106 resultaten


ID: 132126 | Landschappelijk element

Veldesdoorn domein Ronsevaal

Brusselse steenweg 211 (Aalst)
De geïnventariseerde bomen in het kasteelpark Ronsevaal zijn aangeplant eind 19de eeuw bij de aanleg van het domein. Het bomenassortiment werd met de jaren uitgebreid, afgestorven bomen werden vervangen en in recentere, nieuw aangelegde delen zijn nieuwe bomen aangeplant. Er werd steeds gewerkt aan het bijhouden van een mooi plantenassortiment. De veldesdoorn is een relict uit die rijke verzameling.


ID: 134537 | Landschappelijk element

Parkje van het kasteel Quanonen

Pastorijstraat 2 (Beringen)
Parkje in landschappelijke stijl uit de tweede helft van de 19de eeuw en uitgebreid rond 1900.


ID: 300743 | Landschappelijk element

Molenvijverparkje

Ruisbroekstraat 24 (Bierbeek)
Kleine landschappelijke tuin (oorspronkelijk 71 are) aangelegd omstreeks 1910 rond een voormalige mol­en­vij­ver met eilandje; recent oranjerieachtig gebouw (banket- en receptiezalen) en heraanleg tussen ge­bouw en vijver (pergola en terras).


ID: 131534 | Landschappelijk element

Houtwal in Dijlevallei

Hollakenbaan zonder nummer (Bonheiden)
In de Dijlevallei ligt tussen twee percelen akkerland een houtwal beplant met een uitgebreid plantenassortiment. De houtwal is aangeplant op de perceelsgrens om de eigendomssituatie hier vast te leggen.


ID: 301844 | Landschappelijk element

Cluster van hoogstamboomgaarden

Borgloon, Groot-Loon (Borgloon)
Deze boomgaarden gelegen in het noorden van Grootloon werden ook op de kabinetskaart van de Ferraris (1771-1778) afgebeeld, hoewel ze niet direct aansloten bij de bebouwing. Nog steeds zijn hier verschillende aaneengesloten boomgaarden. Er zijn veel nieuwe aanplanten, per perceel een fruitsoort, maar her en der staan nog bomen van oudere generaties boomgaarden. Een notenboomgaard in het midden van het geheel is nog vrijwel volledig en heeft een meidoornhaag. De overige hagen langs de landweg werden grotendeels vervangen door veldesdoornhagen. Op verschillende plaatsen zijn ijzeren hekken aanwezig.


ID: 132576 | Landschappelijk element

Gemengde haag als erfafsluiting

Boskant 65 (Bornem)
Het erf van een boerderij wordt langs de straatkant deels afgesloten door een gemengde haag van voornamelijk meidoorn en haagbeuk met bijmenging van vlier, sleedoorn, hulst, liguster, taxus en veldesdoorn.


ID: 41588 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteeldomein van Kwabeek

Kwabeekstraat 4-6, Neervelpsestraat 1, 11 (Boutersem)
Kasteel in de kern opklimmend tot 1718, verschillende malen aangepast in de loop van de 19de eeuw en eclectisch verbouwd na 1922; kasteel met aanhorigheden omgeven door park van 16,5 hectare, in oorsprong hooghof-neerhof met watermolen en molenvijver; klassieke 18de-eeuwse dalbodemsite, heraangelegd in vroeg-landschappelijke stijl rond 1830-1835; heraanleg rond 1900 in laat-landschappelijke stijl; sinds 1980 gemeentelijk eigendom.


ID: 132813 | Landschappelijk element

Gemengde houtkant op talud

Bijstierstraat zonder nummer (Brakel)
Een houtkant van 66 meter lang op een wegtalud bestaande uit meerdere soorten in een traditioneel hakhoutbeheer. Es, veldesdoorn, rode kornoelje, gladde iep zijn er als hakhout beheerd en sleedoorn, eik, meidoorn en vlier staan er vermoedelijk ten gevolge van natuurlijke uitzaaiingen. Naast de houtopbrengst vervult de houtkant ook een belangrijke nevenfunctie, namelijk het vastleggen van het talud om erosie te voorkomen.


ID: 300032 | Landschappelijk element

Houtkant met sporen van een oude kaphaag, hakhout en opgaande bomen

Bospad zonder nummer, Sonkpad zonder nummer (Brakel)
Een gemengde houtkant met sporen van een oude kaphaag, hakhout en opgaande bomen als perceelrandbeplanting rond een weiland. Opgaande bomen van es en canadapopulier (stamomtrek van 370 cm); knotbomen van es, haagbeuk, esdoorn, veldesdoorn, bindwilg, ruwe en gladde iep; hakhout van esdoorn en veldesdoorn.


ID: 133456 | Landschappelijk element

Veldesdoorn langs weg

Evensveldstraat zonder nummer (Brakel)
De geknotte veldesdoorn staat op de perceelsgrens van een weiland aan straatzijde. De boom, met omtrek 206 cm, was oorspronkelijk geknot op een hoogte van 1,8 m. De knothoogte is later verhoogd naar 2,5 m.