Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

50 resultaten


ID: 134447 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Domein de Meertsels

Meertsels 98 (Aarschot)
Neoclassicistisch landhuis, resultaat van een verbouwing uit 1875, omgeven door een grotendeels bebost landschappelijk park (circa 6 hectare), aangelegd in 1860-1900.


ID: 134538 | Landschappelijk element

Pastorietuin

Pastorijstraat 49 (Beringen)
Pastorietuin van rond 1900 ten zuiden van de oudere pasto­rie, bestaande uit een grasveld met bomenrand, hoge bomen en een kerkwegel.


ID: 300752 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Domein Hottat

Holleweg 3 (Bierbeek)
Kasteel in eclectische stijl, wederopgebouwd na vernieling in 1914 tijdens de Eerste Wereldoorlog. Omgeven door landgoed van circa 45 hectare, waarvan de embryonale landschappelijke aanleg uit begin 19de eeuw rond 1840 wordt uitgebreid en rond 1900 grotendeels de 18de-eeuwse geometrische patronen verdringt.


ID: 300754 | Landschappelijk element

Domein Hof ten Hooilaard

Oudebaan 79 (Bierbeek)
Landschappelijk park met remisevleugel uit 1914; circa 6 hectare aange­legd rond 1850 op een valleihelling en rond twee vijvers bezit nog enkele oude en zeldzame bomen.


ID: 729 | Bouwkundig element

Kasteeldomein Edelhof

Perronstraat 2 (Bilzen)
Midden 19de-eeuwse creatie van een sober landhuis in classicistische stijl met aanhorigheden en park in landschappelijke stijl met vijver, brug en enkele vermeldenswaardige bomen.


ID: 134286 | Landschappelijk element

Kasteelpark van Gorsleeuw

Hoogstraat 33-35 (Borgloon)
Slechts ten dele bewaard landschappelijk park, aangelegd in het tweede kwart van de 19de eeuw, toen ook het goed gedocumenteerde, deels 17de-, deels 18de-eeuwse kasteel met neerhof-opperhofstructuur in classicistische stijl werd verbouwd, door de familie de Copis, toen heren van Gorsleeuw.


ID: 300800 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Villa Peten met tuin

Lubbeeksestraat 11 (Boutersem)
Eclectische villa die na vernieling tijdens de Eerste Wereldoorlog in 1919 werd heropgebouwd in eclectische stijl door Clement Peten. De oostvleugel van de voormalige hoeve werd heringericht als remise en stallen van de stoeterij. Omgeven door een informele 'herenboerentuin' (31 are) aangelegd circa 1860, met groentekelder en beplantingsheuvel; enkele monumentale bomen uit oorspronkelijke beplanting.


ID: 134471 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Warandepark

Graanmarkt zonder nummer, Sint-Janstraat 2, 2A (Diest)
De Warande is een heuvel van Diestiaans ijzerzandsteen in het midden van de stad, met een donjon­ motte en sporen van een 14de-eeuwse burcht. Het park werd aangelegd in landschappelijke stijl circa 1880 met als middelpunt de donjonmotte als lindenprieel. In het park bevinden zich archeologische resten, een omheiningsmuur, drossaardswoning met portierswoning en een neoclassicistisch herenhuis (1847-1848) omgevormd tot monumentale toegangspoort.


ID: 78583 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteeldomein Hof Ter Heyde

Terheidedreef 1-7 (Diksmuide)
Kasteelsite Hof Ter Heyde, gelegen in bebost gebied en toegankelijk via de Terheidedreef. Het kasteel is opgebouwd uit vijf duidelijk te onderscheiden bouwdelen, namelijk de zuidelijke woontoren van circa 1350, het oostelijke hoofdgebouw en de noordelijke traptoren opklimmend tot de 15de eeuw, een westelijke voorbouw uit de tweede helft van de 19de eeuw, en een derde toren uit eind 19de eeuw. Bij het landhuis horen nutsgebouwen, uitgevoerd in rode baksteenbouw met een regionalistische inslag. Ten noorden aan de dreef ligt de laat 19de-eeuwse of vroeg 20ste-eeuwse boswachterswoning en aansluitend ommuurde moestuin met nutsgebouwen. Ten noordoosten van het centraal gelegen kasteel, laat 19de-eeuwse hoeve. Ten zuidoosten van het kasteel, laat 19de-eeuws koetshuis met stallingen en huis. Omringend park met restanten van walgracht, gazons, solitaire bomen en noordwaartse vista. Met dreven doorsneden bos ten noorden met bunkers uit WO I.


ID: 206943 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Villa Gosset met tuin

Brusselstraat 228-230 (Dilbeek)
Eclectische villa, gebouwd in 1907, gelegen in een beboomde tuin van 70 are. De villa bevindt zich ten westen van de kerk en de pastorie en ten zuiden van het kasteelpark van Groot-Bijgaarden. Ze is genoemd naar zijn bekendste eigenaar Alphonse Gosset, die het goed in 1920 kocht. De tuin aan de straatzijde wordt afgezet met een metalen hek op bakstenen muurtje en is toegankelijk via twee poorten tussen blauwe hardstenen pijlers. Ten westen van de villa voormalig bijgebouw met koetshuis en stallen.