27 resultaten


ID: 130422 | Landschappelijk element

Treurbeuk Gezelleboom

Ruiseleedsestraat 3A (Aalter)
De treurbeuk bevindt zich in een privé-tuin van een woning langs de Ruiseleedsestraat in de dorpskom van Poeke. De kruinstraal bedraagt 10 meter, de hoogte van de takvrije stam 8 meter. De treurbeuk heeft een stamomtrek van 3,29 meter.


ID: 300760 | Landschappelijk element

Het Groot Park

Groot Park 1-9, 13-19 (Bierbeek)
Park van circa 23 hectare, ontstaan rond een molen­vijver en een omstreeks 1750 gebouwd huis van plaisantie, in 1836-1837 heraangelegd in landschap­pelijke stijl, maar met be­houd van tal­rijke rechtlij­nig geometrische elementen, bijvoorbeeld het drevenpatroon van het '­bosquet', waarin in 1926 de paviljoenen van de psychiatrische kliniek 'Salve Mater' werden opgetrokken.


ID: 305233 | Landschappelijk element

Treurbeuk als vredesboom

Gotemstraat zonder nummer (Borgloon)
In een keurig aangelegd plantsoentje afgeboord met randpalmen staat bij het oorlogsmonument een mooi gevormde treurbeuk. De boom werd als vredesboom aangeplant.


ID: 134266 | Landschappelijk element

Restant van een herenboerenpark

Graethempoort 21 (Borgloon)
Relict van een herenboerenpark bij een alleenstaand herenhuis en dienstgebouw uit 1872, waarvan de kruinen van de overblijvende bomen de omgeving bepalen. Belangrijke bomen, verloren parkelementen.


ID: 134714 | Landschappelijk element

Sint-Alenapark

Gemeenteplein 1 (Dilbeek)
Eclectisch kasteel met ijskelder gebouwd in 1862 naar ontwerp van architect J.P. Cluysenaar, gelegen in landschappelijk park, oorspronkelijk van 8 hectare, later vergroot tot 12,5 hectare; teruggaand op site van een middeleeuwse kasteelmotte, waarvan één van de torens van de oude burcht bewaard bleef als folly.


ID: 131365 | Landschappelijk element

Treurbeuk bij Klein Begijnhof Onze-Lieve-Vrouw-Ter-Hoye

Lange Violettestraat zonder nummer (Gent)
Ten noorden van het Groothuis en langs de Achtervisserij, lag de ommuurde tuin van de grootjuffer, de directrice van het Klein Begijnhof. De tuin is nu ingericht als park voor de begijnhofbewoners. Een aantal beeldbepalende bomen werden opgenomen in de erfgoedinventaris waaronder een opvallende treurbeuk.


ID: 134501 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Villa Appelburg met tuin

Kruineikestraat 97 (Haacht)
Eclectische villa, gebouwd door Alfons Persoons in 1914-1919. Gelegen op de grens met Wespelaar,op 150 meter van de fabriek van melkafromers, die hij samen met zijn broer Jules en andere familieleden rond de eeuwwisseling had laten optrekken. Park met vijver, aangelegd in 1919, oorspronkelijk 2,30 hectare, nu gehalveerd, enkele zeldzame boomsoorten en monumentale bomen die ouder zijn dan de aanleg.


ID: 134489 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Pastorie met tuin van Sint-Remigiusparochie

Werchtersesteenweg 19 (Haacht)
In 1934 heropgebouwde pastorie omgeven door verwaarloosd restant van tuin (oorspronkelijk 60 are).


ID: 134602 | Landschappelijk element

Tuin van de villa Les Glycines

Luikersteenweg 133 (Hasselt)
Modernistische tuin uit het interbellum, aangelegd in een ouder, beboomd villaparkje uit het begin van de 20ste eeuw, in de as van de woning, eertijds villa Les Glycines, geschreven op de ver­dwenen ingangspoort.


ID: 300019 | Landschappelijk element

Twee treurbeuken op begraafplaats

Driespoortweg (Herk-de-Stad)
Binnen het ommuurde gedeelte van de begraafplaats van Herk-de-Stad staan twee geënte treurbeuken in elke hoek langs de straatzijde. De dikste, in de zuidwestelijke hoek, heeft een omtrek van 356 cm, de andere, in de noordwestelijke hoek, heeft een omtrek van 288 cm. De ommuurde begraafplaats is voor het eerst zichtbaar op de militaire topografische kaart uit 1884 en werd na 1960 in het noorden, buiten de muur, uitgebreid. Topografische kaarten van België, Krijgsdepot: Eerste editie uitgegeven tussen 1865-1880, schaal 1:20.000. Herziening, Militair Cartografisch Instituut: tweede uitgave, 1880-1884, derde uitgave 1889-1900 en herziening derde uitgave 1900-1930, schaal 1:20.000. (Lemoine-Isabeau, 1988) Kaart van België, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven tussen 1928-1950, schaal 1:20.000. Kaart van België, Militair Geografisch Instituut, uitgegeven tussen 1949-1970, s