64 resultaten


ID: 134496 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Hoeve Esdorenhof met park

Mortelstraat 77 (Haacht)
Hoeve met jaartal 1736, bestaande uit woonhuis en koetshuis. Midden 19de eeuw verbouwingen door burgemeester Philippe de Behault, met een nieuwe tussenbouw, hovenierswoning en bakhuis. Op de hoek van het domein, een in 1958 ingehuldigde kapel. Omgeven door landschappelijk park (circa 1 hectare); dichte bomengordel rond een langgerekte open ruimte met bevedèreheuvel en vijvertje; bomenbestand grotendeels uit het interbellum maar ook enkele oude, monumentale bomen.


ID: 41875 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Pastorie Sint-Hubertus en Sint-Luciaparochie met tuin

Neerstraat 9 (Haacht)
Pastorie in traditionele bak- en zandsteenstijl uit de 17de eeuw met zand- en ijzerzandstenen plint, meermaals verbouwd, met omgrachte tuin van circa 30 are (ringgracht inbegrepen); geknotte zomereiken en relicten van oude beuken- en haagbeukenhaag langs de ringgracht; sporen van landschappelijke aanleg.


ID: 41869 | Bouwkundig element

Pastorie Sint-Jan-de-Doperparochie

Pastoor Lambertzdreef 8 (Haacht)
Bak- en natuurstenen dubbelhuis met twee verdiepingen en schilddak voorzien van dakvensters, gedateerd ANNO 1761.


ID: 41867 | Bouwkundig element

Pastorie Sint-Hubertusparochie

Pastoriestraat 13 (Haacht)
Voorheen afhankelijk van de abdij van Park en opgetrokken onder het abbatiaat van Ferdinand de Loyers. A 1758 gedateerd dubbelhuis met ingemetseld abtswapen boven de deur.


ID: 134502 | Landschappelijk element

Pastorietuin van de Sint-Hubertusparochie

Pastoriestraat 13 (Haacht)
Norbertijnenpastorie met poortgebouw gebouwd in 1758 volgens 18de-eeuwse model 'vivre entre cour et jardin', omgeven door ommuurde tuin van 52 are, langgerekt; sporen van regelmatige, symmetrische aanleg bij de pastorie en een landschappelijk gedeelte met bruine beuken achteraan.


ID: 41866 | Bouwkundig element

Woning met 18de-eeuwse deuromlijsting

Pastoriestraat 33 (Haacht)
Vrij recente woning met herbruikte en aangepaste zandstenen rondboogdeuromlijsting gedateerd ANNO / 1786.


ID: 41865 | Bouwkundig element

Dorpswoning

Pastoriestraat 50 (Haacht)
Dorpshuis met één verdieping in traditionele bak- en zandsteenstijl uit de 17de-18de eeuw; vrij grondig verbouwd in de loop der volgende eeuwen.


ID: 41864 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Hubertus

Pastoriestraat zonder nummer (Haacht)
Oorspronkelijk gotisch doch tijdens het classicisme grondig gewijzigd gebouw. Samengesteld uit ingebouwde westertoren, drie beuken van drie traveeën en polygonaal koor, geflankeerd door rechte kapellen; 18de-eeuwse sacristie.


ID: 306735 | Bouwkundig element

Het Brouwershof

Provinciesteenweg 10 (Haacht)
Vrijstaand burgerhuis in eclectische stijl, kadastraal geregistreerd in 1910 voor Camille Kerkhofs, de eerste brouwmeester van de Brouwerij Haacht.


ID: 306734 | Bouwkundig element

Bediendewoningen brouwerij Haacht

Provinciesteenweg 2-4 (Haacht)
Gekoppelde bediendewoningen gebouwd omstreeks 1921-1922 door de brouwerij van Haacht, toen de “Maatschappij Naamlooze Brouwerij en Melkerij van Haecht”.