28 resultaten


ID: 76717 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteeldomein Waalborre

Parklaan 20-24, 28 (Asse)
Domein Waalborre, heden openbaar park, met voormalig kasteeltje in cottagestijl, portierswoning en onderkomen voor de hovenier uit begin 20ste eeuw. Het park, aangelegd omstreeks 1910 in landschappelijke stijl, van 4,5 hectare kent een ongewoon groot aantal zeldzame bomen.


ID: 133455 | Landschappelijk element

Kaphaag van haagbeuk en weerhaag van meidoorn

Zureveldweg zonder nummer (Brakel)
Kaphaag van haagbeuk op de perceelsgrens tussen twee graslanden. De knothoogte van de bomen is 1,8 m. De originele plantafstand is ongeveer 30 cm. In het westelijke deel van de rij staat een tweestijlige meidoornboompje. In het oosten, voorbij de hoekboom, gaat de perceelsrandbeplanting over in een geschoren meidoornhaag.


ID: 131947 | Landschappelijk element

Gemengde afsluitingshaag

Boerestraat 9 (Deinze)
De gemengde afsluitingshaag van wilde mispel, tweestijlige meidoorn, eenstijlige meidoorn en hulst omsluit gedeeltelijk een erf langs de Boerestraat te Nevele. De haag werd oorspronkelijk geplant om het erf af te sluiten en als veekering.


ID: 131236 | Landschappelijk element

Gemengde veekering bij jonge hoogstamboomgaard

Barakkendries zonder nummer (Herne)
De geschoren gemengde veekeringshaag is aangeplant rond een weiland waarop zich op het westelijk deel een jonge hoogstamboomgaard bevind. De gemengde haag bestaat onder andere uit eenstijlige en tweestijlige meidoorn(Crataegus monogyna en laevigata), mispel (Mespilus germanica) en olm (Ulmus).


ID: 131261 | Landschappelijk element

Afsluitingshaag van meidoorn

Kwatemstraat 4 (Herne)
De geschoren meidoornhaag (Crataegus monogyna en Crataegus laevigata) is aangeplant als de afsluiting bij een hoeve. De haag sluit het erf aan de westzijde van de straat af. Behalve meidoorn bestaat de haag onder andere ook uit gewone hazelaar (Corylus avellana) en gewone es (Fraxinus exelsior).


ID: 131260 | Landschappelijk element

Geschoren meidoornhaag als veekering

Kwatemstraat 7 (Herne)
De geschoren meidoornhaag (Crataegus monogyna en Crataegus laevigata) is aangeplant als de erfafsluiting bij de hoeve 'Hof der Drie Poorten'. De veekeringshaag staat op de oost- en noordzijde van een grasland dat gedeeltelijk met hoogstammige fruitbomen is aangeplant. Behalve meidoorn bestaat de haag onder andere ook uit gewone haagbeuk (Carpinus betulus), rode kornoelje (Cornus sanguinea), gewone hazelaar (Corylus avellana) en sleedoorn (Prunus spinosa).


ID: 301043 | Landschappelijk element

Netwerk van geschoren hagen

Diepestraat (Herzele)
De oude hagen bevinden zich op de berm van een onverharde holle weg (Diepestraat) en aansluitend op de grens van enkele weiden ten noordwesten van Hillegem. Het gaat om een structuur van geschoren hagen met achterstallig onderhoud van eenstijlige meidoorn (Crataegus monigyna), tweestijlige meidoorn (Crataegus laevigata) en gladde iep (Ulmus minor).


ID: 130447 | Landschappelijk element

Gemengde veekeringshaag met bomenrij

Boeschepestraat 8 (Heuvelland)
Mengvorm van gedegradeerde soortenrijke veekeringshaag met tussenstaande knotbomen van gewone es en schietwilg en enkele opgaande bomen van zomereik en gewone es, op perceelsgrens langsheen de Boeschepestraat en tevens deel van een huiskavel.


ID: 130643 | Landschappelijk element

Gemengde houtkant, deels langs oud buurtwegtracé

Dranouterstraat zonder nummer, Rozestraat zonder nummer (Heuvelland)
Gemengde soortenrijke houtkant, recent aangevuld met eenstijlige meidoorn op perceelsgrenzen langsheen het oud buurtwegtracé van de vroegere Dranouterstraat en de Rozestraat.


ID: 130511 | Landschappelijk element

Vrij uitgegroeide meidoorn

Festivalstraat zonder nummer, Hillestraat 8 (Heuvelland)
natuurlijk gevormde en vrij uitgegroeide tweestijlige meidoorn als restant van een erfbegrenzing.