43 resultaten


ID: 303476 | Landschappelijk element

Parkje van Villa Les Tilleuls

Helshovenstraat 35 (Sint-Truiden)
Villaparkje uit de tweede helft van de 19de eeuw met voortuin, straathek, bomenrijk parkje en lindendreef naar de achteraan gelegen boomgaard met barrier.


ID: 303472 | Landschappelijk element

Herenboerenparkje

Luikersteenweg 559-561 (Sint-Truiden)
Herenboerenparkje in landschappelijke stijl met pittoresk karakter uit omstreeks 1900 en een geometrische tuin met classicistisch paviljoen uit de tweede helft van de 18de eeuw, bij een imposant 18de-eeuws hoevecomplex. Tuinvijver, bruggetjes, prieel van haagbeuk. Interessant laat 19de-eeuws hekwerk.


ID: 303097 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteeldomein Kleerbeek

Kasteeldreef 4-8 (Tielt-Winge)
Eclectisch landhuis omgeven door park met molenvijver. Historisch kasteel ingrijpend verbouwd eind 19de en begin 20ste eeuw. Rond 1894 verbouwd door baron Lucien-M.-A. de Troostembergh (1838-1906), burgemeester van Houwaart. Bewaarde hoevevleugel in 1892 uitgebouwd tot koetshuis en oranjerie. Lang, smal perceel met serre. In 1907 verbouwing van het kasteel naar ontwerp van Theo Van Dormael in samenwerking met schilderdecorateur Oscar Algoet en beeldhouwersatelier Van Uytvanck. Circa 10 hectare 'lusthof' met dreven naar omgevende bossen en dorpskern; vroeg-landschappelijke aanleg rond de vijver aan noordzijde kasteel, strak geometrische aanleg aan zuidzijde met sporen van 'Franse' tuin naar ontwerp van Auguste Delvaux aangelegd in 1911-1914; oude en zeldzame bomen, recente aanplantingen van zeldzame boomsoorten.


ID: 134214 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteeldomein van Ast

Aststraat 248-250 (Tienen)
Eclectisch landhuis gebouwd in 1864 in opdracht van Gustaaf Vandenschilde, wijnhandelaar uit Tienen, en in 1917 aangepast door de Brusselse wisselagent Gaston Philips door toevoeging van hoekrisalieten onder hoge schilddaken. Landhuis met kasteelallures met bijgebouw en bewaard betreedbaar kapelletje uit 1822, omgeven door landschappelijk park van bijna 2 hectare; unieke collectie van oude en zeldzame bomen, onder meer Calfornische torreya.


ID: 308034 | Landschappelijk element

Fijnspar bij splitsing wegen

Overrepen (Tongeren)
In Kolmontbos markeert een solitaire fijnspar die op een heuveltje werd geplant, de splitsing van de holle weg met een wegtracé dat naar de burchtruïne leidt. De aanplant van de fijnspar kadert vermoedelijk in de landschappelijke parkaanleg rondom het Kasteel van Kolmont in de 19de eeuw waarbij Kolmontbos en de ruïne werden geïntegreerd. De fijnspar werd als solitaire boom bij de splitsing van twee wegen geplant om dit punt te markeren. 


ID: 132383 | Landschappelijk element

Houtkant op steilrand langs de Berwijn

Berwijnstraat zonder nummer, Voerenstraat zonder nummer (Voeren)
De gemengde houtkant op de linker oever van de rivier de Berwijn bestaat uit opgaande en geknotte bomen van zomereik, hakhout van hazelaar, knotbomen van gele bindwilg en knotbomen en hakhout van winterlinde. Het hakhout van een winterlinde meet 560 cm omtrek. Gewone haagbeuk, zoete kers, fijnspar en Canadapopulier komen voor als opgaande bomen. Gewone robinia in zowel hakhout als als opgaande bomen, olm, lork, gewone es (hakhout, opgaande en geknotte bomen) en hakhout van veldesdoorn, zwarte els en kraakwilg komen voor. In het talud is er een restant van een veekering bestaande uit eenstijlige meidoorn. Er is een natuurrijke verrijking van schietwilg.


ID: 131728 | Landschappelijk element

Houtkant op talud van holle weg

Cobus zonder nummer (Voeren)
De houtkant staat op het talud van de holle weg. De gemengde houtkant bestaat uit hakhout en opgaande bomen van gewone es, hakhout van hazelaar, roos, hulst, eenstijlige en tweestijlige meidoorn, sleedoorn, knotbomen van haagbeuk, gewone beuk, wilde lijsterbes, knotbomen en opgaande bomen van zomereik, wilg, spar en seringen.


ID: 304350 | Bouwkundig element

Gietijzeren wegkruis

Jolette zonder nummer (Voeren)
Gietijzeren kruis gelegen aan een veldweg die ten westen van de begraafplaats loopt. Het is niet bekend wanneer dit kruis geplaatst werd.


ID: 131769 | Landschappelijk element

Houtkant op talud van holle weg

Middelhof zonder nummer (Voeren)
De houtkant staat op het talud van een oude holle weg. De weg staat reeds op de Kabinetskaart van de Ferraris gekarteerd. Op de Poppkaart wordt deze de weg van Homburg naar Sinnich genoemd. De weg staat ook in de Atlas der Buurtwegen. Op de topokaart van 1873 en 1904 staat er geen weg, wel een perceelsgrens op deze plek ingetekend. De aanleg van de spoorlijn tijdens de Eerste Wereldoorlog zorgt ervoor dat het wegtracé onderbroken wordt. Op de kaart van 1939 en 1969 staat de holle weg wel aangegeven, maar dan heeft de weg zijn functie grotendeels verloren. De gemengde houtkant bestaat uit vier opgaande bomen van fijnspar met omtrekken tot 200 cm. Ook gewone hazelaar, zomereik, boswilg en meidoorn komen onder andere voor.


ID: 131687 | Landschappelijk element

Kaphaag met knothaagbeuk op talud

Plankerweg zonder nummer (Voeren)
De kaphaag staat op een talud op de perceelsrand tussen weilanden. De knothaagbeuken hebben omtrekken tussen 250 cm en 500 cm. Knotbomen en opgaande bomen van zomereik komen voor naast zoete kers, meidoorn, gewone hazelaar, opgaande es en hakhout van gewone esdoorn.