 5, 5A-B (Haacht)
Het dorpsbeeld van Tildonk wordt in belangrijke mate bepaald door het imposante eclectische en neogotische klooster- en scholencomplex van de zusters ursulinen, dat in 1818 door pastoor Lambertz werd gesticht. Het complex werd verschillende malen uitgebreid in de 19de en het begin van de 20ste eeuw, onder andere met bijkomende vleugels, een lagere school, een boerderij en een kloosterkapel en -kerk. Rond 1900 bouwde men een art-nouveau-feestzaal naar ontwerp van architecten J. Prémont en A. Gellé. De tuin werd uitgebouwd vanaf 1821, aanvankelijk was zowel de sier- als de nutstuin op traditionele wijze ingericht (rechthoekige blokken). Eind 19de eeuw heraanleg van de siertuin (circa 3 hectare) in een hybride landschappelijke stijl, structuur en aankleding werden bepaald door religieuze thema's (calvarie, 'gotisch' gewelf van linden, Lourdesgrot, ...).


ID: 134501 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Villa Appelburg met tuin

Kruineikestraat 97 (Haacht)
Eclectische villa, gebouwd door Alfons Persoons in 1914-1919. Gelegen op de grens met Wespelaar,op 150 meter van de fabriek van melkafromers, die hij samen met zijn broer Jules en andere familieleden rond de eeuwwisseling had laten optrekken. Park met vijver, aangelegd in 1919, oorspronkelijk 2,30 hectare, nu gehalveerd, enkele zeldzame boomsoorten en monumentale bomen die ouder zijn dan de aanleg.


ID: 134500 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Domein 't Groen Kasteel

Lipsestraat 154 (Haacht)
De cottagevilla 'Groen Kasteel' werd in 1909 gebouwd door de weduwe van brouwer Victor Vanderhaert, samen met een koetshuis en een muurserre. De tuinierswoning met koelruimte werd pas in 1930 gebouwd. Omgeven door tuin (2,5 hectare) in landschappelijke stijl met architecturale heuveltjes.


ID: 41861 | Bouwkundig element

Dorpswoning

Markt 12 (Haacht)
Huis met twee verdiepingen, en zadeldak op de gevel gedateerd 1614. Bak- en zandsteenbouw; zijtrapgevel.


ID: 41862 | Bouwkundig element

Dorpswoning

Markt 14 (Haacht)
Huis van bak- en zandsteen, verfraaid met een kleine van 1649 gedateerde heiligennis.


ID: 41860 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Remigius

Markt zonder nummer (Haacht)
Groot gebouw van witachtige zandsteen, bestaande uit een polygonaal koor, geflankeerd door sacristieën, uitspringend dwarsschip, drie beuken van drie traveeën onder enkel dak en westertoren; aan noordgevelzijde, aanleunende Sint-Quirinuskapel.