27 resultaten


ID: 134534 | Landschappelijk element

Tuinwijk Terheide

Lindestraat (As)
Tuinwijk uit 1953 met modernistische visie op het groenontwerp.


ID: 132571 | Landschappelijk element

Gemengde houtkant

't Hoogste zonder nummer (Bornem)
Een houtkant met vooral tamme kastanje en zomereik en bijmenging van lijsterbes, vogelkers en aalbes markeert de perceelsgrens van een weiland. De gemengde houtkant bevindt zich op een licht talud langs de straatzijde.


ID: 133020 | Landschappelijk element

Houtkanten

Eikerheide zonder nummer, Spuistraat zonder nummer (Bornem)
Het Moer, een gebied met grote verscheidenheid aan gesloten bospartijen en open gedeelten bestaande uit: akkers, weiden, vijvers, plassen, grachten, moerassen, e.d., wordt doorkruist met dreven, houtkanten en dijken die we al op de 18de-eeuwse Ferrariskaart kunnen waarnemen. De ca. 1000 lange dreef heeft een bomenetage van snelgroeiende populierenklonen. Onder de populierenrijen bevind er zich in de bermen van de Koolputdreef een hakhoutetage. Het is een gevarieerde houtkant die bestaat uit Zomereik met toevoegingen van Vuilboom, Ratelpopulier, Schietwilg en Hazelaar die als hakhout werden beheerd.


ID: 134180 | Landschappelijk element

Landgoed Kleine Berg

Grote Steenweg 187 (Geetbets)
Landgoed, circa 10 hectare, ooit met een 'jardin anglais' van 29 are en elementen van de 'ferme ornée', aangelegd circa 1800 in een site waar klei werd gewonnen, bij een tot kasteel omgebouwde hoeve, die in 1860 afbrandde en in bescheiden vorm werd heropgebouwd.


ID: 300868 | Landschappelijk element

Plantentuin Michel Thiery

Berouw zonder nummer (Gent)
De plantentuin bij het voormalig Schoolmuseum, bereikbaar via een toegangspoort langs de straat Berouw, werd tijdens het interbellum aangelegd.


ID: 303935 | Landschappelijk element

Houtkant op talud langs Kromstraat

Kromstraat zonder nummer (Horebeke)
Het steile talud langs de Kromstraat werd beplant met es, wilg en olm. Ze zijn uitgegroeid tot zware hakhoutstoven en lage knotbomen die het talud en de achterliggende gronden beschermen tegen erosie. Het plantensortiment werd al dan niet op natuurlijke wijze verrijkt met es, Gelderse roos, meidoorn, hondsroos, sleedoorn, gladde en ruwe iep, kardinaalsmuts, lijsterbes, vlier, wilg spec., schietwilg en aalbes.


ID: 132695 | Landschappelijk element

Opgaande lijsterbes

Doornikserijksweg zonder nummer (Kortrijk)
Een zwaar ontwikkelde opgaande lijsterbes in het Argendaalbos te Bellegem. De lijsterbes behoort tot de dikste van Vlaanderen en heeft een stamomtrek van 165 cm (2013).


ID: 134759 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteeldomein Ter Rijst

Terrest 1-2, 3, 1A (Pepingen)
Classicistisch kasteel gebouwd rond 1820 in opdracht van Philippe Huysman d'Annecroix (1777-1848) met toevoeging van kasteelhoeve ter vervanging van een ouder kasteelcomplex en conciërgewoning rond circa 1840 (deze laatste aangepast in 1870) omgeven door landschappelijk park van 10 hectare met neogotische follies; kasteelpark met vijvers, rivier­motief en schitterende vista, aangevat rond 1840 en voltooid rond 1870.


ID: 131520 | Landschappelijk element

Houtkant als bosrandrelict

Brugsesteenweg zonder nummer, Vliegveldweg zonder nummer (Pittem)
Bij een graslandperceel dat op de kaart van Vandermaelen (circa 1850) nog als bos werd ingetekend staat aan de noordoost-, zuidoost- en zuidwestzijde een oude houtkant. Mogelijks is de houtkant ontstaan uit de bosrand. Dit relict heeft de tand des tijd doorstaan en is op meerdere plaatsen onderbroken. Het omrandt een groot deel van het huidige graslandperceel. De locatie is hooggelegen in het landschap en sluit dicht aan bij de VRT-zendmastinstallatie van Egem. Ook in de nabije omgeving komen nog fragmenten van oude bosrandbegroeiingen voor, maar deze zijn minder uitgesproken.


ID: 133140 | Landschappelijk element

Houtkanten met sporen van traditioneel beheer langs holle weg

Weg van Alt Hoeselt naar Tongeren zonder nummer (Tongeren)
Vanaf de twee kruislinden bij de verbindingsweg tussen Henis en ’s Herenelderen loop in noordelijke richting een holle weg. Dit is de oude weg van Alt Hoeselt naar Tongeren die nu als wandelweg in gebruik is. De taluds zijn voorzien van houtkanten met nog duidelijke sporen van traditioneel hakhoutbeheer.