24 resultaten


ID: 301325 | Archeologisch geheel

Verdwenen kerk van Zelem

Kolenbergstraat, Sint-Jansbergstraat (Halen)
De site van de verdwenen kerk in Zelem bevat ondergronds nog restanten van een omgrachte vol- tot laatmiddeleeuwse parochiekerk met bijhorend kerkhof.


ID: 135126 | Landschappelijk geheel

Vallei van de Zwarte Beek van Meldert tot Zelem

Schaffen (Diest), Halen, Zelem (Halen), Lummen, Meldert (Lummen)
De benedenloop van de Zwarte Beek vloeit vanaf Meldert (Lummen) in zuidwestelijke richting, om voorbij Zelem (Halen) op te gaan in de vallei van de Demer. De beek kronkelt hier tussen steeds hogere getuigenheuvels. De Zwarte Beek is nog één van de zeldzame waterlopen die haar natuurlijke meandering behouden heeft. Behalve de heuvelruggen komt ten zuiden van de vallei een aantal depressies voor: de Goren, Gorenbroek, Lange Beemden, Bakelbroek, de Leunen en het Rotbroek. Rond het straatdorp Zelem is het landschap aantrekkelijk en gevarieerd met gave vergezichten over de vallei en landschappelijk waardevolle elementen zoals holle wegen, bomenrijen en houtkanten.


ID: 302683 | Bouwkundig geheel

Kartuizerklooster Sint-Jansberg met omgeving

Kolenbergstraat, Schomstraat, Sint-Jansbergstraat, Steenbergstraat (Halen)
Het voormalige kartuizerklooster van Zelem is met zijn omgeving beschermd als dorpsgezicht. Bij deze bescherming hoort ook de verderop gelegen hoeve Oude Pastorij met zijn onmiddellijke omgeving.


ID: 303172 | Landschappelijk element

Parkje van het Geesthuys

Gennepstraat 22 (Halen)
Parkje in landschappelijke stijl met pittoresk karakter van rond 1875.


ID: 303191 | Landschappelijk element

Kasteelpark Lobos

Lobosstraat 1-2 (Halen)
Dendrologisch interessant parkje in landschappelijke stijl met pittoresk karakter, uit het einde van de 19de eeuw, nu bij een buitenhuis met uitzicht uit dezelfde periode, maar met oudere kern en ouder neerhof. De site is van feodale oorsprong en volgde de neerhof-opperhof­structuur. Inrijhek en boogbrug over de vijver.


ID: 303313 | Landschappelijk element

Parkje van de villa Sint-Jansberg

Steenbergstraat 16-18 (Halen)
Dendrologisch interessant parkje in landschappelijke stijl met pittoresk karakter, uit het einde van de 19de eeuw, nu bij een buitenhuis met uitzicht uit dezelfde periode, maar met oudere kern en ouder neerhof. De site is van feodale oorsprong en vertoont sporen van een neerhofopperhofstructuur. Inrijhek en boogbrug over de vijver.


ID: 303192 | Landschappelijk element

Park van het kartuizerklooster Sint-Jansberg

Sint-Jansbergstraat 7-8, 9 (Halen)
Dendrologisch interessant parkje in landschappelijke stijl met pittoresk karakter, uit het einde van de 19de eeuw, nu bij een buitenhuis met uitzicht uit dezelfde periode, maar met oudere kern en ouder neerhof. De site is van feodale oorsprong en vertoont sporen van een neerhofopperhofstructuur. Inrijhek en boogbrug over de vijver. Belangrijke aanwezigheid in het landschap.


ID: 21812 | Bouwkundig element

Kartuizerklooster Sint-Jansberg

Sint-Jansbergstraat 7-8, 9 (Halen)
In 1329 gesticht door de Heer van Diest en zijn tweede echtgenote Johanna van Vlaanderen. Indrukwekkend ommuurd complex gebouwen, gelegen op een heuvel, temidden der velden en boomgaarden.


ID: 21814 | Bouwkundig element

Hoeve Oude Pastorij

Steenbergstraat 20-22 (Halen)
U-vormige hoeve, uit de eerste helft van de 19de eeuw, met de open zijde van het erf naar de straatkant gericht. Mooie ligging in een gaaf bewaard landschap.


ID: 21804 | Bouwkundig element

Hoeve Eksterhoek

Eksterhoekstraat 1 (Halen)
Semi-gesloten hoeve met bakstenen gebouwen onder pannen zadeldaken gegroepeerd rondom een rechthoekig erf. Sterk aangepaste gevels, doch 18de-eeuwse kern.