Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

127 resultaten


ID: 130447 | Landschappelijk element

Gemengde veekeringshaag met bomenrij

Boeschepestraat 8 (Heuvelland)
Mengvorm van gedegradeerde soortenrijke veekeringshaag met tussenstaande knotbomen van gewone es en schietwilg en enkele opgaande bomen van zomereik en gewone es, op perceelsgrens langsheen de Boeschepestraat en tevens deel van een huiskavel.


ID: 130428 | Landschappelijk element

Meidoornhaag als erfafsluiting

Brabantstraat 6 (Heuvelland)
geschoren afsluitingshaag van overwegend eenstijlige meidoorn.


ID: 130646 | Landschappelijk element

Geschoren gemengde haag

Dranouterstraat 34 (Heuvelland)
Gemengde en geschoren soortenrijke haag als erfafsluiting.


ID: 130643 | Landschappelijk element

Gemengde houtkant

Dranouterstraat zonder nummer, Rozestraat zonder nummer (Heuvelland)
Gemengde soortenrijke houtkant, recent aangevuld met eenstijlige meidoorn op perceelsgrenzen langsheen het oud buurtwegtracé van de vroegere Dranouterstraat en de Rozestraat.


ID: 130644 | Landschappelijk element

Gemengde houtkant

Dranouterstraat zonder nummer (Heuvelland)
Gemengde soortenrijke houtkant met overwegend sleedoorn, deels op perceelsgrens langsheen het oud buurtwegtracé van de vroegere Dranouterstraat en deels bij een molenterp van een verdwenen windmolen.


ID: 130653 | Landschappelijk element

Gemengde afsluitingshaag bij moestuin

Eikelstraat 7 (Heuvelland)
Gemengde soortenrijke afsluitingshaag langsheen de noordelijke zijde van een moestuinperceel.


ID: 130682 | Landschappelijk element

Gemengde beekbegeleidende houtkant

Gapaardstraat zonder nummer (Heuvelland)
Gemengde houtkant van onder meer eenstijlige meidoorn en sleedoorn langsheen de oevers van de Blauwepoortbeek.


ID: 130465 | Landschappelijk element

Gemengde haag

Gemenestraat 23 (Heuvelland)
Geschoren gemengde haag als voormalige veekering langsheen de Gemenestraat.


ID: 130466 | Landschappelijk element

Gemengde haag op talud

Gemenestraat 23 (Heuvelland)
Geschoren gemengde haag als voormalige veekering langsheen de Gemenestraat.


ID: 130502 | Landschappelijk element

Gemengde houtkant

Hillestraat 2, Victoriastraat zonder nummer (Heuvelland)
Gemengde soortenrijke houtkant langsheen de Hillestraat en de halfverharde Victoriastraat.