8 resultaten


ID: 134408 | Landschappelijk element

Park Liedeberg en park Lindenberg

Liedeberg 1-2 (Aarschot)
Twee aanpalende parken (samen circa 6 hectare) in landschappelijke stijl in oorsprong rond eclectische villa's gebouwd begin 1900 op een noordhelling boven de Demervallei, met een (tot voor kort) mooi uitzicht over de vallei; voorbeeld van een 'geleend landschap'. De eclectische villa Lindenberg bleef bewaard.


ID: 134481 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Domein Remaks

Bosmansstraat 15, 20-22 (Diest)
De hoeve die de historische kern uitmaakt van het huidige landgoed Remaks wordt voor het eerst vermeld in 1610. Het nieuwe 'kasteel' werd in 1909 gebouwd door Adolf Verstappen, ongeveer 100 m ten zuidwesten van de Remakshoeve. Het werd opgetrokken in neotraditionele bak- en zandsteenstijl. Omgeven door landschappelijk park van 3 hectare waarvan een derde bebost; twee kleine vijvers en kleine heuvel als eindpunt van een vista; enkele zeldzame bomen.


ID: 134169 | Landschappelijk element

Park van het Monnikenhof

Kasteellaan 5 (Geetbets)
U-vormige hoeve en landhuis uit de 18de eeuw teruggaand op voormalig leenhof van de abdij van Vlierbeek, verbouwd in de 19de eeuw en verder aangepast in 1925, omgeven door landschappelijk park van 1 hectare 60 are, met relicten van de oude ringgracht.


ID: 134115 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Villa Wouters met tuin

Stationsstraat 5 (Kampenhout)
Vrijstaand burgerhuis met koetshuis gebouwd rond 1880 omgeven door gedeeltelijk ommuurde siertuin van 39 are met landschappelijke aanleg en een nutstuin met een padenkruis.


ID: 303096 | Landschappelijk element

Kastanjehof

Ganzendries 65 (Lubbeek)
Gedeeltelijk bewarde landschappelijke aanleg (circa 2 hectare) rond een in 1873 tot kasteel verbouwd hof van plaisantie met hoeve en twee vijvers.


ID: 134518 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Besloten tuin van de abdij van Averbode

Abdijstraat 1 (Scherpenheuvel-Zichem), Averboodsebaan zonder nummer (Tessenderlo)
Premonstratenzer of norbertijnenabdij, gesticht omstreeks 1135, met kloostergebouwen uit het eerste kwart van de 18de eeuw omgeven door besloten abdijtuin voorzien van tuinbrug en tuinpaviljoen; ongeveer 3,5 hectare, onderdeel van een groter geheel van boomgaarden, nutstuinen, vijvers en bossen dat gedeeltelijk nog bestaat; landschappelijk heraangelegd in 1860-1870 maar met behoud van diverse elementen (vijvers, talud) die minstens tot 1650 teruggaan.


ID: 134159 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteeldomein Impel

Motstraat 2, 2A (Zemst)
Landhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in 1783 in opdracht van baron Lambert-Joseph van Reynegom met toevoeging van koetshuis in 1812-1820; landhuis gebouwd op voormalige site van middeleeuwse motte, in de 18de eeuw reeds voorzien van een formele aanleg met 300 m lang kanaal en eilandtuin; park tussen 1812 en 1820 omgevormd tot een romantisch 'rivierlandschap' van 5,5 hectare met onder andere boogbrug.


ID: 134242 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Villa Van Goidtsnoven met park

Stationsstraat 7 (Zoutleeuw)
Villa met koetshuis, gebouwd in 1879 door notaris Willem Van Goidtsnoven. De sobere architectuur van de villa contrasteert met het speelse karakter van koetshuis, met onder meer een polygonaal torentje met leien spits en een open onderbouw. Omgeven door landschappelijk park van oorspronkelijk 1 hectare 22 are, nadien verkleind tot 94 are, een tot vijver omgevormd gedeelte van de buitengracht van de oude stadsvest; goed bewaard geheel met enkele zeldzame bomen.