Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

155 resultaten


ID: 300388 | Landschappelijk element

Taxushaag rond kerkhof

Alfonsstraat (Borgloon)
Rond het voormalige kerkhof van de parochiekerk Sint-Alfonsus van Bommershoven staat een altijd groene geschoren taxushaag. Deze soort is een typische beplanting in de context van kerken en begraafplaatsen omdat hij door zijn eeuwig groen karakter het eeuwige leven (in de hemel) symboliseert.


ID: 134283 | Landschappelijk element

Pastorietuin

Koekelbronstraat 21 (Borgloon)
Kwaliteitsvolle tuinaanleg van 1989-1990 die oudere elementen van de 19de-eeuwse pastorietuin hergebruikt.


ID: 134300 | Landschappelijk element

Kasteelpark van Voort

Romeinse Kassei 4-5 (Borgloon)
Bijzonder mooi park in vroeg-landschappelijke stijl met vijver, aangelegd einde 18de eeuw. Uitbreidingen en aanpassingen uit de jaren 1880, zonder harde begrenzingen overlopend in het agrarisch landschap. Opvolger van een klassieke tuin op een dalbodemsite.


ID: 132644 | Landschappelijk element

Gemengde scheerhaag als erfafsluiting

Binnendijkstraat 29 (Bornem)
Het erf met boomgaard en moestuin van een dorpswoning is langs de straatzijde over de volledige lengte begrensd door een scheerhaag. De gemengde haag bestaat uit meidoorn, haagbeuk, haagliguster en taxus en is ingeplant op de perceelsgrens.


ID: 132642 | Landschappelijk element

Restant van taxushaag als deel van parkaanleg

Binnendijkstraat zonder nummer (Bornem)
Langs de Binnendijkstraat staan aan de straatzijde twee restanten van een inmiddels uitgegroeide taxushaag. De haag was aangeplant op de perceelgrens van een weiland tegenover het Kasteel van Bornem. De beplanting op de tegenoverliggende Scheldeoever werd hier aangebracht om het zicht op het kasteel te begeleiden.


ID: 132576 | Landschappelijk element

Gemengde haag als erfafsluiting

Boskant 65 (Bornem)
Het erf van een boerderij wordt langs de straatkant deels afgesloten door een gemengde haag van voornamelijk meidoorn en haagbeuk met bijmenging van vlier, sleedoorn, hulst, liguster, taxus en veldesdoorn.


ID: 133007 | Landschappelijk element

Taxushaag bij kerkhof Wintam

Eduard De Blockstraat zonder nummer (Bornem)
Wintergroene afsluitingshaag bij het kerkhof van Wintam. Door het aanplanten van taxus in een dicht plantverband is de haag ondoordringbaar. Door ze jaarlijks te scheren wordt ze op traditionele wijze onderhouden. De haag is geplant langs de perceelgrens en is nog een representatief voorbeeld van een scheerhaag dienstig als afsluiting.


ID: 132568 | Landschappelijk element

Gemengde haag als erfafsluiting

Kattestraat 5 (Bornem)
Het erf van een hoeve is langs vier zijden afgesloten door een gemengde haag. Haagbeuk wisselt hier af met wintergroene taxus. De afsluitingshaag was oorspronkelijk bedoeld om het kleinvee op het erf te houden.


ID: 132542 | Landschappelijk element

Taxushaag bij Kapel van Luipegem

Luipegem 46 (Bornem)
In een bocht van de weg en toegankelijk via een kasseiwegel bevindt zich de 17de-eeuwse Kapel van Luipegem. De O.-L.-Vrouw-kapel staat in een grasveldje dat langs vier zijden omhaagd is met een taxushaag.


ID: 133027 | Landschappelijk element

Gemengde afsluitingshagen

Schuttershofweg zonder nummer (Bornem)
Afsluitingshagen horende bij woningen gelegen langs de Edmond Vleminckxstraat. Door het gebruik van Haagbeuk in een dicht plantverband is de haag ondoordringbaar. Door ze jaarlijks te scheren wordt ze op traditionele wijze onderhouden. De haag is geplant langs de perceelgrens en is nog een representatief voorbeeld van een scheerhaag dienstig als afsluiting.