17 resultaten


ID: 301844 | Landschappelijk element

Cluster van hoogstamboomgaarden

Borgloon, Groot-Loon (Borgloon)
Deze boomgaarden gelegen in het noorden van Grootloon werden ook op de kabinetskaart van de Ferraris (1771-1778) afgebeeld, hoewel ze niet direct aansloten bij de bebouwing. Nog steeds zijn hier verschillende aaneengesloten boomgaarden. Er zijn veel nieuwe aanplanten, per perceel een fruitsoort, maar her en der staan nog bomen van oudere generaties boomgaarden. Een notenboomgaard in het midden van het geheel is nog vrijwel volledig en heeft een meidoornhaag. De overige hagen langs de landweg werden grotendeels vervangen door veldesdoornhagen. Op verschillende plaatsen zijn ijzeren hekken aanwezig.


ID: 301723 | Landschappelijk element

Hoogstamboomgaard met veekeringshaag

Broekomstraat (Borgloon)
Deze hoogstamboomgaard is aangeplant tussen 1930 en 1960. Dit sluit nog aan bij de periode van de agrarische geschiedenis waarbij de hoogstamboomgaarden in Haspengouw een grote opkomst kenden en voor commercieel gebruik uitgebaat werden. Deze boomgaard wordt langst twee kanten begrenst door een meidoornhaag en heeft een ijzeren toegangshek. De boomgaard kent een uitval, maar bestaat nog grotendeels uit representatief uitgegroeide appel- en perenbomen.


ID: 305890 | Landschappelijk element

Hoogstamboomgaard met maretak

Colenstraat zonder nummer (Borgloon)
Tegenover de Kloostersite Mariƫnlof ligt een goed bewaarde oude hoogstamboomgaard. In de oude appelaars komt maretak voor. De hoogstamboomgaard is omgeven door een meidoornhaag en toegankelijk via een metalen hek.


ID: 305893 | Landschappelijk element

Cluster hoogstamboomgaarden nabij het kasteel van Gors-Opleeuw

Konijnenstraat, Mettekovenstraat, Opleeuwstraat (Borgloon)
De omgeving van het kasteel van Gors-Opleeuw is volledig aangeplant met hoogstamboomgaarden. Het gaat om een combinatie van oudere boomgaarden en jonge aanplanten. De meeste van deze hoogstamboomgaarden worden afgesloten door een traditionele meidoornhaag.


ID: 301649 | Landschappelijk element

Gemengde hoogstamboomgaard met veekeringshaag

Neremstraat (Borgloon)
Hoogstamboomgaard met appel- en perelaars gelegen tussen de Neremstraat en de Weg naar Heks. Deze boomgaard dateert uit de eerste helft van de 20ste eeuw.


ID: 301636 | Landschappelijk element

Aaneenschakeling van hoogstamboomgaarden en meidoornhagen

St.-Truidersteenweg (Borgloon)
Aaneenschakeling van enkele boomgaarden gelegen langs de Sint-Truidersteenweg nabij Borgloon. Deze beeldbepalende boomgaard wordt omgeven door meidoornhagen en heeft verschillende toegangshekken.


ID: 132569 | Landschappelijk element

Hoog- en halfstamboomgaard

Kattestraat 18 (Bornem)
Het voorerf van een hoeve bestaat langs de straatzijde uit een boomgaard met zowel hoog- als halfstamexemplaren. De boomgaard wordt doorsneden door de toegangsweg tot de hoeve en telt zowel perenbomen als appel- en pruimelaars.


ID: 132546 | Landschappelijk element

Hoogstamboomgaard

Rijksweg zonder nummer (Bornem)
Waar de Oude Schelde binnenkomt aan het Sas, ligt vlakbij de Rijksweg op de oever van de rivier een relict van een hoogstamboomgaard. De boomgaard telt vooral perelaars. Door de aanleg van een nieuwe oprit aan de Rijksweg ging een deel van de boomgaard verloren.


ID: 302865 | Bouwkundig geheel

Verbindingsarm tussen Schelde en Oude Schelde

Sas (Bornem)
De oudst bewaarde mechanische sluis van Belgiƫ van 1589-1592, verbond de Oude Schelde met de Schelde en werd aangelegd om de Oude Schelde toegankelijk te maken voor de scheepvaart vanuit de Schelde.


ID: 131528 | Landschappelijk element

Hoogstamboomgaard Polderstraat

Polderstraat zonder nummer (Damme)
De hoogstamboomgaard ligt in het polderlandschap bij de Damse Vaart, net ten zuiden van de stadsvesting van Damme. Er is geen relatie met een of andere erfsituatie, het is een productie boomgaard met in oorsprong wel 200 fruitbomen.