Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

111 resultaten


ID: 133065 | Landschappelijk element

Houtkanten van zwarte els

Sint-Hubertusstraat zonder nummer, Tommenmolenstraat zonder nummer (Grimbergen)
De houtkanten van zwarte els werden rondom de visvijvers aangeplant. Het hakhout is een natuurlijke versteviging voor de vijveroevers. De houtkanten werden cyclisch gekapt in functie van houtopbrengst. In de zuidwesthoek van de oostelijke vijver ligt er een groep hakhout van zwarte els in de visvijver. Hier is de functie niet de oeverversteviging. Het is een merkwaardig voorkomen van hakhout in het water, dat een bijzondere esthetische waarde heeft.


ID: 133173 | Landschappelijk element

Hakhoutstoof van zwarte els

Sint-Hubertusstraat zonder nummer, Tommenmolenstraat zonder nummer (Grimbergen)
De hakhoutstoof van zwarte els bevindt zich in het zuidelijk deel van een klein hakhoutbosje van es, els en wilg. Ten zuiden van de stoof ligt een hooiland. De bomen vertegenwoordigen een bepaalde beheervorm uit het verleden waarbij beplantingen werden geschoren, gekapt, geleid of geknot. Ze werden geplant met een welbepaalde functie, zoals: brand-, ambachts-, bouw-, geriefhout, loofvoedering.


ID: 133174 | Landschappelijk element

Knotbomenrij langs oever Maalbeek

Tommenmolenstraat zonder nummer (Grimbergen)
De knotbomenrij bestaande uit diverse soorten strekt zich uit op de linker oever van de Maalbeek, stroomopwaarts de Tommenmolen. De bomen vertegenwoordigen een bepaalde beheervorm uit het verleden waarbij beplantingen werden geschoren, gekapt, geleid of geknot. Ze werden geplant met een welbepaalde functie, zoals: brand-, ambachts-, bouw-, geriefhout, loofvoedering.


ID: 133354 | Landschappelijk element

Hakhoutbos van zwarte els met perceelsrandbegroeiing

Blekerijstraat zonder nummer, Trompstraat zonder nummer (Halle)
Een laag gelegen perceel is er vrij nat door de aanwezigheid van de Mollebeek en heeft een perceelsrand begroeiing van knotwilgen (Salix alba en Salix x rubens), een knoteik (Quercus robur) en een houtkant op talud van hazelaar en meidoorn. Op het perceel zelf zijn nog hakhoutstoven van wilg en een hakhoutperceel van zwarte els aanwezig. De dikste knotwilg staat bij het kruispunt van de Blekerijstraat met de Trompstraat en heeft een stamomtrek van 460 cm. Bij het zelfde kruispunt staat er in de hoek van het perceel een knoteik met een stamomtrek van 224 cm.


ID: 134630 | Landschappelijk element

Domein Beukenhof

Sint-Lambrechts-Herkstraat 69 (Hasselt)
Gemeentelijke domein met 19de-eeuws park in landschappelijke stijl met resterende interessante bomen en vijver, fragmentarisch bewaarde hoeve en moestuinmuur.


ID: 131112 | Landschappelijk element

Gemengde houtkanten op talud

Beeldekensstraat zonder nummer (Herne)
De houtkant bevindt zich op een talud dat een grasland langs de Scheibeek aan de noordzijde begrensd. De gemengde houtkant houdt de reliƫf van de steilrand vast.


ID: 131232 | Landschappelijk element

Knotboom van zwarte els

Hellingen 3B (Herne)
De knotboom van zwarte els (Alnus glutinosa) staat aan de rand van een hoogstamboomgaard, op de oever van een waterloopje. De geknotte els heeft een omtrek van 4,23 meter. De totale hoogte van de boom bedraagt zestien meter, de knothoogte is drie meter, de kruindiameter bedraagt 13 meter.


ID: 131300 | Landschappelijk element

Zwarte els bij Bellembeek

Heydestraat zonder nummer (Herne)
De opgaande zwarte els (Alnus glutinosa) staat op de linker oever van de Bellembeek, die de grens van Vlaanderen met Walloniƫ vormt. De boom ligt tussen knotwilgenrijen. De stamomtrek bedraagt bijna twee meter.


ID: 131302 | Landschappelijk element

Kaphaag van zwarte els

Heydestraat zonder nummer (Herne)
De kaphaag van zwarte els (Alnus glutinosa) ligt op een steilrandje van de Bellembeekvallei. De bomenrij ligt op de overgang van akkerlanden naar de lager gelegen graslanden. De gedegradeerde rij heeft hier en daar een dicht plantverband.


ID: 131303 | Landschappelijk element

Houtkanten in de Bellembeekvallei

Heydestraat zonder nummer (Herne)
De houtkanten staan op de rechteroever van een zijbeek van de Bellembeek en langs een steilrand van deze vallei, die loodrecht op de zijbeek staat. De houtkanten langs de waterloop hebben als functie de oever te verstevigen, door middel van hun wortelgestel wordt de oever gefixeerd. De houtkant op de steilrand heeft dezelfde functie. De houtkant bestaat uit verschillende soorten, waaronder zwarte els(Alnus glutinosa), gewone hazelaar (Corylus avellana), Canadapopulier (Populus canadensis (x)), grauwe abeel (Populus canescens (x)) en zomereik (Quercus robur).