Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

127 resultaten


ID: 131780 | Landschappelijk element

Houtkant

Reesberg (Voeren)
De houtkant bevindt zich op de perceelsgrens van landbouwpercelen. De uitgesproken vorm van de perceelsgrens is reeds op de Poppkaart aanwezig. De houtkant wordt duidelijk ingetekend op de topografische kaart van 1873. Ook op alle latere topokaarten is de brede houtkant ingetekend. Het betreft een houtkant op een klein talud. De houtkant bevat hakhout en opgaande bomen van gewone es. Ook gewone hazelaar, meidoorn, scherpe hulst, sleedoorn en roos komen voor.


ID: 131778 | Landschappelijk element

Hakhoutbosje bij ontginning Reesberg

Reesberg zonder nummer (Voeren)
Het gemengde hakhoutbosje is aangeplant in een ontginningsput bij Reesberg. Het bosje is gekarteerd op de topokaart van 1873 en blijft ook op de latere topokaarten geregistreerd. De opgaande bomen en het hakhout zijn aangeplant met als functie erosiebestrijding enerzijds, en anderzijds hadden ze als functie de productie van brand-, ambachts-, bouw-, geriefhout, loofvoedering. Er komen hakhout en opgaande bomen van gewone es voor, hakhout en opgaande bomen van beuk en opgaande zomereiken. Een soortenrijke struikenlaag is aanwezig.


ID: 131782 | Landschappelijk element

Houtkant op talud langs holle weg Reesberg

Reesberg zonder nummer (Voeren)
De houtkant is aangeplant op het talud van de holle weg Reesberg. De struiken en bomen zijn geplant met als functie het voorkomen van erosie. Het hakhout werd gebruikt als brand-, ambachts-, bouw- en geriefhout en loofvoedering. De gemengde houtkant bestaat uit opgaande bomen van zomereik, gewone haagbeuk, tweestijlige meidoorn, eenstijlige meidoorn, opgaande bomen en hakhout van gewone es, hulst, zoete kers, sleedoorn, roos en wilde lijsterbes. De holle weg staat reeds vanaf de Ferrariskaart ingetekend. Ook op latere kaarten zoals Vandermaelen en de reeksen topografische kaarten staat deze holle weg steeds gekarteerd.


ID: 131692 | Landschappelijk element

Houtkant op talud

Roodbos, Varnstraat (Voeren)
De gemengde houtkant bevindt zich op een talud tussen twee weilanden. De houtkant bestaat uit opgaande bomen van gewone es met omtrekken tot 301 cm, opgaande zomereik met omtrek 271 cm, opgaande zoete kers met omtrek 300 cm, wilg, berk, meidoorn, sleedoorn en wilde lijsterbes.


ID: 132188 | Landschappelijk element

Houtkant op talud

Rullen zonder nummer (Voeren)
De gemengde houtkant staat op een talud tussen weilanden. Hij bestaat uit eenstijlige meidoorn, knotbomen, hakhout en opgaande bomen van gewone es, knotbomen van zomereik, gewone hazelaar, roos en sleedoorn.


ID: 132335 | Landschappelijk element

Houtkant op taluds bij holle weg

Schophem zonder nummer (Voeren)
De gemengde houtkant staat op de taluds van een holle weg. De houtkant is zeer soortenrijk en bestaat onder andere uit opgaande bomen en hakhout van gewone es, hakhout van gewone hazelaar, Amerikaanse vogelkers, hakhout van veldesdoorn, sleedoorn, rode kornoelje, hakhout van gewone haagbeuk, gewone kardinaalsmuts, gewone esdoorn, wilde liguster, knotbomen van kraakwilg, hakhout van winterlinde, kruisbes en opgaande bomen van gewone robinia. Op de kop van het talud staat eenstijlige meidoorn als restant van een geschoren veekeringshaag.


ID: 132296 | Landschappelijk element

Houtkant op talud

Schophemmerhei zonder nummer (Voeren)
De gemengde houtkant bevindt zich op een talud tussen weilanden in de vallei van de Noorbeek. De soortensamenstelling bestaat uit hakhout en opgaande bomen van gewone es, opgaande en geknotte zomereiken, hakhout van gewone hazelaar, eenstijlige meidoorn, sleedoorn en roos. De houtkant werd aangeplant met een welbepaalde functie, namelijk het voorkomen van erosie en het vastleggen van taluds. Een andere functie van de houtkant was het gebruik van het hout als brand-, ambachts-, bouw- of geriefhout of loofvoerdering. Het hakhoutbeheer is een bepaalde beheervorm uit het verleden waarbij beplantingen werden gekapt of geknot.


ID: 132302 | Landschappelijk element

Houtkant op talud holle weg

Schophemmerhei zonder nummer (Voeren)
De gemengde houtkant bevindt zich op een talud van een holle weg. De soortensamenstelling bestaat uit hakhout, knotbomen en opgaande bomen van gewone es, hakhout van hazelaar, opgaande bomen van zoete kers, opgaande zomereik, knotbomen van zomereik met een omtrek van meer dan drie meter, gewone kardinaalsmuts, eenstijlige meidoorn, opgaande Canadapopulier, sleedoorn, bosrank, rode kornoelje, olm, hakhout van zomerlinde, knotbomen van gewone beuk en haagbeuk. Opvallend is het zeer oude hakhout van veldesdoorn, met een omtrek van meer dan vijf meter.


ID: 132304 | Landschappelijk element

Houtkant op talud langs weg

Schophemmerhei zonder nummer (Voeren)
De gemengde houtkant staat op het talud ten zuiden van de weg die de Noorbeekvallei volgt. De samenstelling ervan bestaat hoofdzakelijk uit hakhout van gewone es, met omtrek tot meer dan zes meter. Daarnaast komen ook opgaande Canadapopulieren en hakhout van Canadapopulier voor, hakhout van zomereik, roos, eenstijlige meidoorn, gewone hazelaar, iep en sleedoorn. De houtkant vormt een historische eenheid met een landschappelijke structuur, namelijk een talud van een weg. De houtkant werd aangeplant met een welbepaalde functie, namelijk het voorkomen van erosie en het vastleggen van het talud van de weg. Een andere functie van de houtkant was het gebruik van het hout als brand-, ambachts-, bouw- of geriefhout en loofvoedering. Het hakhoutbeheer is een bepaalde beheervorm uit het verleden waarbij beplantingen werden gekapt of geknot.


ID: 132330 | Landschappelijk element

Houtkant op talud

Schophemmerhei zonder nummer (Voeren)
De twee houtkanten op talud staan op de perceelsgrens van enkele graslanden op de helling van de Voervallei. De houtkanten bestaan uit een uitgegroeide veekeringshaag van meidoorn met een bijmenging van gewone es, sleedoorn en roos.