Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

111 resultaten


ID: 131343 | Landschappelijk element

Gemengde houtkant langs de Raesbeek

Rasbeekstraat zonder nummer, Torreborrestraat zonder nummer (Herne)
De gemengde houtkant bevindt zich op de oevers van de Raesbeek. Hij werd aangeplant om de oevers van de beek te verstevigen en om de drainage te regelen. De houtkant, met een representatieve groeivorm, is beeldbepalend in de vallei en accentueert de loop van de Raesbeek. De beplantingen, die periodiek worden gekapt, bestaan onder andere uit schietwilg (Salix alba), eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna), gele bindwilg (Salix x rubens), ruwe iep (Ulmus glabra), gladde iep (Ulmus minor), sleedoorn (Prunus spinosa) en zomereik (Quercus robur).


ID: 131307 | Landschappelijk element

Geriefbosje met middelhout

Torreborrestraat zonder nummer (Herne)
Het gemengde bosje ligt in de vallei van de Bellembeek. Het smalle perceel staat haaks op de beek en de Torreborrestraat. De vier geknotte aken (Acer campestre) hebben stamomtrekken tussen 125 centimeter en 224 centimeter. Andere soorten zijn zwarte els (Alnus glutinosa), gewone haagbeuk (Carpinus betulus), gewone hazelaar (Corylus avellana) gewone es (Fraxinus exelsior), gewone taxus (Taxus baccata) en gladde iep (Ulmus minor).


ID: 131308 | Landschappelijk element

Houtkant op oever van de Bellembeek

Torreborrestraat zonder nummer (Herne)
De houtkant staat op de linker oever van de Bellembeek, die de grens van Vlaanderen en Walloniƫ vormt. De sterk meanderen beek wordt door een lint hakhout begeleid. De houtkant bestaat uit zwarte els (Alnus glutinosa), gewone hazelaar (Corylus avellana), gewone es (Fraxinus exelsior), Canadapopulier (Populus canadensis (x)), wilg (Salix) en olm (Ulmus).


ID: 300842 | Landschappelijk element

Perceelsrandbeplantingen bij Goorbeek

Goorbeek zonder nummer (Herselt)
In Goorbeek, gelegen in het noordoosten van Herselt, komt een hoge concentratie perceelsrandbeplantingen voor. Deze worden hoofdzakelijk als lage knotbomen (knot op circa 30 Ć  50 cm) beheerd. Langs de weg aan de noordzijde zijn de bomen in hakhoutbeheer. We treffen elzen, essen en eiken aan. Het traditioneel beheer vindt tot op vandaag nog regelmatig plaats.


ID: 300837 | Landschappelijk element

Afsluitingshaag van els

Provinciebaan (Herselt)
Langs de westzijde van het erf van de Schanshoeve staat een afsluitingshaag van els.


ID: 130600 | Landschappelijk element

Twee knotelzen langs waterloop

Brulozestraat zonder nummer, Zavelaarstraat zonder nummer (Heuvelland)
Twee geknotte zwarte elzen langs de waterloop (zijvertakking van de Kemmelbeek).


ID: 130481 | Landschappelijk element

Gemengde houtkant op talud

Hellegatstraat zonder nummer (Heuvelland)
Soortenrijke gemengde houtkant op talud langsheen de Hellegatstraat.


ID: 130609 | Landschappelijk element

Gemengde soortenrijke houtkant op talud

Jokweg zonder nummer (Heuvelland)
Gemengde houtkant op talud langs de onverharde Jokweg.


ID: 130554 | Landschappelijk element

Houtkant op talud

Klokhofweg zonder nummer (Heuvelland)
Gemengde soortenrijke houtkant langs het verharde holle weggedeelte van de Klokhofweg.


ID: 130688 | Landschappelijk element

Gemengde beekbegeleidende houtkant

Kruisstraat zonder nummer (Heuvelland)
Gemengde houtkant van onder meer zwarte els, gewone es en sleedoorn langsheen de oevers van de Steenbeek.