5 resultaten


ID: 133150 | Landschappelijk element

Hakhout van hazelaar langs Maalbeek

Kloosterdam zonder nummer (Grimbergen)
Het hakhout van hazelaar bevindt zich op de rechter oever van de Maalbeek, ter hoogte van Kloosterdam 7. De hakhoutstoven werden aangeplant op een lage wal. Ten zuiden hiervan is een depressie in het landschap en aansluitend een mogelijk oud bypass-systeem van de Maalbeek in functie van de Liermolen.


ID: 133169 | Landschappelijk element

Hakhout van hazelaar

Rijkenhoekstraat zonder nummer (Grimbergen)
Het hakhout van lambertsnoot bevindt zich in de zuidoostelijke hoek van een grasland in de vallei van de Maalbeek. De hazelaars staan naast een niet gekarteerde gracht. Deze waterloop is mogelijk een bypass in functie van de waterhuishouding van de wal van de Charleroyhoeve aan de overzijde van de straat. Ten zuiden van de hazelaars bevindt zich een oudere muur, mogelijk een restant van een oud sluiswerk. De variƫteit van de hazelaars betreft lambertsnoot, en gedeeltelijk een kruising er van. De meest oostelijke hazelaar op het grasland is met een omtrek van 285 centimeter de dikste. In het tuingedeelte van Rijkenhoekstraat 31 staan recentere bruine hazelaars.


ID: 133138 | Landschappelijk element

Schaduwhazelaar bij Liermolen

Vorststraat 8 (Grimbergen)
De hazelaarstoof is net ten zuiden van de Liermolen aangeplant op de oever van de Maalbeek. De schaduw van het hakhout werpt een schaduw over het rad. Een schaduwboom of hakhoutstoof bij een watermolenrad heeft als functie het rad te beschermen tegen uitdroging door de zon. De schaduw ervan zorgt voor een donkerder en vochtiger microklimaat waardoor het hout van het rad beter bewaard blijft.


ID: 781 | Bouwkundig element

Kasteel Burghof en park

Dorpsstraat 18 (Hoeselt)
Resterende, hoektoren van een vierkant waterkasteel. De overige gebouwen van de school behoorden tot een voorheen afzonderlijk geheel.


ID: 131208 | Landschappelijk element

Lambertsnoot pastorietuin Sint-Denijsparochie

Lededorp 9 (Kruisem)
In de pastorietuin is een zwaar ontwikkelde roodbladige hazelaar dominant aanwezig.