65 resultaten


ID: 134496 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Hoeve Esdorenhof met park

Mortelstraat 77 (Haacht)
Hoeve uit 1736 met bijhorend koetshuis en kapel (1958), sterk verbouwd in de 19de eeuw, omgeven door landschappelijk park (circa 1 hectare) ; dichte bomengordel rond een langgerekte open ruimte met bevedèreheuvel en vijvertje; bomenbestand grotendeels uit het interbellum maar ook enkele oude, monumentale bomen.


ID: 41875 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Pastorie Sint-Hubertus en Sint-Luciaparochie met tuin

Neerstraat 9 (Haacht)
Pastorie in traditionele bak- en zandsteenstijl uit de 17de eeuw met zand- en ijzerzandstenen plint, meermaals verbouwd, met omgrachte tuin van circa 30 are (ringgracht inbegrepen); geknotte zomereiken en relicten van oude beuken- en haagbeukenhaag langs de ringgracht; sporen van landschappelijke aanleg.


ID: 134506 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Pastorie met tuin Sint-Hubertus en Sint-Luciaparochie

Neerstraat 9 (Haacht)
Pastorie in traditionele bak- en zandsteenstijl uit de 17de eeuw, meermaals verbouwd, met omgrachte tuin van circa 30 are (ringgracht inbegrepen); geknotte zomereiken en relicten van oude beuken- en haagbeukenhaag langs de ringgracht; sporen van landschappelijke aanleg.


ID: 41869 | Bouwkundig element

Pastorie Sint-Jan-de-Doperparochie

Pastoor Lambertzdreef 8 (Haacht)
Bak- en natuurstenen dubbelhuis met twee verdiepingen en schilddak voorzien van dakvensters, gedateerd ANNO 1761.


ID: 41867 | Bouwkundig element

Pastorie Sint-Hubertusparochie

Pastoriestraat 13 (Haacht)
Voorheen afhankelijk van de abdij van Park en opgetrokken onder het abbatiaat van Ferdinand de Loyers. A 1758 gedateerd dubbelhuis met ingemetseld abtswapen boven de deur.


ID: 134502 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Pastorie met tuin van de Sint-Hubertusparochie

Pastoriestraat 13 (Haacht)
Norbertijnenpastorie met poortgebouw gebouwd in 1758 volgens 18de-eeuwse model 'vivre entre cour et jardin', omgeven door ommuurde tuin van 52 are, langgerekt; sporen van regelmatige, symmetrische aanleg bij de pastorie en een landschappelijk gedeelte met bruine beuken achteraan.


ID: 41866 | Bouwkundig element

Woning met 18de-eeuwse deuromlijsting

Pastoriestraat 33 (Haacht)
Vrij recente woning met herbruikte en aangepaste zandstenen rondboogdeuromlijsting gedateerd ANNO / 1786.


ID: 41865 | Bouwkundig element

Dorpswoning

Pastoriestraat 50 (Haacht)
Dorpshuis met één verdieping in traditionele bak- en zandsteenstijl uit de 17de-18de eeuw; vrij grondig verbouwd in de loop der volgende eeuwen.


ID: 41864 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Hubertus

Pastoriestraat zonder nummer (Haacht)
Oorspronkelijk gotisch doch tijdens het classicisme grondig gewijzigd gebouw. Samengesteld uit ingebouwde westertoren, drie beuken van drie traveeën en polygonaal koor, geflankeerd door rechte kapellen; 18de-eeuwse sacristie.


ID: 306735 | Bouwkundig element

Het Brouwershof

Provinciesteenweg 10 (Haacht)
Vrijstaand burgerhuis in eclectische stijl, kadastraal geregistreerd in 1910 voor Camille Kerkhofs, de eerste brouwmeester van de Brouwerij Haacht.