29 resultaten


ID: 301844 | Landschappelijk element

Cluster van hoogstamboomgaarden

Borgloon, Groot-Loon (Borgloon)
Deze boomgaarden gelegen in het noorden van Grootloon werden ook op de kabinetskaart van de Ferraris (1771-1778) afgebeeld, hoewel ze niet direct aansloten bij de bebouwing. Nog steeds zijn hier verschillende aaneengesloten boomgaarden. Er zijn veel nieuwe aanplanten, per perceel een fruitsoort, maar her en der staan nog bomen van oudere generaties boomgaarden. Een notenboomgaard in het midden van het geheel is nog vrijwel volledig en heeft een meidoornhaag. De overige hagen langs de landweg werden grotendeels vervangen door veldesdoornhagen. Op verschillende plaatsen zijn ijzeren hekken aanwezig.


ID: 301723 | Landschappelijk element

Hoogstamboomgaard met veekeringshaag

Broekomstraat (Borgloon)
Deze hoogstamboomgaard is aangeplant tussen 1930 en 1960. Dit sluit nog aan bij de periode van de agrarische geschiedenis waarbij de hoogstamboomgaarden in Haspengouw een grote opkomst kenden en voor commercieel gebruik uitgebaat werden. Deze boomgaard wordt langst twee kanten begrenst door een meidoornhaag en heeft een ijzeren toegangshek. De boomgaard kent een uitval, maar bestaat nog grotendeels uit representatief uitgegroeide appel- en perenbomen.


ID: 305890 | Landschappelijk element

Hoogstamboomgaard met maretak

Colenstraat zonder nummer (Borgloon)
Tegenover de Kloostersite Mariƫnlof ligt een goed bewaarde oude hoogstamboomgaard. In de oude appelaars komt maretak voor. De hoogstamboomgaard is omgeven door een meidoornhaag en toegankelijk via een metalen hek.


ID: 301722 | Landschappelijk element

Hoogstamboomgaard

Grootloonstraat (Borgloon)
Grootloon en omgeving wordt gekenmerkt door de grote dichtheid aan hoogstamboomgaarden. Reeds op de kabinetskaart van de Ferraris (1771-1778) is te zien dat de percelen rond de bebouwing allemaal ingenomen zijn door boomgaarden. Zo ook deze boomgaard aan de Grootloonstraat. Deze boomgaarden waren gericht op productie voor de bewoners en niet voor de verkoop of handel. Deze boomgaarden werden gegraasd door vee. Ook op de latere topografische kaarten zijn deze boomgaarden afgebeeld. Deze boomgaard is iets hoger gelegen ten opzichte van de weg en bestaat uit pere- en appelaars. De boomgaard wordt nog altijd begraasd.


ID: 305893 | Landschappelijk element

Cluster hoogstamboomgaarden nabij het kasteel van Gors-Opleeuw

Konijnenstraat, Mettekovenstraat, Opleeuwstraat (Borgloon)
De omgeving van het kasteel van Gors-Opleeuw is volledig aangeplant met hoogstamboomgaarden. Het gaat om een combinatie van oudere boomgaarden en jonge aanplanten. De meeste van deze hoogstamboomgaarden worden afgesloten door een traditionele meidoornhaag.


ID: 301649 | Landschappelijk element

Gemengde hoogstamboomgaard met veekeringshaag

Neremstraat (Borgloon)
Hoogstamboomgaard met appel- en perelaars gelegen tussen de Neremstraat en de Weg naar Heks. Deze boomgaard dateert uit de eerste helft van de 20ste eeuw.


ID: 301636 | Landschappelijk element

Aaneenschakeling van hoogstamboomgaarden en meidoornhagen

St.-Truidersteenweg (Borgloon)
Aaneenschakeling van enkele boomgaarden gelegen langs de Sint-Truidersteenweg nabij Borgloon. Deze beeldbepalende boomgaard wordt omgeven door meidoornhagen en heeft verschillende toegangshekken.


ID: 132613 | Landschappelijk element

Hoogstamboomgaard langs Scheldedijk

Benedenstraat zonder nummer (Bornem)
Tegen de Scheldedijk en bijna volledig ingesloten door bos, ligt een uitgestrekte hoogstamboomgaard met vooral perelaars en appelaars. De fruitbomen zijn aangeplant op kleine ruggen tegen de natte ondergrond en de boomgaard wordt begraasd door ganzen.


ID: 132605 | Landschappelijk element

Hoogstamboomgaard

Brandheide 38 (Bornem)
Hoogstamboomgaard met vooral appel- en perenbomen op de huisweide van een boerderij.


ID: 132618 | Landschappelijk element

Hoogstamboomgaard

Briel 10 (Bornem)
Langs de Briel en grenzend aan een vijver ligt een langgerekte hoogstamboomgaard. De boomgaard telt appelbomen en notelaars en is langs de straatzijde afgesloten door een meidoornhaag.