Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

155 resultaten


ID: 300805 | Landschappelijk element

Pastorietuin van de Sint-Annaparochie

Lubbeeksestraat 13 (Boutersem)
Traditionele pastorie uit de 18de eeuw met bijgebouw en pastorietuin van 55 are, met typische dualit­eit: een bij de pastorie aansluitend blok boom­gaard-moestuin en, aan de overkant van de Kleine Beek, een in 1878 'land­schappelijk' aangelegd perceel 'lustgrond' met ringvormige vij­ver, brugje en sierbomen (bruine beuken en varenbeuk).


ID: 133186 | Landschappelijk element

Solitaire taxus

Terbeken zonder nummer (Brakel)
De taxus op stam heeft een compacte kruin. De boom staat om een driehoekig en klein kadastraal perceel, op het kruispunt van enkele onverharde wegen. Reeds op de Kabinetskaart de Ferraris was op deze plaats een boom te zien. Op de kaart van Vandermaelen staat op deze locatie geen boom meer ingetekend maar wel een kapel. Mogelijk hoorde deze boom bij een kapel of was het een kapelboom.


ID: 74980 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteeldomein Ter Lucht

Koestraat 26, 30 (Brugge)
Kasteeldomein "Ter Lucht" gaat terug tot de 16de eeuw. Het kasteel ligt centraal in het park op een lichte verhevenheid. Ten westen ligt het neerhof. Latere toevoegingen aan de site zijn de Onze-Lieve-Vrouwe kapel van 't Boompje uit 1664 ten noorden en de de paardenstallen uit het einde van de 19de eeuw ten zuiden van het neerhof. Parkaanleg in landschappelijke stijl met verschillende zichtassen, een berceau en een serpentinevijver met boogbruggetje. Verder zijn er nog metalen toegangshekken met bakstenen pijlers en vaasornamenten en staan er in het park verschillende beelden. Ten oosten van het kasteel een moestuin met bakstenen muur met leifruit en een serre. Toegankelijk via een lange dreef met lorken en rododendrons.


ID: 44525 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Pastorie Sint-Amandusparochie met tuin

Dries 53 (Buggenhout)
In de oosthoek van de Dries staat de pastorie, mooi ingeplant achter een grote, omhaagde voortuin met ijzeren toegangshek tussen gemetste pijlers met bolornament, uitziend op een pleintje en de zuidzijde van de kerk met voormalig ommuurd kerkhof. Het oorspronkelijke huis, opgetrokken in traditionele bak- en zandsteenstijl, telde vijf traveeën en slechts één bouwlaag onder zadeldak. Volgens archiefdocumenten werd het gebouw in 1784 met één bouwlaag verhoogd. De zijgevels vertonen nog verschillende bouwsporen verwijzend naar de 17de-eeuwse kern. In de grote pastorietuin bleef een haagbeukenberceau bewaard.


ID: 130378 | Landschappelijk element

Afsluitingshaag met topiary van in haan en kip geschoren taxus

Houtenmolenstraat 53 (Buggenhout)
Langs de Houtenmolenstraat te Buggenhout bevindt zich een geschoren taxushaag van 18 m lengte en 110 cm hoogte, waarin zich twee geschoren vormen van tuintopiary bevinden (‘kip’ en ‘haan’) met een hoogte van 5,5 m. De haag en topiary vormen een historische eenheid met een hoeve uit 1753, waarvan ze het erf afsluiten aan de straatkant.


ID: 131642 | Landschappelijk element

Vier op stam gezette taxussen op kerkhof Vlassenbroek

Vlassenbroek zonder nummer (Dendermonde)
Schilderachtig gelegen dorpskerkje aan de Scheldedijk met omringend kerkhof werd in 1956 beschermd. Het kerkhof is afgesloten door een haag, toegang tot het kerkhof is er aan de oostzijde via een ijzeren hek aan vierkante bakstenen pijlers met siervaasbekroning. Op het kerkhof zelf, ten oosten van de kerk bij een graf, staan vier op stam gezette taxussen. Samen met de zeven taxustopiary in de afsluitingshaag bepalen deze wintergroene volumes het rustieke karakter van deze site.


ID: 131646 | Landschappelijk element

Afsluitingshaag met topiary van taxus bij kerkhof Vlassenbroek

Vlassenbroek zonder nummer (Dendermonde)
Schilderachtig gelegen dorpskerkje aan de Scheldedijk met omringend kerkhof werd in 1956 beschermd. Het kerkhof is afgesloten door een haag en een ijzeren hek aan vierkante bakstenen pijlers met siervaasbekroning. De afsluitingshaag rond het kerkhof bestaat uit een geschoren afsluitingshaag met zeven beeldbepalende taxustopiary. De haag zelf is in oorsprong aangelegd met taxus en is al dan niet op natuurlijke wijze verrijkt met haagbeuk, meidoorn, haagliguster en vlier.


ID: 134547 | Landschappelijk element

Relict van een herenboerenparkje

Keizel (Diepenbeek)
Relicten van een herenboerenparkje uit de 19de eeuw waarvan de gebouwen werden vernieuwd.


ID: 303061 | Landschappelijk element

Taxus bij de ruïne van de Sint-Janskerk

Sint-Jansveld (Diest)
De monumentale taxus staat op de voormalige kerkhofsite bij de Sint-Janskerk te Diest, thans een ruïne. De taxus werd aangeplant bij een kruisbeeld voor het portaal van de kerk. Taxussen zijn typische kerkhofbeplantingen: hun eeuwig groen karakter staat symbool voor het eeuwig verder leven van de ziel na de dood.


ID: 134478 | Landschappelijk element

Begroeiing rond de ruïne van de Sint-Janskerk

Sint-Jansveld zonder nummer (Diest)
Gotische kerkruïne met uitbundige klimopbegroeiing, lange tijd romantisch icoon van de stad; monumentale taxus en klimop.