Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

127 resultaten


ID: 131716 | Landschappelijk element

Houtkant langs holle weg

Sinnich (Voeren)
De gemengde houtkant staat op de hellingen van een voormalige holle weg. Deze weg was de rechtstreekse verbinding tussen de Abdij van Sinnich en Remersdaal. Dit traject staat op de Poppkaart en de Atlas der Buurtwegen ingetekend. Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt de spoorlijn Aken-Tongeren aangelegd en wordt deze voetweg doorsneden, waardoor hij zijn verbindende functie verloor. De soortensamenstelling bestaat uit zware hakhoutstoven van linde, hakhout van gewone es, knotbomen van gewone haagbeuk, meidoorn, zomereik, gewone hazelaar, veldesdoorn, zoete kers en sleedoorn. Een geknotte haagbeuk is tevens een hoekboom.


ID: 131717 | Landschappelijk element

Houtkant langs Sinnichbeek

Sinnich (Voeren)
De gemengde houtkant bevindt zich in de bovenloop van de Sinnichbeek, net ten noorden van het spoorwegtrac├ę van de lijn Tongeren-Aken. De houtkant is door graslanden omgeven. Hij bestaat uit opgaande bomen van gewone es, meidoorn, gewone robinia, zoete kers, roos, sleedoorn, olm, zomereik, schietwilg en wilde lijsterbes.


ID: 132349 | Landschappelijk element

Houtkant op talud langs weg

Steenbos zonder nummer (Voeren)
De houtkant op talud staat langs een weg. De gemengde houtkant bestaat uit hakhout van gewone hazelaar, hakhout van gewone es, kerspruim, sleedoorn en eenstijlige meidoorn.


ID: 131828 | Landschappelijk element

Houtkant op talud langs weg

Ulvend (Voeren)
De gemengde houtkant langs de weg Ulvend op de Ulvendkerkberg bestaat uit veldesdoorn, gewone hazelaar, gewone es, sleedoorn, winter- en zomereik.


ID: 131829 | Landschappelijk element

Houtkant op talud

Ulvend zonder nummer (Voeren)
De houtkant bij Ulvendkerkberg staat op een talud in een zijvallei van de Voer. Hij bestaat uit gewone hazelaar, meidoorn, gewone beuk, gewone es, scherpe hulst, zoete kers, sleedoorn en zomereik. Er is een natuurlijke verrijking met wilde bosrank.


ID: 131810 | Landschappelijk element

Houtkant op talud

Veurs zonder nummer (Voeren)
De gemengde houtkant bevindt zich op een graft tussen twee graslanden ten westen het Veursbos. Op deze helling zijn enkele historisch permanente graslanden aanwezig. De houtkant (en graft) loopt tussen het Veursbos en de weg van het gehucht Veurs naar het Veursbos. De houtkant bestaat uit gewone hazelaar, meidoorn en sleedoorn, met een natuurlijke verrijking van roos en bosrank.


ID: 131811 | Landschappelijk element

Houtkant op talud

Veurs zonder nummer (Voeren)
De gemengde houtkant bevindt zich op een graft tussen twee graslanden ten westen het Veursbos. Op deze helling zijn enkele historisch permanente graslanden aanwezig. De houtkant (en graft) loopt vanaf de toegangsweg Veurs naar het bos, naar het noorden toe. De houtkant bestaat uit gewone es (als hakhout en als knotboom), meidoorn, sleedoorn, veldesdoorn en gewone hazelaar (als hakhout).


ID: 131813 | Landschappelijk element

Houtkant als erosiebestrijding

Veurs zonder nummer (Voeren)
De gemengde houtkant bevindt zich op een graft tussen twee graslanden ten westen het Veursbos. Op deze helling zijn enkele historisch permanente graslanden aanwezig. De houtkant (en graft) loopt tussen het Veursbos en de weg van het gehucht Veurs naar het Veursbos. De houtkant bestaat uit veldesdoorn, gewone es, meidoorn en sleedoorn.


ID: 131924 | Landschappelijk element

Houtkant op talud langs holle weg

Veurs zonder nummer (Voeren)
De houtkant bevindt zich op het zuidelijk geori├źnteerd talud van een holle weg die Veurs met het Veursbos verbindt. De gemengde houtkant bestaat uit knotbomen, opgaande bomen en restanten van kaphaag van gewone es. Hakhout van gewone hazelaar en zoete kers komt voor, knotbomen en restanten van kaphaag van gewone esdoorn, en ook meidoorn, sleedoorn, roos en rode kornoelje zijn in de houtkant te vinden.


ID: 132295 | Landschappelijk element

Houtkant op talud

Vitschen zonder nummer (Voeren)
De gemengde houtkant bevindt zich op een talud tussen weilanden. De soortensamenstelling bestaat uit hakhout, knotbomen en opgaande bomen van gewone es, hakhout van zomereik, bosrank, eenstijlige meidoorn, iep, sleedoorn en lork. De houtkant werd aangeplant met een welbepaalde functie, namelijk het voorkomen van erosie en het vastleggen van het talud. Een andere functie van de houtkant was het gebruik van het hout als brand-, ambachts-, bouw- of geriefhout of loofvoerdering. Het hakhoutbeheer is een bepaalde beheervorm uit het verleden waarbij beplantingen werden gekapt of geknot.