Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

35 resultaten


ID: 132131 | Landschappelijk element

Op stam gezette gele kornoelje

Achtermaal 29 (Aalst)
Een zeldzame op stam gezette gele kornoelje op het erf van een inmiddels verdwenen hoevetje. Gele kornoelje werd als fruitboom geplant, maar was eveneens een houtsoort die gekend stond voor het maken van hamerstelen.


ID: 130388 | Landschappelijk element

Gele kornoelje domein Schelfhout

Sint Kamielstraat zonder nummer (Aalst)
Tegen de tuinmuur, die het domein Schelfhout afsluit van de Sint-Kamielstraat, staat een flink uit de kluiten gewassen gele kornoelje. Deze struik dateert uit de periode van de tuinaanleg (begin 20ste eeuw).


ID: 213130 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Villa Coremans met tuin

Gelrodeweg 2-4 (Aarschot)
Villa met bijgebouw en tuin, het geheel kadastraal geregistreerd als huis en lusthof in 1871, met Meulemans Benedictus Hubertus, molenaar, als bouwheer. De tuin werd aangelegd op een steile helling boven de stad en is een bescheiden voorbeeld van een ‘geleend landschap’. Het bijgebouw werd uitgebreid of volledig vernieuwd in 1916.


ID: 300756 | Landschappelijk element

Pastorietuin van de Heilig Kruisparochie

Pastoriestraat 54 (Bierbeek)
Pastorie van 1752 met oorspronkelijk omwalde pastorietuin van 76 are, met typische tweeledigheid, die bewaard en herkenbaar bleef: een vlak, bij de pastorie aansluitend en vroeger kruisvor­mig ingedeeld perceel (70 are), en een omstreeks 1840-1850 'landschappelijk' aange­legde appendix.


ID: 130701 | Landschappelijk element

Afsluitingshaag van geschoren gele kornoelje

Batsheersstraat 8, Norbertijnenlaan zonder nummer (Heers)
Het erf van een hoevetje is langs de Norbertijnenlaan afgesloten met een 45 meter lange geschoren haag. De afsluitingshaag werd aangeplant met gele kornoelje en is naar de traditie van deze streek meestal een gevlochten haag. Door de takken van de haag in elkaar te vlechten, werd hierdoor de haag quasi ondoordringbaar.


ID: 130699 | Landschappelijk element

Geschoren afsluitingshaag met vlechtwerk van gele kornoelje

Daalstraat 31 (Heers)
Gesnoeide, naar oude traditie gevlochten haag van gele kornoelje (Cornus mas) in boerentuin. Deze boerentuin behoort toe aan een 19de-eeuwse boerderij, Daalstraat 31. De geschoren haag vormt de afsluiting tussen het erf en het kerkhof. Door de jonge planten kruiselings te vlechten wordt een ondoordringbare kruishaag bekomen. Op deze manier is het erf beschermd tegen ongenode gasten.


ID: 130709 | Landschappelijk element

Gele Kornoeljehaag

Mettekovenstraat 2A (Heers)
Oude haag van gele kornoelje, mogelijk begin 20ste eeuw, bij een gesloten boerderij. Een oude, nog onderhouden haag van gele kornoelje vormt de grens tussen de niet volledig bewaarde boerderij met inrijpoort naar de binnenkoer en de straat.


ID: 130710 | Landschappelijk element

Prieel van gele kornoelje

Mettekovenstraat 8 (Heers)
Vierkant tuinprieel gevormd door 14 oude exemplaren van gele kornoelje met bovenaan vlechtwerk. Op het moment van de inventarisatie konden we vaststellen dat recente snoeibeurten achterwege zijn gebleven. Dit prieel had de functie van belommerde rustplaats met uitkijk op de tuin.


ID: 130702 | Landschappelijk element

Gevlochten haag met twee op stam gezette en geschoren gele kornoeljes

Nieuwe Steenweg 145 (Heers)
Gesnoeide, naar oude traditie gevlochten haag van gele kornoelje (Cornus mas) in boerentuin. Deze boerentuin behoort toe aan een 19de-eeuwse, oorspronkelijk L-vormige hoeve. Door de jonge planten kruiselings te vlechten wordt een kruishaag bekomen. Op deze manier is de perceelsgrens aangeduidt en wordt het achterliggende perceel beschermd tegen ongenode gasten. Deze gevlochten erfafsluiting is echter nog unieker door de twee op stam gezette gele kornoeljes. Het geheel vormt een beeldbepalend element in de regio.


ID: 130703 | Landschappelijk element

Kruishaag van gele kornoelje

Nieuwe Steenweg 147 (Heers)
De 11 meter lange haag van gele kornoelje (Cornus mas) is een, voor de streek typisch, voorbeeld van een kruishaag. Kruishagen werden aangeplant op perceelsranden om de grens te markeren en om het achterliggende perceel te vrijwaren van indringers. De haag hier bestond oorspronkelijk uit 2 delen maar op het moment van inventarisatie was het noordelijk deel verdwenen.