65 resultaten


ID: 306734 | Bouwkundig element

Bediendewoningen brouwerij Haacht

Provinciesteenweg 2-4 (Haacht)
Gekoppelde bediendewoningen gebouwd omstreeks 1921-1922 door de brouwerij van Haacht, toen de “Maatschappij Naamlooze Brouwerij en Melkerij van Haecht”.


ID: 306736 | Bouwkundig element

Burgerhuis met schrijnwerkerij

Rijmenamsesteenweg 158 (Haacht)
Het burgerhuis met schrijnwerkerij in eclectische stijl werd op het kadaster geregistreerd in 1928, door Karel Cornelis, schrijnwerker te Haacht. Overeenkomstig het beroep van de bouwheer, is de woning voorzien van zeer zorgvuldig uitgewerkt, en tevens goed bewaard, houten schrijnwerk.


ID: 200250 | Bouwkundig element

Valvekenshoeve

Rijmenamsesteenweg 223 (Haacht)
Langgestrekt hoevegebouw door ankers gedateerd 1764. De gebouwen zijn volledig in baksteen met enkele natuurstenen elementen in de omlijsting van de inkomdeur.


ID: 306732 | Bouwkundig element

Kapel Sint-Adriaan

Rijmenamsesteenweg zonder nummer (Haacht)
De Sint-Adriaankapel is een kapel in traditionele bak- en zandsteenstijl die grotendeels uit de 17de eeuw dateert.


ID: 200132 | Archeologisch element

Omwalling en site Kasteel Van Roost

Roostweg zonder nummer (Haacht)
In 1828 werd het kasteel van Roost afgebroken, het neerhof brandde af in 1833. De buitenste slotgracht is het enige element waarvan na de opgravingen van 1982-1983 nog fragmenten zijn zichtbaar gebleven, met name de noordwestelijke en oostelijke zijden.


ID: 200277 | Bouwkundig element

Dubbele schutsluis en sluiswachterswoning

Sas 3 (Haacht)
Na twaalf jaar werk en herhaalde tegenslagen kon het kanaal in 1763 eindelijk in gebruik genomen worden. Het telde vijf sluizen. In de onmiddellijke omgeving staat de oorspronkelijke en vrij goed bewaarde sluiswachterswoning in classicistische stijl.


ID: 134491 | Landschappelijk element

Siertuin van de hoeve Feremans

Vekestraat 24 (Haacht)
Herenboerenparkje van circa 1 hectare, aangelegd rond 1900 in landschappelijke stijl; enkele interessante bomen en struiken.


ID: 134504 | Landschappelijk element

Domein Herkenrode

Vijverbos 6-8 (Haacht)
Omgracht buitengoed met hoeve 'De Warande'uit de 18de eeuw en villa uit 1964; sterrenbos en een getrapte, met linden beplante motte met paviljoen, aangelegd rond 1750, oorspronkelijk 15 hectare.


ID: 134505 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Villa Ter Hulst met siertuin

Wakkerzeelsestraat 65 (Haacht)
Omgracht landgoed van circa 71 are; in oorsprong een omwalde hofstede, verwoest tijdens de Eerste Wereldoorlog, in 1925-1927 vervangen door een cottage villa met garage; open ruimte omringd door de bomen langs de ringgracht.


ID: 134489 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Pastorie met tuin van Sint-Remigiusparochie

Werchtersesteenweg 19 (Haacht)
In 1934 heropgebouwde pastorie omgeven door verwaarloosd restant van tuin (oorspronkelijk 60 are).