6 resultaten


ID: 132123 | Landschappelijk element

Sikkelcipres domein Ronsevaal

Brusselse steenweg 211 (Aalst)
De geïnventariseerde bomen in het kasteelpark Ronsevaal zijn aangeplant eind 19de eeuw bij de aanleg van het domein. Het bomenassortiment werd met de jaren uitgebreid, afgestorven bomen werden vervangen en in recentere, nieuw aangelegde delen zijn nieuwe bomen aangeplant. Er werd steeds gewerkt aan het bijhouden van een mooi plantenassortiment. De sikkelcipres is een relict uit die rijke verzameling.


ID: 78638 | Bouwkundig element

Domein Kasteel van Uitbergen

Moleneindestraat 31 (Berlare)
Het kasteeldomein van Uitbergen is een voorbeeld van een minstens tot de 16de eeuw opklimmende omwalde hoeve, die in de loop van de 18de eeuw evolueerde naar een zelfbedruipende omwalde buitenplaats met aangelegd park als eigendom van adellijke families.


ID: 134669 | Landschappelijk element

Park van Uitbergen

Moleneindestraat 31 (Berlare)
Minstens tot de 16de eeuw opklimmende buitenplaats die evolueerde van een omwalde site tot een groot omgracht en ommuurd kasteeldomein met landschappelijke tuinaanleg en dendrologisch waardevol bomenbestand, overwegend daterend uit eind 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw.


ID: 304688 | Landschappelijk element

Twee sierbomen als relict van tuinaanleg

Vanarenberglaan 1-3 (Herk-de-Stad)
In twee voortuinen van een appartementsgebouw staan nog twee opmerkelijke bomen als relict van de vroegere tuinaanleg bij de oorspronkelijke woningen die werden gesloopt.


ID: 134642 | Landschappelijk element

Park van het Domherenhuis

Dekenstraat 39 (Heusden-Zolder)
Het landschappelijk en den­drol­o­gisch belang­rijk park van 5 hectare, zonder begrenzing noch waterpartij, is de restant van een kasteeldo­mein van 22 hectare, met een kern van rond 1800, herzien tijdens het laatste kwart van de 19de eeuw. Sedert 1976 gemeentelijk bezit.


ID: 130816 | Landschappelijk element

Sikkelcipres bij Brouwerij Meganck

Korte Massemsesteenweg 34/36 (Wetteren)
De beboomde tuin, met vijvertje en tuinpaviljoen, bij de voormalige Brouwerij Meganck is intact gebleven. De beplantingen en de aanleg zijn nog representatief voor de periode van aanleg eind 19de eeuw. Een mooi gevormde sikkelcipres (Cryptomeria japonica) is een mooi bewaard element uit de brouwerstuin.