Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

127 resultaten


ID: 130450 | Landschappelijk element

Hulsthagen met gemengde houtkant op talud

Soldatenstraat zonder nummer (Heuvelland)
Langs weerszijden van het halfverharde holle weggedeelte van de Soldatenstraat bevinden zich relicten van verwilderde ongeschoren afsluitingshagen van scherpe hulst met fragmenten van gemengde houtkanten van onder meer gewone haagbeuk, gewone es, sleedoorn, een- en tweestijlige meidoorn.


ID: 130692 | Landschappelijk element

Houtkant van sleedoorn op talud

Spanbroekmolenstraat zonder nummer (Heuvelland)
Houtkant van sleedoorn aangeplant op perceelsgrens met talud langsheen de Spanbroekmolenstraat.


ID: 130670 | Landschappelijk element

Gelegde meidoornhagen als veekering

Spiervelden 1, Temmersdreef zonder nummer (Heuvelland)
Geschoren hagen van overwegend eenstijlige meidoorn met sporen van vroeger beheer als gelegde haag, aangeplant op de perceelsgrens, langsheen Spiervelden en de Temmersdreef, tevens noordelijke en westelijke begrenzing van de huiskavel.


ID: 130503 | Landschappelijk element

Gemengde houtkant op talud

Zwartemolenstraat zonder nummer (Heuvelland)
Gemengde soortenrijke houtkant op talud met restanten van gelegde veldesdoornhaag langsheen de Zwartemolenstraat.


ID: 210829 | Landschappelijk element

Gemengde haag langs kapelweg

Kapelhoek zonder nummer, Stationsstraat zonder nummer (Ichtegem)
De houtkant is ruim 110 meter lang en bestaat uit een oude haag met een zeer diverse soortensamenstelling met dominantie van hulst, gladde iep, éénstijlige meidoorn en beuk. De haag staat langs de kapelweg die van de markt doorloopt tot aan de Engelenkapel.


ID: 132142 | Landschappelijk element

Gemengde houtkant op talud

Broektestraat zonder nummer (Kluisbergen)
Oude houtkant op talud die reeds op de Ferariskaart (ca. 1775) is ingetekend. Het is een 220 meter lange gemengde houtkant met zware hahoutstoven. Tijdens het plaatsbezoek in 2011 kon vastgesteld worden dat de houtkant nog als hakhout wordt beheerd.


ID: 132711 | Landschappelijk element

Soortenrijk valleibosje langs de Windgatbeek

Sasbaan zonder nummer (Lebbeke)
In de Dendervallei, tussen de Dender en de Windgatbeek in de omgeving van het kasteel van Wieze (ten noorden van de Sasbaan) bevindt zich een typisch valleibosje van natuurlijk gevormde heesters, waarbij de bosranden en houtkanten een uitzonderlijke soortenrijkdom herbergen.


ID: 131520 | Landschappelijk element

Houtkant als bosrandrelict

Brugsesteenweg zonder nummer, Vliegveldweg zonder nummer (Pittem)
Bij een graslandperceel dat op de kaart van Vandermaelen (circa 1850) nog als bos werd ingetekend staat aan de noordoost-, zuidoost- en zuidwestzijde een oude houtkant. Mogelijks is de houtkant ontstaan uit de bosrand. Dit relict heeft de tand des tijd doorstaan en is op meerdere plaatsen onderbroken. Het omrandt een groot deel van het huidige graslandperceel. De locatie is hooggelegen in het landschap en sluit dicht aan bij de VRT-zendmastinstallatie van Egem. Ook in de nabije omgeving komen nog fragmenten van oude bosrandbegroeiingen voor, maar deze zijn minder uitgesproken.


ID: 131521 | Landschappelijk element

Houtkantbegroeiing

Kasteelweg zonder nummer (Vleteren)
De houtkantbegroeiing, met meerdere onderbrekingen, strekt zich als buitenomtrek van een permanent graslandperceel en ook als oeverbegroeiing van een stelsel van grachten en waterlopen uit over een lengte van circa 1300 meter.


ID: 304772 | Landschappelijk element

Houtkant op talud

's Gravenvoeren (Voeren)
De houtkant bestaat uit opgaande zomereiken, hakhoutstoven van gewone es, zware opgaande veldiepen, sleedoorn, robinia, hazelaar. In de onderbegroeiing komt muskuskruid en boszegge voor.