18 resultaten


ID: 132095 | Landschappelijk element

Vederesdoorn domein Ronsevaal

Brusselse steenweg 211 (Aalst)
De geïnventariseerde bomen in het kasteelpark Ronsevaal zijn aangeplant eind 19de eeuw bij de aanleg van het domein. Het bomenassortiment werd met de jaren uitgebreid, afgestorven bomen werden vervangen en in recentere, nieuw aangelegde delen zijn nieuwe bomen aangeplant. Er werd steeds gewerkt aan het bijhouden van een mooi plantenassortiment. De vederesdoorn is een relict uit die rijke verzameling.


ID: 134536 | Landschappelijk element

Tuinwijk van Beverlo

Alfred Habetslaan, Laan op Vurten (Beringen)
Tuinwijk en mijn­cité uit 1920, vertrekkend van een halfcirkelvormig beboomd plein, waar vandaan zes straten radiëren, met speelpleinen in de binnen­zone.


ID: 134541 | Landschappelijk element

Villatuin

Koersel-Dorp 32 (Beringen)
Villatuin met grasveld en volwassen bomengordel uit begin 20ste eeuw.


ID: 300760 | Landschappelijk element

Het Groot Park

Groot Park 1-9, 13-19 (Bierbeek)
Park van circa 23 hectare, ontstaan rond een molen­vijver en een omstreeks 1750 gebouwd huis van plaisantie, in 1836-1837 heraangelegd in landschap­pelijke stijl, maar met be­houd van tal­rijke rechtlij­nig geometrische elementen, bijvoorbeeld het drevenpatroon van het '­bosquet', waarin in 1926 de paviljoenen van de psychiatrische kliniek 'Salve Mater' werden opgetrokken.


ID: 130387 | Landschappelijk element

Vederesdoorn bij niskapel

Kasteeldreef 5 (Brakel)
Een mooi gevormde vederesdoorn staat bij een niskapel aan de erftoegang bij een hoeve.


ID: 303359 | Landschappelijk element

Pastorietuin

Dreefstraat 1 (Herk-de-Stad)
Ommuurde tuin bij de 18de-eeuwse pastorie met nieuwe tuinaanleg van 1980.


ID: 303360 | Landschappelijk element

Villatuin

Grote Baan 86 (Herk-de-Stad)
Villatuin uit het interbellum, slechts voor een deel bewaard en naar verluidt vermoedelijk ontworpen door de plaatselijke boomkwekerij Tips.


ID: 303358 | Landschappelijk element

Parkje van het kasteel van Halbeek

Halbekerstraat 2 (Herk-de-Stad)
Parkje in eenvoudige landschappelijke stijl met riant karakter, uit het midden van de 19de eeuw, horend bij een voormalig buitenhuis met hoeve, gelegen op de historische site van het Halbeekhof, feodaal goed met een neerhof-opperhofstructuur en een oudere tuinaanleg.


ID: 773 | Bouwkundig element

Herenhuis van 1908 met tuin

Bilzersteenweg 20 (Hoeselt)
Alleenstaand herenhuis, gebouwd in 1908 en gelegen in een tuin.


ID: 796 | Bouwkundig element

Kasteel Terbos en tuin

Hombroekstraat 22 (Hoeselt)
Het eigenlijke kasteel Terbos is thans verdwenen, alleen de bijhorende hoeve bleef bewaard. De hoeve ontwikkelde zich in de loop van de 19de eeuw tot een semi-gesloten type.