3 resultaten


ID: 132099 | Landschappelijk element

Populus lasiocarpa domein Ronsevaal

Brusselse steenweg 211 (Aalst)
De geïnventariseerde bomen in het kasteelpark Ronsevaal zijn aangeplant eind 19de eeuw bij de aanleg van het domein. Het bomenassortiment werd met de jaren uitgebreid, afgestorven bomen werden vervangen en in recentere, nieuw aangelegde delen zijn nieuwe bomen aangeplant. Er werd steeds gewerkt aan het bijhouden van een mooi plantenassortiment. De Populus lasiocarpa is een relict uit die rijke verzameling.


ID: 300868 | Landschappelijk element

Plantentuin Michel Thiery

Berouw zonder nummer (Gent)
De plantentuin bij het voormalig Schoolmuseum, bereikbaar via een toegangspoort langs de straat Berouw, werd tijdens het interbellum aangelegd.


ID: 303445 | Landschappelijk element

Stadspark

Abdijstraat, Diestersteenweg, Parkstraat, Ridders de Menten de Horneplein (Sint-Truiden)
Stadspark van circa 3 ha in landschappelijke stijl met riant karakter, met groepen van merkwaardige bomen en laanbomen langs grasvelden en vijver, in 1876-1879 aan┬şgelegd op een deel van de historische stadswallen, naar ontwerp van Jean Creten en vergroot in 1907.