8 resultaten


ID: 134406 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Stadspark

Capucienenstraat zonder nummer, Stadspark zonder nummer (Aarschot)
Stadspark met relicten van het voormalige kapucijnenklooster, waaronder een kloostervleugel met schilddak en driehoekig fronton uit de 19de eeuw; het stadspark werd rond 1920 opgericht na samenvoeging van het kloostercomplex en het ‘Drossaerde’, oorspronkelijk het kasteel van de heren van Aarschot, waar vandaag enkel de poort van resteert; landschappelijke aanleg tijdens de tweede helft van de 19de eeuw, gehalveerd door afsnijding van Demerbocht rond 1890; kiosk van 1940.


ID: 41588 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteeldomein van Kwabeek

Kwabeekstraat 4-6, Neervelpsestraat 1, 11 (Boutersem)
Kasteel in de kern opklimmend tot 1718, verschillende malen aangepast in de loop van de 19de eeuw en eclectisch verbouwd na 1922; kasteel met aanhorigheden omgeven door park van 16,5 hectare, in oorsprong hooghof-neerhof met watermolen en molenvijver; klassieke 18de-eeuwse dalbodemsite, heraangelegd in vroeg-landschappelijke stijl rond 1830-1835; heraanleg rond 1900 in laat-landschappelijke stijl; sinds 1980 gemeentelijk eigendom.


ID: 134498 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Villa Persoons met tuin

Dorpsstraat 29 (Haacht)
Eclectische villa, gebouwd in 1918 door Jules Persoons, de burgemeester van Tildonk. Omgeven door tuin (48 are) in landschappelijke stijl.


ID: 134642 | Landschappelijk element

Park van het Domherenhuis

Dekenstraat 39 (Heusden-Zolder)
Het landschappelijk en den­drol­o­gisch belang­rijk park van 5 hectare, zonder begrenzing noch waterpartij, is de restant van een kasteeldo­mein van 22 hectare, met een kern van rond 1800, herzien tijdens het laatste kwart van de 19de eeuw. Sedert 1976 gemeentelijk bezit.


ID: 134751 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Villa Rossom met tuin

Ninoofsesteenweg 163 (Lennik)
Een mooie eclectische villa van circa 1900, gebouwd door Jean Verplancke de Diepenhede voor zijn dochter, met koetshuis en serre, omgeven door een informele tuin.


ID: 307553 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteel Maisin met park

Tiensesteenweg 275 (Leuven)
Het neoclassicistische Kasteel Maisin, vroeger gekend als villa Tops-Van Cutsem, dateert in kern van 1921-1922 en werd in 1950 uitgebreid door architect Lucien Spéder. Landschapsarchitect Léon Rosseels stond in voor de parkaanleg en integreerde de vroegere grensscheiding en het door zandontginningen gevormde grillige heuvellandschap in zijn aanleg.


ID: 300432 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Domein Bisdom

Dreef 46, Grotstraat 49 (Overijse)
Landhuis uit 1881 met dwarse uitbreiding geregistreerd in 1920 en bijgebouwen ontstaan uit een oudere hoeve, gelegen in een groot domein met aangelegde tuin en moestuin.


ID: 134530 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Villa Bosquet met park

Pastoor Brissacstraat 1-2, 3 (Scherpenheuvel-Zichem)
Villa, kort na 1870 gebouwd door Eugène Bosquet op een perceel ten noorden van zijn ouderlijk huis, het Arendschot. Ten westen van de villa liet hij het 'neerhof' bouwen, een rustiek U-vormig gebouw met koetshuis en stallen. Omgeven door landschappelijk park met vijver, circa 9 hectare; talrijke kunstmatige heuveltjes, gevormd door specie die werd uitgegraven bij de aanleg van de vijver; mooie beplanting met variatie in vorm en kleur.