19 resultaten


ID: 300746 | Landschappelijk element

Nachtegalenpark

Beukenlaan, Floraliënlaan, Middelheimlaan (Antwerpen)
Parkgebied bestaande uit de parken van drie domeinen: Middelheim, het goed Den Brandt en het vroegere Kasteel Vogelenzang.


ID: 200552 | Bouwkundig element

Nachtegalenpark

Beukenlaan zonder nummer, zonder nummer, Middelheimlaan zonder nummer (Antwerpen)
De drie domeinen Vogelzang, Middelheim en Den Brandt, die in oorsprong respectievelijk teruggaan tot de 13de en 14de eeuw, vormen samen het Nachtegalenpark. Dit park van circa 90 hectare is een goed bewaard voorbeeld van een parkaanleg uit de 19de eeuw en vormt een groen geheel binnen een verder sterk verstedelijkte omgeving.


ID: 134534 | Landschappelijk element

Tuinwijk Terheide

Lindestraat (As)
Tuinwijk uit 1953 met modernistische visie op het groenontwerp.


ID: 134453 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Domein Het Kasteeltje

Kasteelstraat 56 (Begijnendijk)
Landhuis en landschappelijk parkje daterend uit circa 1890 onder bouwhaar kandidaat-notaris Ferdinand Daels, aangelegd ter plekke van een voormalige buitenplaats van de norbertijnenabdij van Averbode uit de 18de eeuw, waarbij sporen van de oude ringgracht zijn bewaard.


ID: 134541 | Landschappelijk element

Villatuin

Koersel-Dorp 32 (Beringen)
Villatuin met grasveld en volwassen bomengordel uit begin 20ste eeuw.


ID: 134538 | Landschappelijk element

Pastorietuin

Pastorijstraat 49 (Beringen)
Pastorietuin van rond 1900 ten zuiden van de oudere pasto­rie, bestaande uit een grasveld met bomenrand, hoge bomen en een kerkwegel.


ID: 134169 | Landschappelijk element

Park van het Monnikenhof

Kasteellaan 5 (Geetbets)
U-vormige hoeve en landhuis uit de 18de eeuw teruggaand op voormalig leenhof van de abdij van Vlierbeek, verbouwd in de 19de eeuw en verder aangepast in 1925, omgeven door landschappelijk park van 1 hectare 60 are, met relicten van de oude ringgracht.


ID: 300868 | Landschappelijk element

Plantentuin Michel Thiery

Berouw zonder nummer (Gent)
De plantentuin bij het voormalig Schoolmuseum, bereikbaar via een toegangspoort langs de straat Berouw, werd tijdens het interbellum aangelegd.


ID: 131591 | Landschappelijk element

Trompetboom in de tuin van 't Strop

Stropstraat 119 (Gent)
De trompetboom in de tuin van Psychiatrisch Instituut 't Strop is met zijn stamomtrek van meer dan 4 meter waarschijnlijk de dikste van Vlaanderen.


ID: 303039 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Domein De Bruyn

Chartreuzenberg 37-39, 37A (Holsbeek)
Landhuis De Bruyn kreeg het huidig uitzicht vooral in 1894, bij verbouwingen van een in 1800-1820 gebouwd buitenhuis. In zelfde bouwfase, bouw van dienstgebouw met "orangiehof, remise en stal". Links van het landhuis, rond gebouwtje uit 1867. De kasteelboerderij kreeg haar L-vormig grondplan in de 19de eeuw. Omgeven door park, aangelegd tijdens de tweede helft van de 19de eeuw, in landschappelijke stijl, circa 10 hectare; diverse oude en zeldzame bomen.