Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

127 resultaten


ID: 307551 | Landschappelijk element

Vastleggingshagen en houtkanten op molenbelt

Kleimolenstraat 2 (Anzegem)
Gemengde hagen en houtkanten aangeplant als vastlegging van een overgebleven molenbelt


ID: 131534 | Landschappelijk element

Houtwal in Dijlevallei

Hollakenbaan zonder nummer (Bonheiden)
In de Dijlevallei ligt tussen twee percelen akkerland een houtwal beplant met een uitgebreid plantenassortiment. De houtwal is aangeplant op de perceelsgrens om de eigendomssituatie hier vast te leggen.


ID: 132576 | Landschappelijk element

Gemengde haag als erfafsluiting

Boskant 65 (Bornem)
Het erf van een boerderij wordt langs de straatkant deels afgesloten door een gemengde haag van voornamelijk meidoorn en haagbeuk met bijmenging van vlier, sleedoorn, hulst, liguster, taxus en veldesdoorn.


ID: 133477 | Landschappelijk element

Houtkant bij Mijnwerkerspad

Livierenstraat zonder nummer, Roensveldstraat zonder nummer, Verrebeke zonder nummer (Brakel)
De houtkant bevindt zich op de oostelijke en de westelijke talud van het Mijnwerkerspad, een voormalige spoorwegbedding. Hier is de spoorwegbedding ingegraven in de Wallekouter. Het huidige pad ligt in een holle weg gevormd door de taluds van de voormalige spoorwegbedding.


ID: 132788 | Landschappelijk element

Beekbegeleidende houtkant op steilrand langs Verrebeek

Verrebeke zonder nummer (Brakel)
De beekbegeleidende houtkant staat op de linker oever van de Verrebeek. De mooi meanderende beek heeft op deze plaats een talud, gestabiliseerd door de houtkant. De soortenrijke houtkant ligt in de onmiddellijke omgeving van een hoeve. Het is een gebruiksbosje voor geriefhout, bandhout, en dergelijke. De omvangrijke zwarte elzen, gewone essen en paardenkastanjes vallen op.


ID: 131236 | Landschappelijk element

Gemengde veekering bij jonge hoogstamboomgaard

Barakkendries zonder nummer (Herne)
De geschoren gemengde veekeringshaag is aangeplant rond een weiland waarop zich op het westelijk deel een jonge hoogstamboomgaard bevind. De gemengde haag bestaat onder andere uit eenstijlige en tweestijlige meidoorn(Crataegus monogyna en laevigata), mispel (Mespilus germanica) en olm (Ulmus).


ID: 131112 | Landschappelijk element

Gemengde houtkanten op talud

Beeldekensstraat zonder nummer (Herne)
De houtkant bevindt zich op een talud dat een grasland langs de Scheibeek aan de noordzijde begrensd. De gemengde houtkant houdt de reliƫf van de steilrand vast.


ID: 131228 | Landschappelijk element

Gemengde geschoren veekeringshaag

Grotestraat zonder nummer, Rankhove 2 (Herne)
De gemengde haag is aangeplant op de perceelsgrens van een relict van een hoogstamboomgaard. De op 1,8 meter geschoren veekeringshaag bestaat onder andere uit eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna), rode kornoelje (Cornus sanguinea), gewone hazelaar (Corylus avellana), zoete kers (Prunus avium) en sleedoorn (Prunus spinosa).


ID: 131235 | Landschappelijk element

Gemengde geschoren haag

Haagstraat 15 (Herne)
De gemengde veekeringshaag behoort tot de afsluiting van een erf en hoogstamboomgaard. De geschoren haag bestaat onder andere uit eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna), gewone haagbeuk (Carpinus betulus), sleedoorn (Prunus spinosa), gewone sering (Syringa vulgaris) en olm (Ulmus).


ID: 131303 | Landschappelijk element

Houtkanten in de Bellembeekvallei

Heydestraat zonder nummer (Herne)
De houtkanten staan op de rechteroever van een zijbeek van de Bellembeek en langs een steilrand van deze vallei, die loodrecht op de zijbeek staat. De houtkanten langs de waterloop hebben als functie de oever te verstevigen, door middel van hun wortelgestel wordt de oever gefixeerd. De houtkant op de steilrand heeft dezelfde functie. De houtkant bestaat uit verschillende soorten, waaronder zwarte els(Alnus glutinosa), gewone hazelaar (Corylus avellana), Canadapopulier (Populus canadensis (x)), grauwe abeel (Populus canescens (x)) en zomereik (Quercus robur).