35 resultaten


ID: 533 | Bouwkundig element

Herenhuis Claes met tuin

Brugstraat 2 (Bilzen)
Alleenstaand herenhuis uit midden 19de eeuw, thans Vredegerecht. Gerestaureerd in 1987. Bijhorende tuin met een collectie oude bomen.


ID: 303252 | Landschappelijk element

Demerpark

Parklaan zonder nummer (Bilzen)
Gemeentelijk park bij de Demer met onder meer een 55 m lange loofgang van haagbeuk, een relict van het oudere, op de D├ępotkaart (1871) gesignaleerde park in landschappelijke stijl, dat deels bij het notarishuis Brugstraat nr. 49 werd aangelegd. Mooi bomenbestand.


ID: 306237 | Bouwkundig element

Burgerhuis

Winkelomstraat 8 (Bilzen)
Merkwaardige treures en mooie afsluiting van de voortuin, uit het interbellum, van een 19de-eeuws huis.


ID: 31964 | Bouwkundig element

Hoeve Martin

Jesserenstraat 83 (Borgloon)
De vierkantshoeve is een semi-gesloten hoevecomplex met een woonhuis en poortvleugel uit de eerste helft van de 18de eeuw, een 17de-eeuwse schuur en een stalvleugel die in de kern opklimt tot de eerste helft van de 18de eeuw.


ID: 131514 | Landschappelijk element

Treures bij het Baljuwhuis

Kammeersweg (Galmaarden)
Zeer oude treures die deel uit maakt van de domeinaanplanting rondom het Baljuwhuis te Galmaarden.


ID: 134738 | Landschappelijk element

Tuin van het Baljuwhuis

Kammeersweg 2 (Galmaarden)
Herenwoning in het dorpscentrum van Galmaarden in de kern opklimmend tot de 17de eeuw, aangepast in de tweede helft van de 19de eeuw, omgeven door vroeg-landschappelijke tuin met vijvertje van circa 2 hectare; de 'jardin anglais' verdween rond 1880; drie interessante bomen.


ID: 303113 | Landschappelijk element

Siertuin op een oude moestuinsite

Boekhoutstraat 17 (Gingelom)
Recente tuin bij een grote gesloten boerderij uit de 19de eeuw, aangelegd op de oude ommuurde moestuinsite.


ID: 303111 | Landschappelijk element

Voortuin van een herenboerenhuis

Steenweg 219 (Gingelom)
Voortuin met hek, bij een herenboerenhuis uit de tweede helft van de 19de eeuw.


ID: 133077 | Landschappelijk element

Treures op begraafplaats van Grimbergen

Veldkantstraat zonder nummer (Grimbergen)
De solitaire treures staat in het midden van het kerkhof van Grimbergen, op een kruispunt van paden.


ID: 302683 | Bouwkundig geheel

Kartuizerklooster Sint-Jansberg met omgeving

Kolenbergstraat, Schomstraat, Sint-Jansbergstraat, Steenbergstraat (Halen)
Het voormalige kartuizerklooster van Zelem is met zijn omgeving beschermd als dorpsgezicht. Bij deze bescherming hoort ook de verderop gelegen hoeve Oude Pastorij met zijn onmiddellijke omgeving.