Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

127 resultaten


ID: 132297 | Landschappelijk element

Beekbegeleidende houtkant langs Noorbeek

Vitschen zonder nummer (Voeren)
De gemengde houtkant bevindt zich op een talud langs de Noorbeek. De soortensamenstelling bestaat uit hakhout en opgaande bomen van gewone es en zwarte els, gewone hazelaar, zomereik, eenstijlige meidoorn en sleedoorn. De houtkant vormt een eenheid met de beek en werd aangeplant met een welbepaalde functie, namelijk het voorkomen van erosie en het vastleggen van de waterloop. Een andere functie van de houtkant was het gebruik van het hout als brand-, ambachts-, bouw- of geriefhout of loofvoerdering. Het hakhoutbeheer is een bepaalde beheervorm uit het verleden waarbij beplantingen werden gekapt of geknot.


ID: 132332 | Landschappelijk element

Houtkant op talud

Vitschen zonder nummer (Voeren)
De houtkant langs een weg staat op een talud aan de voet van Voerenberg, ter hoogte van de overgang naar de Noorvallei. De houtkant bestaat uit verschillende soorten. Onder andere eenstijlige meidoorn, sleedoorn, hakhout van gewone hazelaar, roos en knotbomen van gewone es komen in de gemengde houtkant voor.


ID: 132039 | Landschappelijk element

Hakhout op talud langs oude spoorwegsite

Passendalestraat zonder nummer (Zonnebeke)
Op de taluds en in de bermen langs het oude spoorwegtracé staan nog de restanten van een oude hakhoutbeplanting met een soortenrijk assortiment.


ID: 130165 | Landschappelijk element

Gemengde veekering bij hoogstamboomgaard

Heufkensstraat 22-24, Neerkouter zonder nummer (Zwalm)
Een weerhaag, ooit dienstig als veekering, staat er langs de Neerkouter om een huisweide met boomgaard af te sluiten. Deze voorloper van de prikkeldraadafsluiting bestaat hier nog op originele scheerhoogte. De veekeringen werden vroeger ondoordringbaar gemaakt door ze aan te planten met meidoorn in dichte plantafstanden, door ze regelmatig te verjongen, door inboet en snoei. Om het gat in de haag te dichten werden bepaalde vlechttechnieken toegepast en werden beschikbare takken in de haag gevlochten. Dat het een oude haag is blijkt uit de vele bijmengingen die er door natuurlijke verrijking in terecht zijn gekomen.


ID: 130216 | Landschappelijk element

Houtkant op talud

Krekelstraat zonder nummer (Zwalm)
Een houtkant op het talud langs de Krekelstraat en langs de steile losweg naar de hoger gelegen akker, is er van oudsher beplant. De aanplantingen zijn zoals de traditie het voorschrijft uitgevoerd op de kop of in de bovenste helft van het talud. De houtkant heeft tot doel om het talud te verstevigen en om op deze wijze erosie te bestrijden en werd als hakhout beheerd en voorzag in: brand-, ambachts-, bouw-, geriefhout en loofvoedering.


ID: 130217 | Landschappelijk element

Houtkant op talud langs holle weg

Noordlaan zonder nummer (Zwalm)
Aan de oostzijde van de Noordlaan, een oude holle weg die de noordflank van de Zwalmvallei beklimt, bevindt er zich een houtkant op talud. De houtkant wordt er nog op traditionele wijze als hakhout onderhouden en heeft zijn zwaarste hakhoutstoven in de kop van het talud. Deze houtkant voorkomt erosie en stabiliseert het talud aan de rand van de Zwalm Cauter.


ID: 130272 | Landschappelijk element

Zes hakhoutstoven op talud

Ommegangstraat zonder nummer (Zwalm)
Op het hoog talud langs de ruilverkavelingsweg staat een restant uit een houtkant, bestaande uit zes oude hakhoutstoven van es (drie stuks), olm, vlier en sleedoorn. Het talud is ongeveer 3 meter hoog en bakent de hoger gelegen kouter af ten opzichte van de lager gelegen gronden die vroeger als weiland in gebruik waren. Het eeuwen oude talud is ontstaan door de continue aanwezigheid van beplantingen die het afspoelen door erosie van de vruchtbare bodems in het akkergebied kon voorkomen. De essenhakhoutstoven met een omtrek van soms meer dan 6,5 meter zijn hier nog de zeldzame getuigen en het restant van een hakhoutbeplanting die door de agrariërs werd onderhouden in functie van erosiebestrijding.