15 resultaten


ID: 134448 | Landschappelijk element

Domein van Rivieren

Begijnendijksesteenweg 221 (Aarschot)
Oorspronkelijk omwalde kasteelsite met opper- en neerhof, vernietigd in 1866; landschappelijk park (5,5 hectare) aangelegd circa 1880 rond nieuw gebouwd eclectisch kasteel; bruine beuken in '12 apostelen'-formatie, typisch voor de regio.


ID: 134406 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Stadspark

Capucienenstraat zonder nummer, Stadspark zonder nummer (Aarschot)
Stadspark met relicten van het voormalige kapucijnenklooster, waaronder een kloostervleugel met schilddak en driehoekig fronton uit de 19de eeuw; het stadspark werd rond 1920 opgericht na samenvoeging van het kloostercomplex en het ‘Drossaerde’, oorspronkelijk het kasteel van de heren van Aarschot, waar vandaag enkel de poort van resteert; landschappelijke aanleg tijdens de tweede helft van de 19de eeuw, gehalveerd door afsnijding van Demerbocht rond 1890; kiosk van 1940.


ID: 300121 | Landschappelijk element

Runcvoortpark

Terlindenhofstraat 204 (Antwerpen)
Park aangelegd in het laatste kwart van de 18de of de eerste helft van de 19de eeuw in vroeg-landschappelijke stijl, later sterk uitgebreid, vandaag ingericht als openbaar park.


ID: 134535 | Landschappelijk element

Gemeentelijk park

Koolmijnlaan 206 (Beringen)
Villapark van ongeveer 7 hectare, de voormalige tuin bij de direc­teurswoning van de mijn, nu gemeentelijk park, daterend uit het begin van de 20ste eeuw maar veelvuldig aangepast.


ID: 300779 | Landschappelijk element

Tuin van de villa Varenberg

Varenbergstraat 1-3 (Bierbeek)
Villa in cottagestijl uit 1918, met garage en tuiniers- of conciërgewoning uit 1914, omgeven door tuin van circa 3 hectare; in de aanleg van de moes- en fruittuin is de invloed van de 'Nouveau jardin pittoresque' merkbaar.


ID: 300792 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Domein Boutersem

Leuvensesteenweg 248-250, Stationsstraat 82 (Boutersem)
Watermolen en eclectisch kasteel uit 1890 omgeven door park in landschappelijke stijl, aangelegd vanaf begin 19de eeuw. Het domein werd later uitgebreid en herwerkt in laat-landschappelijke stijl, en bewaart diverse oude en zeldzame bomen. Het domein bewaart ook een tuinpaviljoen en een speelhuisje bij het molengebouw.


ID: 76995 | Bouwkundig element

Hoeve Daverlo

Daverlostraat 134 (Brugge)
Voormalige hoeve, gelegen in het Daverlopark en tegenwoordig dienstdoend als conciërgewoning.


ID: 74847 | Bouwkundig element

Kasteeldomein Forreist

Doornstraat 215 (Brugge)
Het domein Forreist met het kasteel, voormalig remisegebouw, hoeve met aanhorigheden, een toegangsdreef en enkele vroeg-romantische parkstructuren, is een uniek ensemble en totaalconcept in empirestijl naar ontwerp van de Brugse architect J.F. Van Gierdegom, initieel gebouwd omstreeks 1808-1815 in opdracht van Anselme de Peellaert, kamerheer van Napoleon Bonaparte. Het kasteel werd in 1907-1909 uitgebreid naar ontwerp van architect Louis Ernest Charles.


ID: 305826 | Landschappelijk element

Hemelboom als herdenkingsboom

Lindenlei zonder nummer (Gent)
De hemelboom staat centraal in het parkje langs de Lindenlei. De boom is aangeplant in 1988 als herdenkingsboom. Naast de boom bevindt zich een monument opgericht door de Joodse Gemeenschap van Gent. Het gedenkteken en de boom werden op 8 mei 1998 ingehuldigd ter nagedachtenis aan de Gentse slachtoffers van de Holocaust. Het ontwerp is van de kunstenaar Daniel Dutrieux en bestaat uit verschillende elementen; een hemelboom en een zwarte granieten tegelvloer die de schaduw van de boom voorstelt, met op de vloer een roodkoperen tol met een diameter van twee meter. In de vloer is de davidster aangebracht, evenals cirkelvormige lijnen die de draaibeweging van de tol suggereren. De tol verwijst naar de dreidel, een vierkantig tolletje waarmee kinderen spelen tijdens het feest van Chanoeka. Voorts staan in het verlengde van de tegelvloer een granieten kubus en drie hardstenen kubussen. De deks


ID: 134622 | Landschappelijk element

Tuinen in het begijnhof

Zuivelmarkt zonder nummer (Hasselt)
Ruïnetuin van na de tweede wereldoorlog, aangelegd op de site van de verwoeste kerk van het Sint-Catharinabegijnhof.