7 resultaten


ID: 134408 | Landschappelijk element

Park Liedeberg en park Lindenberg

Liedeberg 1-2 (Aarschot)
Twee aanpalende parken (samen circa 6 hectare) in landschappelijke stijl in oorsprong rond eclectische villa's gebouwd begin 1900 op een noordhelling boven de Demervallei, met een (tot voor kort) mooi uitzicht over de vallei; voorbeeld van een 'geleend landschap'. De eclectische villa Lindenberg bleef bewaard.


ID: 200084 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Domein van het ursulinenklooster

Kruineikestraat 5, 5A-B (Haacht)
Het dorpsbeeld van Tildonk wordt in belangrijke mate bepaald door het imposante eclectische en neogotische klooster- en scholencomplex van de zusters ursulinen, dat in 1818 door pastoor Lambertz werd gesticht. Het complex werd verschillende malen uitgebreid in de 19de en het begin van de 20ste eeuw, onder andere met bijkomende vleugels, een lagere school, een boerderij en een kloosterkapel en -kerk. Rond 1900 bouwde men een art-nouveau-feestzaal naar ontwerp van architecten J. Prémont en A. Gellé. De tuin werd uitgebouwd vanaf 1821, aanvankelijk was zowel de sier- als de nutstuin op traditionele wijze ingericht (rechthoekige blokken). Eind 19de eeuw heraanleg van de siertuin (circa 3 hectare) in een hybride landschappelijke stijl, structuur en aankleding werden bepaald door religieuze thema's (calvarie, 'gotisch' gewelf van linden, Lourdesgrot, ...).


ID: 134504 | Landschappelijk element

Domein Herkenrode

Vijverbos 6-8 (Haacht)
Omgracht buitengoed met hoeve 'De Warande'uit de 18de eeuw en villa uit 1964; sterrenbos en een getrapte, met linden beplante motte met paviljoen, aangelegd rond 1750, oorspronkelijk 15 hectare.


ID: 134005 | Landschappelijk element

Warandepark

Bergstraat 24 (Heuvelland)
Warandepark in 1926 in landschappelijke stijl met riant karakter aangelegd bij een landhuis met dienstgebouwen in neorenaissancestijl, in 1925 opgericht naar ontwerp van de architecten Pil en Carbon.


ID: 134186 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kapittelhuis met park

Houtmarkt 1 (Hoegaarden)
Kapittelhuis met bijgebouw vermoedelijk daterend uit het derde kwart van de 18de eeuw met bewaarde spitsboogserre uit 1885, gelegen in een informeel, door bomen overschaduwd park aangelegd in de jaren 1880, oorspronkelijk 3 hectare 16 are 30 centiare.


ID: 134195 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteeldomein Waanrode

Klipgaardestraat 2-4 (Kortenaken)
Landhuis gebouwd rond 1867 door Guillaume d'Arschot de Schoonhoven. In het interbellum werd het kasteel aangekocht door Guillaume d'Arschot de Schoonhoven, kabinetschef van koning Albert I, die het in een neoclassicistische bouwstijl vergrootte en aanpaste. De hoeve werd rond 1886 gebouwd op de motte in een eenvoudige, functionele baksteenarchitectuur. Omgeven door landschappelijk park dat de motte van een afgebroken feodaal kasteel en een gedeelte van een aanpalend bos omvat, oorspronkelijk circa 25 hectare; dendrologisch interessant.


ID: 206859 | Bouwkundig element

Kasteeldomein de Beauffort

Diestsesteenweg 31 (Lubbeek)
In 1870 krijgt het kasteel grosso modo zijn huidige vorm, een sober neoclassicistisch gebouw van negen bij vijf traveeën, met drie bouwlagen op een hoge kelderverdieping, toegankelijk via een dreef en gelegen in park met twee kasteelhoeves, grafkapel en hovenierswoning.