590 resultaten


ID: 301846 | Landschappelijk element

Opgaande es als hoekboom bij gewezen moestuin

Nieuwerkerken (Aalst)
Op een perceel dat vroeger dienst deed als moestuin staat achteraan een mooi ontwikkelde opgaande es. De boom werd er geplant als hoekboom.


ID: 131951 | Landschappelijk element

Opgaande es als hoekboom bij boerenarbeidershuisje

Hooggoed 2 (Aalter)
Aan de noordgrens en langs de straatzijde van het erf van een boerenarbeidershuisje wordt het kadastraal perceel gemarkeerd door een opgaande es als hoekboom.


ID: 132505 | Landschappelijk element

Hakhoutstoof van es bij gewezen abdijvijvers

Aalsterse Dreef zonder nummer (Affligem)
Een zware struik van gewone es werd als hakhout gehouden bij de gewezen abdijvijvers van de abdij van Affligem. Deze zware hakhoutstoof met een omtrek van 750 cm is hoogstwaarschijnlijk nog een relict uit de oeverversterking.


ID: 130791 | Landschappelijk element

Opgaande es als grensboom

Kobbegem (Asse)
De gewone es (Fraxinus exelsior) bevindt zich op een kruispunt van wegen op de grens van de gemeenten Asse (deelgemeente Kobbegem) en Merchtem (deelgemeente Hamme). Hij werd aangeplant als grensboom om de ingewikkelde grens tussen beide gemeenten vast te leggen. Deze 15 meter hoge boom heeft een stamomtrek van 3,20 meter op 1,50 meter hoogte en een maximale kroondiameter van 18 meter (opname in 2009). De gewone es is een belangrijk beeldbepalend object in de ruime omgeving en vertoont een representatieve vorm voor de soort. Als baken heeft deze boom een ruimtelijk-structurerende functie.


ID: 134030 | Landschappelijk element

Park van het Kasteel Hoogpoort

Hoogpoort 6-8 (Asse)
Park in landschappelijke stijl van bijna 14 hectare met oude kern, aangelegd rond een in 1908 gebouwd neoclassicistisch kasteel en heraangelegde molenvijver, voor de helft bebost.


ID: 133356 | Landschappelijk element

Houtkant met oude knoteiken op talud

Wolfpoortstraat zonder nummer (Beersel)
Op een steil talud langsheen een toegangsweg naar een woonkavel is er een houtkant met hakhout van hazelaar, olm, es, esdoorn, vlier en 4 oude knoteiken. De knoteiken staan boven op het talud en zijn waarschijnlijk een restant uit een knotbomenrij. Twee bomen staan in private tuinen en konden niet gemeten worden, de zwaarste heeft een stamomtrek van ca. 4 meter en de tweede een stamomtrek van 267 cm. De bomen zijn allemaal geknot op 3 à 4 meter hoogte.


ID: 131513 | Landschappelijk element

Holle weg met hakhoutstoven

Hoogveldbaan (Bertem)
De holle weg, ten noorden van het dorpscentrum van Bertem, maakte vroeger deel uit van de verbinding tussen Leuven en Everberg. Langs de holle weg bevinden zich tientallen hakhoutstoven van diverse soorten, die een onderlinge samenhang vertonen en uit autochtoon genetisch materiaal bestaan. Vanuit de diepte van de holle weg vormen de hakhoutstoven, die een representatieve groeivorm hebben, een beeldbepalend object.


ID: 134710 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Villa Victor Rigaux met tuin

Kamstraat 3 (Bever)
De villa, oorspronkelijk een sober, bakstenen dubbelhuis, werd opgericht in opdracht van brouwer Victor Rigaux-Devroede omstreeks 1894, zie jaarsteen. Tegen de oostelijke perceelsgrens werd een klein koetshuis gebouwd. De villatuin van 60 are uit dezelfde periode, is aangelegd volgens het 'schotelmodel' met gelobd vijvertje, boogbrugje, ondertunneld belvedèreheuveltje en een prieel van goudenregen.


ID: 131289 | Landschappelijk element

Es als hoekboom

Puydt zonder nummer (Bever), Beverstraat zonder nummer (Herne)
De gewone es (Fraxinus exelsior) staat op de hoek van een weiland horende bij de hoeve Wilgendam. De boom staat op de perceelsgrens palend aan een landbouwweg, op de hoek van de Beverstraat en Puydt. De opgaande boom heeft een totale hoogte van twintig meter en een omtrek van 144 centimeter.


ID: 41558 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Pastorie Sint-Antonius Abtparochie met tuin

Hoegaardsesteenweg 10 (Bierbeek)
Pastorie en pastorietuin bij de parochiekerk Sint-Antonius Abt te Opvelp. Betreft een classicistisch gebouw uit het einde van de 18de eeuw met koetshuis. In de ommuurde pastorietuin rest nog een klein rond lindenprieel en een Lourdesgrot.