Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

111 resultaten


ID: 133445 | Landschappelijk element

Gemengde houtkant langs beek

Wallekouter zonder nummer (Brakel)
De soortenrijke houtkant ligt langs de oever van een zijbeek van de Verrebeek. De beek loopt hier tussen een beweid en een verbossend grasland.


ID: 300670 | Landschappelijk element

Kwelgrasland met perceelsrandbeplanting

Willemsveld zonder nummer (Brakel)
Het kwelgrasland en de beplanting liggen tussen Brakelbos en een extensief gebruikt wandelpad ten zuidwesten van Opbrakel. Centraal in de weide ontspringt er een bron. Het microreliëf in het grasland is nog goed zichtbaar.


ID: 132784 | Landschappelijk element

Kaphagen van zwarte els

Mieregoed zonder nummer (De Pinte)
Perceelsrandbegroeiing van zwarte els aangeplant langs een akkerperceel. Langs de houtkanten zijn er nog sporen aanwezig van grachten. Vanaf de 18de eeuw zijn deze houtkanten ingetekend op de historische kaarten. Deze houtkanten zijn nu nog een van de weinige reminiscenties uit het historische bulkenlandschap. De houtkant is hier gevormd door een kaphaag,namelijk elzenknotbomen in onregelmatig plantverband.


ID: 131479 | Landschappelijk element

Gemengde houtkanten in de Leivallei

Rekkelinge (Deinze)
De houtkanten bevinden zich in de Leievallei, in de buurt van de uitmonding van de Rekkelingebeek en ten zuiden van Vosselareput, tussen Deinze, Bachte-Maria-Leerne en Astene. Ze zijn deels aangeplant en deels spontaan ingevuld met andere houtige soorten.


ID: 41830 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Pastorie Sint-Ambrosiusparochie met tuin

Persoonstraat 55-56 (Geetbets)
Pastorie met aanhorigheden gebouwd omstreeks 1630, classicistisch verbouwd tijdens het tweede kwart van de 18de eeuw, gelegen in een door een ringgracht omgeven tuin van 70 are; een gedeelte (16 are) van de tuin werd rond 1820 als 'Engels hof' omschreven.


ID: 131948 | Landschappelijk element

Knotbomenrijen van els en schietwilg

Elshout zonder nummer (Gent)
Perceelsrandbegroeiing aangeplant langs enkele akkerpercelen met in hoofdzaak zwarte els en in mindere mate schietwilg. Langs de houtkanten zijn er soms nog grachten of sporen ervan aanwezig. Deze houtkanten zijn nu nog een van de weinige reminiscenties van het historische bulkenlandschap. De houtkant is hier gevormd door elzenknotbomenrijen en knotbomenrij met schietwilg.


ID: 131949 | Landschappelijk element

Bulkenlandschap Paradijskouter

Treinstraat zonder nummer (Gent)
Langs de spoorlijn Gent - Brugge, ter hoogte van de Treinstraat te Drongen, bevindt zich een relict van een bulkenlandschap bestaande uit hakhout en in mindere mate uit knotbomen, die hoofdzakelijk bestaan uit schietwilg, kraakwilg, zwarte els en gewone es.


ID: 133148 | Landschappelijk element

Knotbomenrij langs oever Maalbeek

Beekweg zonder nummer, Beiaardlaan zonder nummer, Borrestraat zonder nummer, Kloosterdam zonder nummer, Tommenmolenstraat zonder nummer (Grimbergen)
De knotbomenrij van hoofdzakelijk wilg bevindt zich op beide oevers van de Maalbeek, meestal afwisselend op de linker- of de rechter oever. De knotbomenrij komt voor in combinatie met het wandelpad langs de Maalbeek.


ID: 133123 | Landschappelijk element

Knotbomenrij van els en wilg

Benedestraat zonder nummer (Grimbergen)
De knotbomenrijen liggen rond een weiland dat in de buurt van de Benedestraat ligt. De drie zuidelijke bomen zijn zwarte elzen met knothoogte 1,8 meter. De middelste heeft een omtrek van 123 centimeter. Ten noorden van deze bomen, op dezelfde perceelgrens, staan er 3 bindwilgen. De knothoogte bedraagt hier 2,5 meter. De zuidelijkste van dit groepje van drie bomen heeft een omtrek van 310 centimeter. De bomen vertegenwoordigen een bepaalde beheervorm uit het verleden waarbij beplantingen werden geschoren, gekapt, geleid of geknot. Ze werden geplant met een welbepaalde functie, zoals: brand-, ambachts-, bouw-, geriefhout, loofvoedering.


ID: 133139 | Landschappelijk element

Beekbegeleidende houtkant langs Maalbeek

Kloosterdam zonder nummer (Grimbergen)
De hakhoutstoven van linde zijn op de linker oever van de Maalbeek gelegen. De stoven worden periodiek gekapt. De hakhoutstoven werden aangeplant met een welbepaalde functie, als brand-, ambachts-, bouw- of geriefhout of als loofvoedering.