27 resultaten


ID: 132112 | Landschappelijk element

Italiaanse populier domein Ronsevaal

Brusselse steenweg 211 (Aalst)
De geïnventariseerde bomen in het kasteelpark Ronsevaal zijn aangeplant eind 19de eeuw bij de aanleg van het domein. Het bomenassortiment werd met de jaren uitgebreid, afgestorven bomen werden vervangen en in recentere, nieuw aangelegde delen zijn nieuwe bomen aangeplant. Er werd steeds gewerkt aan het bijhouden van een mooi plantenassortiment. De Italiaanse populier is een relict uit die rijke verzameling.


ID: 300029 | Landschappelijk element

Kasteeldomein Hof van Veltwijck

Veltwijcklaan 27 (Antwerpen)
Het kasteeldomein van het Hof van Veltwijck bestaat uit een gebouwencomplex in traditionele bak- en zandsteenstijl, gelegen binnen een rechthoekig omgracht landschapspark (binnenpark), en een buitenpark met gekasseide lindedreef.


ID: 134536 | Landschappelijk element

Tuinwijk van Beverlo

Alfred Habetslaan, Laan op Vurten (Beringen)
Tuinwijk en mijn­cité uit 1920, vertrekkend van een halfcirkelvormig beboomd plein, waar vandaan zes straten radiëren, met speelpleinen in de binnen­zone.


ID: 134544 | Landschappelijk element

Beplanting rondom de driesprong

Pastoor Grausstraat, Tervantstraat (Beringen)
Beeld­be­pa­lende bomen voor het gehucht, daterend van rond 1930.


ID: 302865 | Bouwkundig geheel

Verbindingsarm tussen Schelde en Oude Schelde

Sas (Bornem)
De oudst bewaarde mechanische sluis van België van 1589-1592, verbond de Oude Schelde met de Schelde en werd aangelegd om de Oude Schelde toegankelijk te maken voor de scheepvaart vanuit de Schelde.


ID: 132547 | Landschappelijk element

Italiaanse populier als bakenboom

Sas zn (Bornem)
Ter hoogte van het Sas op de Oude Schelde staat tegen de Scheldedijk een Italiaanse populier. Deze hoog opgaande boom markeert het sas en vervulde zo een bakenfunctie voor de schippers op de Schelde.


ID: 132548 | Landschappelijk element

Drie populieren als bakenbomen

Sas zn (Bornem)
Vlakbij de voormalige vaargeul op de Schelde naar het Sas staat op de Scheldeschorren een groep van drie Italiaanse populieren. De populieren markeren de ingang van de vaargeul en vervulden een bakenfunctie voor de schippers.


ID: 38227 | Bouwkundig element

Goed te Stokstorme

Stokstormestraat 14 (Deinze)
Reeds vermeld in het eerste kwart van de 15de eeuw. Voorheen rechthoekige omgrachte pachthoeve met overwelfd poortgebouw gelegen in de zuidelijke hoek van de gemeente op de grens met Kruishoutem. Heden volledig vernieuwd hoevecomplex met losstaande bestanddelen.


ID: 206943 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Villa Gosset met tuin

Brusselstraat 228-230 (Dilbeek)
Eclectische villa, gebouwd in 1907, gelegen in een beboomde tuin van 70 are. De villa bevindt zich ten westen van de kerk en de pastorie en ten zuiden van het kasteelpark van Groot-Bijgaarden. Ze is genoemd naar zijn bekendste eigenaar Alphonse Gosset, die het goed in 1920 kocht. De tuin aan de straatzijde wordt afgezet met een metalen hek op bakstenen muurtje en is toegankelijk via twee poorten tussen blauwe hardstenen pijlers. Ten westen van de villa voormalig bijgebouw met koetshuis en stallen.


ID: 133433 | Landschappelijk element

Italiaanse populier

Haspengouwlaan (Heers)
Beeldbepalende Italiaanse populier gelegen in een hoger gelegen weiland langs de Haspengouwlaan. De boom heeft een mooie en kenmerkende groeivorm voor een Italiaanse populier. Met zijn ligging in de hoek van een perceel en aan een kruispunt van wegen vormt het een herkenningspunt.