Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

8 resultaten


ID: 303560 | Landschappelijk element

Hoogstamboomgaard van het kasteel van Rullingen

Rullingen 1 (Borgloon)
Collectieboomgaard van het kasteel van Rullingen.


ID: 303498 | Landschappelijk element

Hoogstamboomgaard van de Smeetshoeve

Widdingen 1 (Borgloon)
Op het grondgebied van Kuttekoven (deelgemeente Borgloon) bevind zich ten midden van de velden een overblijfsel van een hoogstamboomgaard uit de eerste helft van de 20ste eeuw.


ID: 132569 | Landschappelijk element

Hoog- en halfstamboomgaard

Kattestraat 18 (Bornem)
Het voorerf van een hoeve bestaat langs de straatzijde uit een boomgaard met zowel hoog- als halfstamexemplaren. De boomgaard wordt doorsneden door de toegangsweg tot de hoeve en telt zowel perenbomen als appel- en pruimelaars.


ID: 302497 | Landschappelijk element

Hoogstamboomgaard met hek

Grote Steenweg 100 (Geetbets)
Langsheen de Philippebeek in Rummen (deelgemeente van Geetbets) bevindt zich een hoogstamboomgaard. Het grasland onder de fruitbomen wordt begraasd door runderen en is plaatselijk vrij reliƫfrijk. De boomgaard is grotendeels omgeven door laagstamboomgaarden. Hij ligt aan de rand van de Getevallei, waar de intensieve fruitteelt alom aanwezig is.


ID: 133130 | Landschappelijk element

Hoogstamboomgaard bij Charleroyhoeve

Lierbaan zonder nummer (Grimbergen)
De hoogstamboomgaard bestaat uit verschillende fruitboomsoorten. Het noordelijkste deel van de boomgaard werd in 1994 aangeplant. De takvrije stam bedraagt hier 1,8 meter. Aan de rand van de boomgaard staan gemengde houtkanten, met onder andere zwarte en witte moerbei, en lage knotbomen van schietwilg. Behalve de gelegde meidoornhagen zijn er ook takkenwallen op de perceelsgrenzen aangelegd. De grasland wordt als hooiland beheerd.


ID: 130447 | Landschappelijk element

Gemengde veekeringshaag met bomenrij

Boeschepestraat 8 (Heuvelland)
Mengvorm van gedegradeerde soortenrijke veekeringshaag met tussenstaande knotbomen van gewone es en schietwilg en enkele opgaande bomen van zomereik en gewone es, op perceelsgrens langsheen de Boeschepestraat en tevens deel van een huiskavel.


ID: 303063 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Villa Waterhof met tuin

Staatsbaan 159 (Lubbeek)
Eclectische villa, gebouwd omstreeks 1869 door de weduwe van een van de nazaten Van Roost, met koetshuis aan de Gellenbergstraat. Het pand is gelegen in een tuin in landschappelijker stijl, met enkele zeldzame oude bomen en een vijver met eilandje.


ID: 304839 | Landschappelijk element

Hoogstamboomgaard

Heuvelke zonder nummer (Voeren)
De zone ten zuiden van 's Gravenvoeren wordt gekenmerkt door een netwerk van wegen die samenkomen op twee oude kruispunten. Tussen deze onverharde wegen ligt een cluster van (relicten van) hoogstamboomgaarden die ruimtelijk aansluiten bij de bebouwde dorpskern. Deze boomgaard is aangeplant in de eerste helft van de 20ste eeuw. Op de topografische kaart van 1939 en op latere kaarten en orthofoto's is hij steeds aanwezig. Het betreft een boomgaard met kersen, appels, pruimen en peren. Aan de zijde van de holle weg Heuvelke is er een veldhek aanwezig. De hoogstamboomgaarden in Voeren kennen een hoge belevingswaarde en dragen bij aan de streekidentiteit van het landschap. Hoogstamboomgaarden hebben een hoge erfgoed- en natuurwaarde en herbergen vaak nog oude fruitrassen.