Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

127 resultaten


ID: 131188 | Landschappelijk element

Gemengde veekeringshaag met sporen van vlechtwerk

Klein-Leenstraat zonder nummer (Herne)
De geschoren gemengde meidoornveekering omhaagt een hoogstamboomgaard langs de Klein-Leenstraat en de noordelijke perceelsgrens van het weiland. De haag met hoogte twee meter bestaat onder andere uit rode kornoelje (Cornus sanguinea), eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna), wilde kardinaalsmuts (Euonymus europaeus), roos (Rosa), ruwe iep (Ulmus glabra) en gladde iep (Ulmus minor).


ID: 131263 | Landschappelijk element

Hakhout op talud

Kramerijkstraat zonder nummer (Herne)
De houtkant staat op een talud aan de zuidzijde van een holle weg. De taludflank is noordelijk geƶrienteerd en bestaat onder andere uit rode kornoelje (Cornus sanguinea), zoete kers (Prunus avium), sleedoorn (Prunus spinosa) en zomereik (Quercus robur).


ID: 131075 | Landschappelijk element

Houtkant op talud

Mottenbergstraat zonder nummer (Herne), Brusselbaan zonder nummer, Plutsingenstraat zonder nummer (Pepingen)
De Brusselbaan en de Plutsingenstraat vormen een wegenstelsel dat zich in het reliƫf heeft ingesneden. De houtkant bevindt zich op een steil talud van de holle weg. Verschillende soorten die in de houtkant voorkomen worden als hakhout beheerd. De houtkant bestaat onder andere uit rode kornoelje (Cornus sanguinea), gewone hazelaar (Corylus avellana), gewone es (Fraxinus exelsior), grauwe abeel (Populus canescens (x)) (grauwe abeel), ratelpopulier (Populus tremula), zoete kers (Prunus avium), zomereik (Quercus robur), ruwe iep (Ulmus glabra ), Hollandse iep (Ulmus hollandica (x)) en gladde iep (Ulmus minor).


ID: 131343 | Landschappelijk element

Gemengde houtkant langs de Raesbeek

Rasbeekstraat zonder nummer, Torreborrestraat zonder nummer (Herne)
De gemengde houtkant bevindt zich op de oevers van de Raesbeek. Hij werd aangeplant om de oevers van de beek te verstevigen en om de drainage te regelen. De houtkant, met een representatieve groeivorm, is beeldbepalend in de vallei en accentueert de loop van de Raesbeek. De beplantingen, die periodiek worden gekapt, bestaan onder andere uit schietwilg (Salix alba), eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna), gele bindwilg (Salix x rubens), ruwe iep (Ulmus glabra), gladde iep (Ulmus minor), sleedoorn (Prunus spinosa) en zomereik (Quercus robur).


ID: 131351 | Landschappelijk element

Gemengde houtkant langs holle weg bij gemeentegrens

Roosbroekstraat zonder nummer (Herne)
De gemengde houtkant is aangeplant op de noordelijke zijde van een holle weg die op de grens ligt van de deelgemeenten Sint-Pieters-Kapelle (Herne) en Marcq (Edingen). Dit is tevens ook de provincie- en gewestgrens. Ook op de zijde van Marcq ligt een houtkant op het talud van de holle weg. In het talud dagzomen er rotsen. Er komen opgaand en knotbomen van zomereik (Quercus robur) in voor. Ook sleedoorn (Prunus spinosa), hakhout van wilg (Salix), opgaande bomen van Canadapopulier (Populus x canadensis), hakhout van gewone hazelaar (Corylus avallana) en veldesdoorn (Acer campestre). Er zijn ook veel stoven van olm,


ID: 131352 | Landschappelijk element

Gemengde houtkanten langs holle weg

Roosbroekstraat zonder nummer (Herne)
De gemengde houtkant op talud is aanwezig op beide zijden van een holle weg. Deze weg loopt haaks op de hoogtelijnen van de kouter 'Heizel' richting de vallei van de Mark. Zomereik (Quercus robur) en gewone hazelaar (Corylus avellana) zijn als zware hakhoutstoven aanwezig. Sleedoorn (Prunus spinosa), wilde kamperfoelie (Lonicera periclymenum), wilg (Salix multinervis) en gladde iep (Ulmus minor) komen voor, net als hakhout van gewone es (Fraxinus exelsior), waarvan een zware stoof met een omtrek van 600 centimeter en verschillende oude struiken van rode kornoelje (Cornus sanguinea). In de kruidlaag is hop (Humulus lupulus), kleine maagdenpalm (Vinca minor) en bosrank (Clematis vitalba) aanwezig.


ID: 131307 | Landschappelijk element

Geriefbosje met middelhout

Torreborrestraat zonder nummer (Herne)
Het gemengde bosje ligt in de vallei van de Bellembeek. Het smalle perceel staat haaks op de beek en de Torreborrestraat. De vier geknotte aken (Acer campestre) hebben stamomtrekken tussen 125 centimeter en 224 centimeter. Andere soorten zijn zwarte els (Alnus glutinosa), gewone haagbeuk (Carpinus betulus), gewone hazelaar (Corylus avellana) gewone es (Fraxinus exelsior), gewone taxus (Taxus baccata) en gladde iep (Ulmus minor).


ID: 131342 | Landschappelijk element

Geschoren veekeringshaag van sleedoorn in Raesbeekvallei

Torreborrestraat zonder nummer (Herne)
De geschoren veekeringshaag van sleedoorn (Prunus spinosa) staat op de perceelsgrens van een weiland in de Raesbeekvallei. De bijmenging van de haag, aangeplant op een talud langs de Torreborrestraat, bestaat onder andere uit veldesdoorn (Acer campestre), zomereik (Quercus robur), gladde iep (Ulmus minor), Hondsroos (Rosa canina), eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna) en gewone hazelaar (Corylus avellana).


ID: 131182 | Landschappelijk element

Gemengde veekering met sporen van vlechtwerk

Wisch-Wasch zonder nummer (Herne)
De gemengde vlechthaag heeft een scheerhoogte van 1,2 meter. De veekeringshaag bestaat onder andere uit eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna), veldesdoorn (Acer campestre), gewone haagbeuk (Carpinus betulus), rode kornoelje (Cornus sanguinea), gewone hazelaar (Corylus avellana), Euonymus europaeus, kroospruim (Prunus insititia), sleedoorn (Prunus spinosa), zomereik (Quercus robur ) en gladde iep (Ulmus minor). De gaten in de haag zijn dicht gevlochten met stokken en dood hout.


ID: 130444 | Landschappelijk element

Gelegde meidoornhaag

Boeschepestraat 21, Hoge Voutestraat zonder nummer (Heuvelland)
Geschoren afsluitingshaag van hoofdzakelijk eenstijlige meidoorn met sporen van vlechtwerk, op een perceelsgrens langsheen de Hoge Voutestraat, tevens deel van een huiskavel.